Arkiva të Përditshme: 08/02/2020

A është diversiteti i dëshirushëm në shoqërinë tonë demokratike

Nga | 08/02/2020

Ali Hertica Nga sa më sipër është e qartë se kanalet e pjesëmarrjes së paku duhet të bëjnë të mundur diskutimet themelore. Kur “kërkesa zyrtare” minimale gjithashtu nuk është problematik. Për shembull, tashmë është bërë e qartë që unë i konsideroj problematike fushatat elektorale tepër të personalizuara. Për shembull, është me të vërtetë e rëndësishme… Lexoni Më tepër »

Sintezat e madha thjesht nuk ekzistoin dhe zhduken përmes polarizimit

Nga | 08/02/2020

Ali Hertica Për sa i përket rëndësisë së vlerave, komunitarizmi, pra, thekson përbërësin e tij diskutues. Sepse nëse “standardet e përbashkëta” janë kaq të rëndësishme, është kontradiktore të imponohet një model i tillë standardesh,në fund të fundit, vlerat duhet të miratohen në një mënyrë ose në një mënyrë tjetër dhe kjo kërkon një diskutim të… Lexoni Më tepër »