Home » Kulturë, Lajme, Ndërkombëtare » 41-Revista DIELLI DEMOKRISTIAN (Vjenë, qershor 2020)-shqip dhe gjermanisht

41-Revista DIELLI DEMOKRISTIAN (Vjenë, qershor 2020)-shqip dhe gjermanisht

Në emër të këshillit redaktues, kemi kënaqësinë e veçantë të ju dërgojmë numrin e dyzetë e një të revistës në formë elektronike ”Dielli Demokristian”, e cila u redaktua nga vullnetarët tanë në Vjenë. Kjo revistë botohet një herë në tre muaj. Numri i saj i parë u editua para dhjetë viteve, në qershor 2010. Për më shumë para jush sjellim edhe një verzion të shkurtër të revistës sonë edhe në gjuhën gjermane, të përkthyer nga studenti shqiptar në Vjenë, Mark Marku, si dhe vetë autorët e disa shkrimeve. Shpresojmë se do të jemi në gjendje që të vazhdojmë kështu edhe me numrat e radhës.

Me besimin se përmbajtja dhe forma e këtij buletini do të ju pëlqejë, ju sugjerojmë që atë ta lexoni, analizoni dhe komentoni. Mirëpresim opinionet dhe komentet tuaja. Ndjehuni të lirë të shpërndani këtë revistë tek të gjithë miqtë tuaj, qoftë në Austri, Gjermani, Zvicër,  SHBA, Shqipëri, Kosovë apo gjetiu, për të cilën mendoni se këto informata do të ishin me interes. 

Me këtë rast falënderojmë të gjithë ata që dërguan shkrimet e tyre dhe kontribuan për botimin e kësaj reviste. Numri i radhës i revistës në formë elektronike ”Dielli Demokristian”, Vjenë do të botohet në shtator të vitit 2020. 

Paraprakisht ju falënderojmë për shpëndarjen e revistës sonë dhe tuajën!

Me respekt,
këshilli redaktues i revistës elektronike ”Dielli Demokristian”
Vjenë, 1 qershor 2020

www.dielli-demokristian.at


P.S: Nëse mendoni se ky e-mail ju ka ardhur gabimisht, apo nëse në të ardhmen nuk dëshironi të merrni informacione të këtij lloji dhe me përmbajtje të ngjashme, atëherë ju lutemi të na dërgoni një e-mail në adresën: dielli.demokristian@gmail.com me mbishkrimin:

KËRKESË PËÇREGJISTRIM NGA LISTA POSTUESE

—-

Nr. 41-Zeitschrift ,,Die Sonne” (Wien, Juni 2020)

Sehr geehrte Damen und Herren!


im Namen des Redaktionsrats sind wir besonders erfreut, Ihnen die einundvierzigste Ausgabe der elektronischen Zeitschrift „Die Sonne”, welche von unseren Aktivisten und Freiwilligen in Wien überarbeitet wurde, bereitzustellen. Diese Zeitschrift erscheint einmal alle drei Monate. Die erste Ausgabe erschien vor zehn Jahren, also im Juni 2010, und stellen Ihnen auch eine deutsche Version unserer Zeitschrift bereit, welche von Mark Marku, Student aus Wien und einigen Autoren der Artikel übersetzt wird. Wir hoffen auf Ihre Unterstützung, damit wir auch mit den nächsten Ausgaben weitermachen können.

Mit der Hoffnung, dass Ihnen der Inhalt und die Form dieses Bulletins gefallen werden, empfehlen wir Ihnen dieses auch zu lesen, zu analysieren und zu kommentieren. Ihre Vorschläge zur Form und zum Inhalt sind uns willkommen.

Fühlen sie sich frei diese Zeitschrift an alle Ihre FreundInnen weiterzuleiten, seien diese in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, usw., von denen Sie der Meinung sind, dass diese Informationen von Interesse wären.

Wir danken allen, die ihre Beiträge gesendet haben und zur Veröffentlichung der Zeitschrift beigetragen haben. Die nächste Auflage der elektronischen Zeitschrift ,,Die Sonne” erscheint im September 2020.

Im Voraus vielen Dank für’s Weiterleiten! 

Hochachtungsvoll,
der Redaktionsrat der Zeitschrift „Die Sonne”
Wien, 1. Juni 2020

www.dielli-demokristian.at

Wenn Sie keine keine weiteren Zusendungen der Zeitschrift ,,Die Sonne  mehr erhalten möchten, senden Sie bitte eine dementsprechende E-Mail an diesonne.wien@gmail.com 

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2020 KosovaLindore · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress
ShqipEnglishDeutsch