Home » Lajme, Ndërkombëtare » Doli numri i 22 i revistës në formë elektronike ‘‘Dielli Demokristian’’

Doli numri i 22 i revistës në formë elektronike ‘‘Dielli Demokristian’’

Revista Dielli DemokristianNë emër të këshillit redaktues kemi kënaqësinë e veçantë të ju dërgojmë numrin e njëzet e dy-të të revistës në formë elektronike ‘‘Dielli Demokristian’’, e cila u redaktua nga vullnetarët tanë në Vjenë. Kjo revistë botohet një herë në tre muaj. Numri i saj i parë u editua para më shumë se pesë viteve, në qershor të vitit 2010. Kjo është hera e pesëmbëdhjetë që para jush sjellim edhe një version të shkurtër të revistës sonë edhe në gjuhën gjermane, të përkthyer nga studenti shqiptar në Vjenë, Mark Marku, si dhe vetë autorët e disa shkrimeve. Shpresojmë se do të jemi në gjendje që të vazhdojmë kështu edhe me numrat e radhës.
Me besimin se përmbajtja dhe forma e këtij buletini do të ju pëlqejë, ju sugjerojmë që atë ta lexoni, analizoni dhe komentoni. Mirëpresim opinionet tuaja si për formën ashtu dhe për përmbajtjen.Ndjehuni të lirë të shpërndani këtë revistë tek të gjithë miqtë tuaj, qoftë në Austri, Gjermani, Zvicër,  SHBA apo gjetiu, për të cilën mendoni se këto informata do të ishin me interes.

Me këtë rast falënderojmë të gjithë ata që dërguan shkrimet e tyre dhe kontribuuan për botimin e kësaj reviste. Numri i radhës i revistës në formë elektronike ‘‘Dielli Demokristian’’, Vjenë do të dalë në dhjetor të vitit 2015.

Me respekt,
këshilli redaktues i revistës elektronike ‘‘Dielli Demokristian’’
Vjenë, 6 shtator 2015

www.dielli-demokristian.at

———————————————————————

Nr. 22-Zeitschrift die Sonne (Wien, September 2015)

Sehr geehrte(r) Herr/Frau,

Im Namen des Redaktionsrats, sind wir besonders erfreut, Ihnen die zwei-und zwanzigste Ausgabe der elektronischen Zeitschrift „Die Sonne’’, welche von unseren Aktivisten und Freiwilligen in Wien überarbeitet wurde, bereitzustellen. Diese Zeitschrift erscheint einmal alle drei Monate. Die erste Ausgabe erschien vor mehr als fünf Jahren, also im Juni 2010, und das ist das funfzehnte Mal, dass wir Ihnen, geehrte FreundInnen, auch eine deutsche Version unserer Zeitschrift bereitstellen, welche von Mark Marku, Student aus Wien und einigen Autoren der Artikel übersetzt wird. Wir hoffen auf Ihre Unterstützung, damit wir auch mit den nächsten Ausgaben weitermachen können.

Mit dem Glauben, dass der Inhalt und die Form dieses Bulletins Ihnen gefallen wird, schlagen wir Ihnen vor, diesen auch zu lesen, zu analysieren und zu kommentieren. Ihre Vorschläge zur Form und zum Inhalt sind uns willkommen.

Fühlen sie sich frei diese Zeitschrift an alle Ihre Freunde weiterzuleiten, wären diese in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, usw., für denen sie der Meinung sind, dass diese Informationen von Interesse wären.

Wir danken allen, die ihre Beiträge gesendet haben und bei der Veröffentlichung der Zeitschrift beigetragen haben. Die nächste Auflage der elektronischen Zeitschrift ,,Die Sonne’’ erscheint im Dezember 2015.

 

Hochachtungsvoll
Der Redaktionsrat der Zeitschrift „Die Sonne’’
Wien, 6. September 2015

www.dielli-demokristian.at

Revista Dielli Demokristian 2Revista Dielli Demokristian 3Revista Dielli Demokristian 4Revista Dielli Demokristian 5

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2021 Kosovalindore.com · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress