Home » Lajme, Opinione » Karakteristikat e demokracsë në shoqëri

Karakteristikat e demokracsë në shoqëri

Ali Hertica

Ka një përfaqësim të popullit

Një demokraci ka një përfaqësim të popullit, i cili zgjidhet drejtpërdrejt nga popullata. Kjo përfaqësi e popullit ka një emër të ndryshëm në çdo vend: Dhoma e Përfaqësuesve në Hollandë, Asambleja Kombëtare në Francë dhe Bundestag në Gjermani. Dhoma e Përfaqësuesve përfaqëson popullsinë, miraton ligje dhe kontrollon qeverinë. Përveç kësaj, shpesh ka një dhomë, një senat, që zakonisht nuk zgjidhet direkt nga popullata. Në Hollandë ky është Senati, i cili zgjidhet nga Shtetet Provinciale. Senati zakonisht ka më pak detyra dhe autorizime sesa parlamenti i zgjedhur direkt. Të dy dhomat së bashku formojnë parlamentin. Një qeveri formohet nga dhoma e zgjedhur drejtpërdrejt. Në një demokraci, votuesit pra kanë një ndikim në përbërjen e qeverisë.

Ka zgjedhje të lira, të ndershme dhe të fshehta

Zgjedhjet duhet të plotësojnë një numër kërkesash për të qenë në gjendje t’i quajmë ato demokratike. Për shembull, zgjedhjet duhet të jenë të lira: çdo qytetar me të drejtë vote duhet të jetë i lirë të zgjedhë. Dhe natyrisht duhet të ketë diçka për të zgjedhur: grupe të pavarura ose parti duhet të jenë në gjendje të konkurrojnë me njëri-tjetrin për pushtet. Zgjedhjet gjithashtu duhet të jenë sekrete. Nëse nuk është ky rasti, atëherë një votues mund të thirret të përgjigjet për sjelljen e tij të votimit dhe kjo mund të ndikojë në zgjedhjen e tij. Për më tepër, është e nevojshme që zgjedhjet të zhvillohen në mënyrë të drejtë: rezultatet e zgjedhjeve nuk duhet të kufizohen, sepse atëherë parlamenti nuk do të reflektojë me besnikëri vullnetin e votuesve. Dhe së fundi, zgjedhjet duhet të bëhen rregullisht në mënyrë që votuesit të japin mendimin e tyre për punën e parlamentit dhe qeverisë. Një aspekt tjetër i zgjedhjeve demokratike është sigurisht votimi universal: asnjë grup nuk duhet të përjashtohet nga zgjedhjet. Në demokraci, e drejta e qytetarëve për të zgjedhur lirshëm është e lidhur me të drejtën e qytetarëve për të kandiduar për zgjedhje.

Ka ndarje të pushtetit

Kjo do të thotë që ekziston një ndarje midis legjislativit, ekzekutivit dhe gjyqësorit. Në mënyrë globale, legjislatura përbëhet nga parlamenti, pushteti ekzekutiv i qeverisë dhe gjyqësori i atyre që mbikëqyrin respektimin e ligjeve në një vend. Kjo ndarje, ndër të tjera, duhet të sigurojë që jo shumë fuqi të përfundojë në duart e një grupi të vogël. Por kufijtë midis pushtetit legjislativ dhe ekzekutiv shpesh janë të qetë: një qeveri zakonisht përgatit legjislacionin, për të cilin parlamenti më pas duhet të vendosë.

Ne përpiqemi për barazi politike për të gjithë

Në demokraci, një person nuk mund të konsiderohet superior apo inferior ndaj tjetrit. Të gjithë qytetarët duhet të kenë të njëjtat të drejta dhe detyrime. Ata duhet të trajtohen në mënyrë të barabartë nga qeveria. Sidoqoftë, kjo ndjekje e barazisë politike nuk do të thotë që të gjithë janë në të vërtetë të barabartë: në shoqëri ekzistojnë dallime të mëdha midis njerëzve dhe mundësitë e tyre për të qenë, për shembull, politikë aktiv. Disa struktura në shoqëri ndonjëherë qëndrojnë në rrugën e qëllimit të barazisë. Por në demokraci nuk mund të jetë rasti që një grup i caktuar i qytetarëve natyrisht ka më shumë të drejta ose detyrime sesa një grup tjetër.

Ka një kushtetutë

Një kushtetutë, traktatet ndërkombëtare dhe ligjet e zakonshme formojnë shoqërinë. Këto ligje dhe traktate natyrisht që janë krijuar në mënyrë demokratike përmes një parlamenti. Në një demokraci është me shumë rëndësi që ligji të respektohet, jo vetëm nga qytetarët, por edhe nga qeveria. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë lind arbitrariteti, ligji i më të fortit. Një demokraci është me përkufizim një shtet kushtetues. Por në të njëjtën kohë mund të ketë edhe një tension midis demokracisë dhe sundimit të ligjit. Vendimet e marra në mënyrë demokratike, për shembull, mund të jenë në kundërshtim me sundimin e ligjit.

Liria e qytetarëve mbrohet

Demokracia dhe liria janë një lloj binjake identike. Një nga liritë është liria e shprehjes. Kjo nuk do të thotë që ju thjesht mund të thoni asgjë. Për të përcaktuar se çfarë është dhe çfarë nuk është e mundur, një gjyqësor i pavarur është i nevojshëm në një demokraci. Por gjyqtari nuk përcakton ndonjë kufi të përgjithshëm; nëse dikush ndihet i fyer, ai mund të shkojë në gjykatë, për shembull, të kërkojë kompensim ose korrigjim. Dhe qeveria mund të fillojë procedurë ligjore kundër dikujt që, për shembull, është fajtor për shpifje ose urrejtje. Por pushtetarët e një vendi nuk duhet të kufizojnë në asnjë mënyrë lirinë e .

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2021 Kosovalindore.com · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress
ShqipEnglishDeutsch