Home » Lajme, Opinione » Kualicionet e detyrueshme për udhëheqje!..

Kualicionet e detyrueshme për udhëheqje!..

Mr.Ali Hertica

Politika mund të përdoret për të shpjeguar politikën dhe performanca të arritura të përgjegjëshëme. Sipas teorisë së menaxhimit politik dhe administrativ, rezultatet nuk mund të ndahen nga proceset politike dhe llogaridhënies veç e veç. Prandaj, qeveria duhet të shpjegoj se si rezultatet janë arritur të përgjegjëshëme para qytetarëve të Kosovës,që u dhanë votën.
Hulumtimi i politikave në Kosovë është tezë e fokusuar në përmbajtje, proceset dhe efektetit të politikës së “më shumë ngjyra në rrugën saj ‘. Prishtina është gati për të hyrë në politikën e zjarrët. Kjo është një politikë nxehtë, me qëllim për të mësuar dhe, nëse është e nevojshme, për të vendosur politikën dhe politikanë kosovarë.
Në hartimin e supozimeve të politikës janë bërë në lidhje me operacionin e partive politike dhe të mjeranëve politik te Kosovës. Në qoftë se këto politika supozojmë se nuk janë të sakta të cilat mund të kenë pasoja për efektet e politikës dhe qytetarëve të përvujtur.Përmbajtja e politikës është vlerësuar duke përdorur modelin e procesit. Problemet të cilat qëllimet e politikës dhe shkaqet janë të inventarizuara.

Në fushën e politikës tregohet se cila parti përpunon dhe nderhynë në politikë dhe se si operacioni i saj instrumental supozohet. Në bazë të shiqimit tim mund të konkludohet se politika ” në rrugë së bashku me politikan duket mjaft e mirë për plagosjen e shtetit të Kosovës. Nuk është paraprakisht në dyshim besueshmëria e marrëdhënieve në politikën dhe politikës duket se nuk ka arsye për t’u ulur strukturën logjike . Objektivat nuk janë reciprokisht kontradiktore.
Përgjegjshmëri për politikën që duhet ndjekur, megjithatë ka hapësirë për përmirësim.

Të kuptuarit e supozimeve dhe mbështetjet e objektivave mund të rritet vetëm me shtresën e mirfilltë intelektuale ,por mjerisht ata janë jashtë këtyre proceseve dhe ketë politikë po e udhëheqin analfabetët apo ata pleqt kumunist. Politika ka objektiva, të cilat në pika të ndryshme janë të gërshetuara ku mund të bëjë zbatimin e vështirë.
Për të përcaktuar efektet e politikës në Kosovë o shoqëri duhet njerëz te vlerave e jo njerëz të maleve dhe.. diplomat e natës ,. ku shkalla e arritjeve të qëllimeve duhet të matet. Këto objektiva të politikës operacionalizohen si një kusht partiak për shoqerinë .

Efektet e politikës mund të bëhen duke treguar performancë dhe të ndikimit në shoqërinë demokratike. Ku objektivi i politikës është i matshëm dhe tregon një objektiv sa më shumë të jetë e mundur. A janë objektivat e objektivave të politikës dhe afatet e varur nga partitë. Për të matur performancën duhet të jetë e mobilizuar çdo parti politike. Një informacion që arrihet qëllimi përcaktohet duke krahasuar standardet e vendosura. Pas shqyrtimit politika “rruga më e kuqe” mund të shihet se një numër i madh i objektivave nuk kanë asnjë datë të synuar ku ka qenë i lidhur me qëllimin e arritur.

Që më në fund të jetë në gjendje për të përcaktuar standardet e arritjeve të qëllimeve për këtë arsye duhet të bëhet Prishtina e zjarrët. Për “politikën shumë të kuqe të rrugës ‘në parim të performancës dhe ndikimit shumë tregues për të emëruar njerëz të shkollimit superior dhe meritor e jo njerëz jo meritor dhe me diploma të studimeve nëper shtete që janë shumë nën nivel të Kosovës siç është India dhe vende të tjera… Është e rëndësishme që kjo kategori të ketë kuptim për të dërguar dhe çelësat e zgjedhjes së problemit të shoqërisë kosovare.Zbatimi zgjedhjes së politikave.
Partia mund të arrijë në mënyrë efektive objektivat dhe performancën në qoftë se ato janë të ngulitura në ciklin e planifikimit dhe të kontrollit të brendshëm të sistemit politik.

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2021 Kosovalindore.com · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress
ShqipEnglishDeutsch