Home » Lajme, Opinione » Kundërshtarët e përdorin një kuptim ndryshe nga e vërtetë

Kundërshtarët e përdorin një kuptim ndryshe nga e vërtetë

Ali Hertica

Sipas mendimit tim, shkaku kryesor i rezistencës së ashpër brenda GroenLinks kundër përdorimit të termit liberalizëm mund të gjurmohet kryesisht në një çështje semantike. Kundërshtarët e përdorimit kanë një kuptim të ndryshëm nga sa thonë në të vërtetë. Mbrojtësit e kursit liberal i referohen përqafimit të konceptit të autonomisë, ku kundërshtarët në kritikën e tyre supozojnë një besim të madh në funksionimin e tregut.

Sipas ithtarëve, liberalizmi betohet – sipas fjalëve të filozofit politik John Rawls – një ‘përparësi e së drejtës mbi të mirën’: një autoritet politik nuk imponon një konceptim të jetës së mirë për qytetarët e tij, por garanton të drejtat dhe liritë ku drejtësia vjen e para. Ky koncept quhet ‘paradigma liberale’. Kundërshtarët, nga ana tjetër, e lidhin liberalizmin me mendimin radikal të tregut të lire.Ky ‘liberalizëm në kuptimin e ngushtë’ karakterizohet kryesisht nga një vizion i qartë i rendit ekonomik të shoqërisë i bazuar në një ekonomi të lirë kapitaliste të tregut me ndërhyrje minimale të qeverisë.

Nga njëra anë, sipas filozofis, ekziston e ashtuquajtura liri negative, e cila konsiston në mbrojtjen e pengesave të jashtme që pengojnë veprimet e një personi. Nga ana tjetër, ekziston e ashtuquajtura liri pozitive, e cila konsiston në mundësinë e të qenit një individ autonome dhe i vetëvendosur. Teoria e Berlinit tërhiqet me kënaqësi nga dollapi nga liberalët e të gjitha llojeve për të argumentuar, me ndihmën e një interpretimi të caktuar të dikotomisë, pse interpretimi i tyre i liberalizmit është i preferuar për një tjetër.

Në kuptimin më të përgjithshëm, Liberalët janë të bashkuar në aspiratën e tyre për të krijuar një shoqëri në të cilën të gjithë janë në gjendje të shfrytëzojnë plotësisht potencialin e tij ose të saj, të zhvillojnë dhe kështu të udhëheqin një jetë flour lulëzuese ‘. Sipas pikëpamjes së liberalëve klasikë (‘të krahut të djathtë’), këtij qëllimi i shërbehet më së miri duke siguruar lirinë më të madhe të mundshme negative: mbrojtjen e qytetarëve të saj nga pengesat dhe kërcënimet e jashtme në fushën private. Por lirisë negative i jepet vetëm substancë në formën e arritjes në mënyrë aktive dhe autonome të qëllimeve të përcaktuara: të qenit në gjendje të jap substancë ndaj mundësive që krijohen në një shoqëri. Ajo që është ekzagjeruar është liria negative, në fakt, një koncept i uritur kur nuk përcillet drejtpërdrejt nga një përpjekje për të formuar këtë liri në praktikat dhe institucionet shoqërore që mundësojnë, ndihmojnë dhe inkurajojnë njerëzit të drejtojnë një jetë të lirë, autonome (liri pozitive). .

Thisshtë kjo marrëdhënie midis lirisë negative dhe asaj pozitive që unë besoj se bashkon dhe liberalizmin. Zgjedhja e modelit liberal do të thotë të qëndrosh besnik ndaj traditës liberale të GroenLinks. Kjo zgjedhje mund të kuptohet nga një dimension socio-ekonomik dhe një dimension socio-kulturor.Para së gjithash, dimensioni socio-ekonomik. Në pozicionin e tyre socio-ekonomik, individët nuk duhet të vuajnë nga meritat e dobëta të të tjerëve.3 Më e rëndësishmja, paradigma liberale ofron mundësi të bollshme për mekanizma legjitimues të rishpërndarjes. Ndihmon për të theksuar lirinë pozitive në krijimin e solidaritetit maksimal, duke respektuar disa parime meritokratike. Barazia e lirisë është fillimi në justifikimin e mekanizmave të rishpërndarjes socio-ekonomike. Duhet të ketë kushte sa më të barabarta që të gjithë të mundësojnë secilin të ushtrojë lirinë e tij pozitive. Prandaj, kjo shkon përtej ‘pozicionit fillestar të barabartë’ thjesht formal, por përkundrazi thekson barazinë e lirisë në praktikat që shprehin këtë liri,

Arsyetimi i kësaj ideje nga paradigma liberale e ndalon atë të çojë në paternalizëm shtetëror që prodhon varësi dhe pasivitet. Në të vërtetë, praktikat ndaj të cilave aplikohet rishpërndarja janë gjithmonë praktika autonome nga një objektiv liberal dhe në këtë mënyrë kontribuojnë në zhvillim.

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2020 KosovaLindore · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress
ShqipEnglishDeutsch