Home » Lajme, Opinione » Kushtetuta karakterizohet nga e drejta e njeriut

Kushtetuta karakterizohet nga e drejta e njeriut

Ali Hertica 01Është e kuptushme të mendohet se një sistem,që ka kërkesa më të mëdha për ndryshime në kushtetut,sesa për ndryshime të tjera ligjesh,është i papajtushëm me sovranitetin e popullit dhe demkoracisë.

Ali Hertica

Megjithëatë,demokracia veret nga fakti që nenet e caktuara të zbatohen,për shembull,liria e fjelës.Parimi i qeverisjes demokratike nuk mund të përdoret,pa pasoja,për të hequr nene që janë të demosdoshme për funksionimin e demokracisë.Kjo vlen në mënyrë të veçantë për të drejtat e njeriut.Kushtetuta të veçanta është ajo e Gjermanis,ku të drejtat themelore nuk mund të ndryshohen apo të hiqen.Megjithatë,të gjitha nenet e formësura ndryshohen apo hiqen,po në Kosovë mundet të ndryshohen nenet që ka kushtetuta rreth sovranitetit të sajë,ku kan konkretisht shumë dobësi,rreth kufizimit dhe shtrembërimit të sajë.

Jo të gjitha nenet e kushtetutës karakterizohen nga të drejta e njeriut,apo kanë përparësi eskluzive për demokracinë.Kjo vlen për nenet që flasin për zgjedhjet dhe ato që rregullojnë marrëdhënjet midis pushtetit legjislativ dhe atij ekzekutiv.Demokracia mund të funksionojë mirë me varianta të ndryshme të rregullimeve të mund të ndryshohen me mënyra të zakonshme nga një mazhurancë e caktuar.Që është më e vështir se ligjet e tjera për t’i ndryshuar,sjellme vete që përdoren më pakë kohë dhe endergji për ndryshimin e tyre dhe ndryshimet nuk e kanë të lehtë të vijnë si pasojë e oportunizmit.

Kufizimet e autoriteteve të pushtetit legjislativ dhe atij ekzekutiv mund të ndikojnë pozitivisht edhe në veprimtarinë e aktorëve të tjerë dhe kjo nuk është vetëm në favor të tyre,por edhe të shtetit.Nga ana tjetër,stabiliteti i madh u jap pushtet të madh të gjithëve,në prespektivën e afërt dhe të largët.Mund të ndodhë që ndonjë nga nenet e kushtetutës u detyrohen interesave të një pjese,ose mund t’u shërbejë interesave të tyre si rezultat i zhvillimit.Kjo do të thotë që rregullat për ndryshimin e kushtetutës të janë të forta.

Marrveshja e nënshkruar në mes pales Kosovare dhe asaj serbe është një sjellje e sebris brenda Kosovës që ta këtë kontrollin mbi ato pjesë të decentralizuara me pakic serbe,ku me këtë politik liderët mendoin se është nisje për integrim Evropian duke e zvogluar teritorin e Kosoves.Shtetet fqinjë po fitoj teritor dhe duke e zvogluar keshtu kosoven me politikë demokratike këto marrveshtje jan kundër kushtetutes së Republikës, dhe kundër popullit.Keto marrveshje jan një lloj traktate të paqes në Ballkanin e vjetër,por ketu është humbje për Kosovën.

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2022 Kosovalindore.com · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress