Home » Lajme, Opinione » Marrëdhëniet midis demokracisë dhe themelet ontologjike qendrore të sajë

Marrëdhëniet midis demokracisë dhe themelet ontologjike qendrore të sajë

Ali Hertica

Termi ontologji synon politikisht filozofët zakonisht mbi supozimet për ekzistencën ose tiparet themelore të jetës politike .Për shembull, pikëpamja që një rend demokratik varet thelbësisht nga ai tradicional duke e përdorur atë bën një thënie ontologjike. Pretendimet ontologjike janë të një rendi të ndryshëm sesa pozicionet normative,aty ku është një ontologjike dhe

përpiqet të interpretojë karakteristikat themelore të një bote politike një deklaratë normative për të sqaruar se si është rregulluar kjo botë politike duhet të jetë.Për shembull, thënia se qytetarët janë në demokratik diskutimet nuk duhet të udhëhiqen nga paragjykimet tradicionale në para së gjithash një tenor normativ. Një deklaratë ontologjike rreth paraprijnë pozicionin (siç është: a është në të vërtetë e mundur për qytetarët distancoheni nga traditat?).

Shumë filozofë politikë e konsiderojnë tematizimin ontologjik tema të panevojshme apo edhe kundër-produktive për të menduar demokraci. Ky pozicion është më i zakonshmi në filozofinë politike bashkëkohore mbrohet gjerësisht nga liberalizmi politik, një teori me ndikim të kontratave shoqërore e prezantuar në vitet 1990 nga Philosshtë zhvilluar filozofi amerikan John Rawls. Sipas Rawls

filozofët politikë zbulojnë një konsensus që mund të shërbejë si bazë për një thjesht rend juridik demokratik. Qysh në lidhje me ontologjike nuk lëshon asnjë marrëveshje për t’u pritur, ajo do të adresonte ështjet ontologjike mund të rrezikojnë një konsensus të tillësjellë. Përveç kësaj, Rawls pretendon se çrregullimet ontologjike nuk janë na japin një pasqyrë të frytshme për politikën demokratike thjesht shpërqendroheni nga çështjet urgjente normative. Kjo u shfaq nga argumentet politiko-liberale deri në ontologji dhe politike.

Deri më tani, nuk ka pasur asnjë analizë të hollësishme dhe të hollësishmeu shfaq nga argumentet politiko-liberale deri në ontologji dhe politike reflektim i veçantë (“strategjia e shmangies”). Kjo disertacion e dëshiron këtëmbushni boshllëkun duke ekzaminuar shkallën në të cilën politiko-filozofike idetë për demokracinë mund dhe duhet të lihen mënjanëdashuri polemikat ontologjike. Për këtë qëllim së pari i analizoj propozime gjithëpërfshirëse ose politikisht liberale për consensus.

Drejtësia pason supozime të diskutueshme ontologjike jashtëmbaj deren. Unë gjithashtu hetoj efektet e theming nga ontologjia tek kuptimi i demokracisë. Për dallim nga ajoUnë tregoj liberalizmin politik që polemikat ontologjike janë pikërisht tonat meritojnë vëmendje sepse ato ushtrojnë një ndikim strukturor në teori dhe praktikë demokratike dhe unë mbroj kritikën e vazhdueshme mbi supozimet ontologjike. Unë gjithashtu zhvilloj ontologjinë time tëdemokracia dhe unë argumentoj që ontologjia ime ka themelet normative dhe i bën pasojat sociale të politikës demokratike më transparente se liberalizmi politik. Për të hetuar marrëdhëniet midis demokracisë dhe ontologjisë,ky libër ballafaqohet me tre tradita intelektuale me njëra-tjetrën që nuk janë ende të mbledhura më parë: liberalizmi politik, vepra e francezëve teoria psikoanalitike e mendimtarit Michel Foucault dhe Sigmund Frojdi dhe Donald Winnicott. Ky studim përdor gjithashtu tre studime rasti për lidhjet midis demokracisë dhe ontologjisë për të ekzaminuar një nivel më konkret, praktik. Ky konflikti për të bërë ose jo bërjen e duarve të detyrueshme shkollat​​dhe tregu i punës, unë do të diskutoj debatin amerikan mbi rregullimi ligjor i lirisë fetare e theksoj luftën për të rezistencë emocionale e dy lëvizjeve shoqërore amerikane. Nga Foucault unë nxjerr idenë se teoritë ontologjiketë ngjyrosura nga konfliktet e pushtetit socio-historik dhe për këtë arsye asnjë për të siguruar një pamje të paanshme të realitetit. Unë tërheq këtë idepër demokracinë dhe argumentojnë se një ontologji adreson disa aspekte të e bën politikën demokratike të dukshme por fsheh elemente të tjera.Në dritën e njollave të verbër në çdo këndvështrim ontologjik, theksoj rëndësinë e asaj që unë e quaj një “politizim demokratik të ontologjisë”.Me këtë unë tregoj një hetim kritik mbi supozimet ontologjike duke supozuar në mënyrë të nënkuptuar ose të qartë filozofët politikë në to te vizionit  demokratik Më konkretisht, politika demokratike pëlqen ontologjia në atë filozofë politikë i bëjnë të qarta nocionet ontologjike dhe këtopërballja me traditat e tjera ontologjike, normative dhe kritika historike dhe konfliktet aktuale në regjimet demokratike.

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2021 Kosovalindore.com · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress
ShqipEnglishDeutsch