Home » Lajme, Opinione » Një gozhde e një patkoit

Një gozhde e një patkoit

Teoria utilitar është ajo miratua menjëherë nga shumë mendjet e mëdha? Përgjigja duket të jetë se këto mendjet e mëdha janë pushtuar reformatorët për të luftuar një situatë, në një kohë të historia, e cila dukej atyre “paarsyeshme”. në një betejë të tillë, madje edhe banalitet dhe thjeshtësia janë virtytet kryesore të një argument, dhe filozofitë ku ishin përgjigjs më e mirë për një sistem të të drejtave dhe detyrimeve në një hartë supra shenjtëruar – këta autorë mungonin sinqeritet, ku na bindin të pakuptimta që ne jemi mësuar për të predikuar “(Historia e analiza ekonomike) .. “Natyra ka vendosur njerëzimin nën qeverisjen e dy zotërinjve sovrane, dhimbje dhe kënaqësi. Kjo është për em vetëm për pikë se çfarë duhet të bëjmë, si dhe për të përcaktuar se çfarë bëjmë ne `duhet. Nga njëra anë standardi i drejtë dhe e gabuar, ne zinxhirin e shkaqeve dhe efekteve, ku janë të lidhur për fronin e tyre. ” “Parimi i shërbimeve është themeli i punës aktualne Kosove, ajo do të jetë e përshtatshme, pra, që në fillim për të dhënë llogari të qartë dhe të caktuar të asaj që është menduar nga parimi i ndërmarrsve ku thonë se parimi i miratimit ose e kundërshton çdo, veprimi te qfarëdo tendence duket shtuar ose të zvogëlojë lumturinë e partisë ne interes të cilit është në pyetje, ose, çfarë është gjëja me fjalë –ather për nxitjen e artë për të kundërshtuar se lumturi i them çdo aksion çdo gjëje .Prandaj, jo vetëm nga çdo pjesë e një individ privat, qëllimi i çdo mase të qeverisë. “Interesi i komunitetit është një nga shprehjet e përgjithshme mund të ndodhin në frazeologji e moralit,k u ka një kuptim, kjo është,ku komuniteti është një organ fiktive, përbërë prej individëve që janë të konsiderohen sikur përbëjnë anëtarët frazore ndajfolje. “Është e kotë të flasim për interes të komunitetit, pa kuptuar se çfarë është interesi i individit. Një gjë është thënë për promovimin e interesave, apo të jetë për interes, të një individi, kur aika tendencë për të shtuar në shumën totale të kënaqësive të interesave personale dhe partiake pa e shiqu intersen e sovranut. “Mes parimeve të kundërt me atë të shërbimeve, ajo që sot duket se -kanë ndikuar në çështjet e qeverisjes, atë që quhet parimi i simpatisë dhe antipatisë. Nga parimi i simpatisë dhe antipatisë, unë do të thotë ky parim e miraton ose e kundërshton veprime, jo për shkak të kujdesit te tyre për të shtuar lumturinë, por për shkak të kujdesur te tyre të zvogëlojë lumturinë e partisë interes të cilit është në numrin , për qëllim vetëm për faktin se një njeri e gjen veten të predispozuar për të miratojë, apo kundërshtojë prej tyre mbajnë deri te miratim apo mosmiratim si një arsye e mjaftueshme për veten, dhe nevojën e kërkuar për çfarëdo baze jokarakteristik. Etika në përgjithësi mund të përcaktohet, arti i drejtuar ne veprimin e politikes në prodhimin e sasisë më të madhe të lumturisë të jetë e mundur, në dorë të atyre që interesi i të cilit është në funksion. Atëherë çfarë janë aksionet qe mund të jetn në fuqinë e njeriut për të jetuar? Ata duhet të jenë ose aksionet e tij prej ari . Etika, është arti i drejtuar ne aksionet e një njeriuku mund të i vetëquajtur art i vetëqeverisjes, apo etikës private. Natyra ka vendosur njerëzimin nën qeverisjen e dy zotërinjve sovrane, dhimbje dhe kënaqësi. Kjo është vetëm për pikë se çfarë duhet të bëjmë, si dhe për tu përcaktuar se çfarë bëjmë ne. Nga njëra anë standarde të drejta dhe të gabuar, ne zinxhirin e shkaqeve dhe efekteve, të lidhur për fronin e Tyre. “Parimi i shërbimeve është themeli i punës aktuali qeversi së kosovës ajo do të jetë e përshtatshme, pra, që në fillim për të dhënë llogari të qartë të asaj që është menduar nga poletikberja. Veprimi të qfarëdo tendenca të-ketë për të shtuar ose të zvogëlojë lumturinë e parties dhe interese të cilit është në pyetje, ose, çfarë është gjëja me fjalë –ather për nxitjen e artë për të kundërshtuar lumturiane çdo aksion e çdo gjë, prandaj, jo vetëm nga pjesë e një individ privat, apo qëllimi i çdo mase të qeverisë. “Interesi i komunitetit është një nga shprehjet e përgjithshme mund të ndodhin në frazeologji e moralit, të kuptimi të saj ku është e humbur shpesh .Është e kotë të flasim për interes të komunitetit, pa kuptuar se çfarë është interesi i individit. Një gjë është thënë për promovimin e interesave, apo të jetë për interes, të një individi, kur ai tendencë për të shtuar në shumën totale të kënaqësive. Mes parimeve të kundërt me atë të shërbimeve, që sot -kanë ndikuar në çështjet e qeverisjes, atë që quhet parime te simpatisë dhe antipatisë. Nga parimi i simpatisë dhe antipatisë, unë do të thotë Ky parim qui miraton ose e kundërshton disa veprime, jo për shkak të duke u kujdesur i tyre për të shtuar lumturinë, as për shkak të duke u kujdesur e zvogëlojë lumturinë e partisë interes të cilit është në numrin , për qëllim vetëm për faktin se një njeri e gjen veten të predispozuar për të miratojë, apo kundërshtojë prej tyre mbajnë deri mosmiratim si arsye e mjaftueshme për veten, dhe nevojën e kërkuar për çfarëdo baze jokarakteristik. ” “Syrin e keq të bukëve bukës janë të rezultojnë dhe nga pikëpamja e kënaqësive të menduar Çdo të jenë të gëzuar nga çdo qenie që të ndodhë të jetë objekt i pakënaqësisë së një njeriu. Këto aussi Mund të vetëquajtur bukët e keq vullnetit, i antipatisë, ose bukën e çrregullimeve keqdashëse apo të pashoqërueshëm.

Ali Hertica 01

Ali Hertica

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2021 KosovaLindore · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress
ShqipEnglishDeutsch