Home » Opinione » Një kërcënim i madh për shëndetin e Kosovës

Një kërcënim i madh për shëndetin e Kosovës

Ali HerticaKrimi Farmaceutike përfshin prodhimin, tregtinë dhe shpërndarjen e rreme, ilaçe të vjedhura apo të paligjshme dhe pajisjet mjekësore në Kosovë.

Ajo përfshin falsifikime dhe falsifikimin e produkteve mjekësore në paketimin e tyre dhe dokumentacionit të lidhur, si dhe vjedhje, mashtrim, devijim të paligjshëm, kontrabandës, trafikimit, tregtinë e paligjshme të produkteve mjekësore dhe të pastrimit të parave lidhur me të. Në Kosovë    ju mundson të bëjnë krim qytetarëve vet qeveria e Kosovës respektivisht  ministri i shendetësisë, siç iu  mundësoj që të dërgonin  mbi 201 të sëmurë  në spitalet private të Zemrës.  Kur ka pasur mundësinë që të investoj me këtë

buxhet  në klinikën e kardiologjisë invazive e të asaj kardiokirurgjike e mos ti dërgoj fare të sëmurët në këto klinika  private që përfunduan me fatalitet.

Ne po shohim një rritje të konsiderueshme në prodhimin, tregtimin dhe shpërndarjen e falsifikuar, të vjedhura  ilaçe dhe pajisje mjekësore të I derguara në këto spitale qe sjellin vdekjen e pacientave.

Pacientët në të gjithë botën i vënë shëndetin e tyre, jetën, në rrezik  duke konsumu drogë tërreme apo droga të vërtetë që janë të falsifikuara, të ruajtura keq ose që kanë afat të skaduar.E kjo te ne ndodhë në institucion që menaxhohet nga profesionistët  që thirren në profesion.

Barna të paligjshme mund të përmbajë dozën e gabuar .

Kundër barnave të falsifikuara dhe kriminelve mjkësor duhet patur shumë kujdes  shteti dhe qeveria për të siguruar cilësinë e produkteve në qarkullim dhe të mbrojtjes së shëndetit publik në një shkallë globale në Kosovë.

Rritje e shkalles së barnave  të falsifikuara dhe të paligjshme të mjekëve kriminel apo vrases të pacientave  është  e përbërë nga rritja e tregtisë në internet, ku ata mund të blihet lehtë, me çmim të ulët dhe pa një recetë.

Është e pamundur të përcaktoj sasinë shkallën e problemit, por në disa zona të Azisë, Afrikës dhe Amerikës Latine mallrat e falsifikuara mjekësore mund të formojnë deri në 30% të tregut.ndersa ne Kosovë ka arrit deri 100%.

Rrjetjet  të organizuara kriminale në mjekësi në Kosovë  janë të tërhequr nga fitimet e mëdha që bëhen me anë të krimit farmaceutike dhe operimet në spitele private,ku të gjitha thuajse iu shpaguhen me vdekje pacientave.

Këta kriminel mantilbardhë janë turpi

I kombit  ku veprojnë në  kufi të  kombëtarës shqiptere  në

aktivitetin  që përfshijnë importin, eksportin, prodhimin dhe shpërndarjen e falsifikuar dhe të ilaçeve të paligjshme.

Koordinuar dhe të veprimit ndër-sektor në nivel ndërkombëtar për këtë arsye është me rëndësi jetike për të identifikuar, hetuar dhe ndjekur penalisht kriminelët prapa këtyre krimeve që kanë vepruar kështu duke i denuar ligjërisht apo perjëtsisht se bashku me ministrinë e mshefur nën hijen e ministrisë së shëndetësisë.

Mr.Ali Hertica

—————————————————-

Pharmaceutical crime involves the manufacture, trade and distribution of fake, stolen or illicit medicines and medical devices.

It encompasses the counterfeiting and falsification of medical products, their packaging and associated documentation, as well as theft, fraud, illicit diversion, smuggling, trafficking, the illegal trade of medical products and the money laundering associated with it.

 

 

We are seeing a significant increase in the manufacture, trade and distribution of counterfeit, stolen and illicit medicines and medical devices.

Patients across the world put their health, even life, at risk by unknowingly consuming fake drugs or genuine drugs that have been doctored, badly stored or that have expired.

Illicit drugs can contain the wrong dose of active ingredient, or none at all, or a different ingredient.

 

The fight against counterfeit medicines is crucial in order to ensure the quality of products in circulation and to protect public health on a global scale.

 

The increasing prevalence of counterfeit and illicit goods has been compounded by the rise in Internet trade, where they can be bought easily, cheaply and without a prescription. It is impossible to quantify the extent of the problem, but in some areas of Asia, Africa and Latin America counterfeit medical goods can form up to 30% of the market.

 

Organized criminal networks are attracted by the huge profits to

be made through pharmaceutical crime. They operate across national borders in

activities that include the import, export, manufacture and distribution of

counterfeit and illicit medicines.

Coordinated and cross-sector action on an international level is therefore vital in order to identify, investigate and prosecute the criminals behind these crimes.

Mr.Ali Hertica

 

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2021 Kosovalindore.com · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress