Home » Lajme, Opinione » Opinion: Procedura e ankesave për sektorin e arsimit

Opinion: Procedura e ankesave për sektorin e arsimit

Ali Hertica

Mungesa e mësuesve nuk ka qenë asnjëherë arsyeja për zhvillimin e mësimit në distancë. sigurisht një pjesë të teknologjisë të përfshirë, por në përgjithësi është mjaft në rregull në shkolla. Një lidhje e shpejtë dhe e qëndrueshme në internet është një kërkesë dhe është më e mira nëse çdo  nxënsë  dhe student gjithashtu ka laptopin ose chromebook-in e tij, por përndryshe një tabelë dixhitale e bardhë gjithashtu do të mjaftojë. Nëse studentët kanë një laptop ose chromebook, ka më shumë mundësi për vëmendjen personale dhe vlerësimin në internet. Përveç kësaj, nëse përdoren kufje, kjo gjithashtu promovon përqendrim. Kur ekziston vetëm ne sigurojmë një aparat fotografik, mikrofon dhe folës në mënyrë që mësuesi dhe nxësnitë mund të komunikojnë “.

Për më tepër, një klasë e dëshmisë për të ardhmen është një investim i mirë për një shkollë gjithsesi. Nëse keni një klasë të tillë në rregull, atëherë mund të jepni të gjitha kurset atje. Shkollat​​në të vërtetë duhet të kenë një dhomë të vendosur në këtë mënyrë dhe të mos presin derisa të mos jetë më e mundur. Nëse nuk mund ta bësh këtë teknikisht si shkollë, atëherë duhet të fillosh të mendosh për arsimimin tënd.

 Për të garantuar cilësinë, gjithmonë ka një asistent mësimor në klasë. Për të siguruar rendin dhe qetësinë, por edhe për çështje praktike siç është fillimi i mësimit përmes internetit ose vënia në dukje e mungesës. Sidomos në fillim, kur është e gjitha njëlloj e re dhe e pakëndshme për nxësit, e rritur është i nevojshëm një klasë. Në praktikë, ne shohim që shkolla përfundon shpejt për nxënsë .Kjo ishte zgjidhja për atë shkollë për të mos lejuar që nxënësit të mësojnë anglisht në klasën e parë. Prindërit, nxënësit, mësuesit, bordet dhe bordet, si dhe këshilltarët konfidencialë, mund të afrohen pranë inspektorëve të Inspektoratit të Arsimit për problemet në lidhje me këto lëndë. Inspektori i besimit dëgjon, informon dhe këshillon aty ku është e nevojshme. Raporti juaj do të regjistrohet në një dosje konfidenciale. Nëse është e nevojshme, inspektori i besimit gjithashtu mund të këshillojë në procesin e paraqitjes së një ankese zyrtare ose bërjen e një deklarate.

Ju mund të lexoni më shumë rreth kësaj në faqen tonë në lidhje me inspektorin e besimit. Nëse sinjalet ose ankesat kanë të bëjnë me dhunën në familje ose abuzimin e fëmijëve, mësuesit janë të detyruar ta raportojnë këtë. Më shumë informacion mbi kodin e raportimit të dhunës në familje dhe abuzimit të fëmijëve.

Ekzistojnë rregulla ligjore për procedurat e ankesave në arsim. Këto mund të ndryshojnë sipas sektorit të arsimit. Në këtë faqe do të gjeni të shpjeguara procedurat e ankesave për sektorin e arsimit.

A keni ndonjë ankesë në lidhje me kujdesin e fëmijëve apo drejtuesin e fëmijëve? Dhe a nuk ka ndihmuar një diskutim në lidhje me këtë me udhëheqësin dhe / ose mbajtësin e qendrës së kujdesit për fëmijë ose agjencisë për fëmijë? Pastaj mund të paraqisni një ankesë me shkrim pranë organizatës së kujdesit për fëmijët. Procedurat e ankesave shpesh mund t’i zbuloni në faqen e internetit të pritjes. Kjo është përgjegjëse për mbikëqyrjen e kujdesit për fëmijët. Nëse keni një ankesë për mbikëqyrjen ose zbatimine.

Nëse pas një bisede me shkollën, menaxhmentin ose bordin problemi nuk është zgjidhur ose mjaftueshëm, është e mundur të paraqitet një ankesë zyrtare. Do shkollë ka një komitet ankesash. Në udhëzuesin e shkollës mund të mësoni se si të paraqisni ankesën tuaj dhe si funksionon procedura. Për pyetje në lidhje me këtë, mund të kontaktoni edhe këshilltarin konfidencial të shkollës. Inspektorati i Arsimit gjithashtu do të donte të dëgjonte ankesën tuaj. Inspektorati nuk merret me ankesa individuale, por do të donte ta dëgjonte nëse diçka nuk është në rregull. Në këtë mënyrë, inspektorati mund të krijojë një dosje, të bëjë një hetim dhe, nëse është e nevojshme, të forcojë mbikëqyrjen.

A jeni një student, student i ardhshëm, ish-student ose / ose pjesëmarrës i provimit, stafi dhe / ose të tjerë të përfshirë në edukimin ose udhëzimin praktik të një institucioni .Në atë rast, ju mund të paraqisni një ankesë për sjelljen e autoriteteve kompetente ose në emër të personave të cilëve u besohet detyra në institucionin. Një institucion është i detyruar të ketë një procedurë ankese dhe ta bëjë atë publik. Një komision ankesash është i ngarkuar me trajtimin dhe këshillimin e ankesave.

Për ankesa specifike në lidhje me vendimet e Provimeve ose të provuesve, mund të kontaktoni Komitetin e Ankesave për provimet e institucionit arsimor ose shkollës. Për ankesat e një natyre konfidenciale, shpesh mund të kontaktoni një këshilltar konfidencial (të jashtëm) në shkollë. Përveç paraqitjes së një ankese në shkollë ose institucion arsimor, ju gjithashtu mund të raportoni ankesën tuaj në inspektim. Kjo nuk mund të trajtojë ankesa individuale, por do të donte të merrte raporte për problemet në shkolla ose institucione. Në këtë mënyrë, mund të bëhet hulumtimi dhe mbikëqyrja mund të forcohet. Ju mund të paraqisni ankesën tuaj përmes formularit të kontaktit.

Inspektorati i Arsimit ka një detyrë ligjore për të siguruar që institucionet arsimore të respektojnë Ligjin e Arsimit të Lartë dhe kërkimit Shkencor Inspektorati vepron si mbikëqyrës dhe jo si mbajtës individual i ankesave. Prandaj ne duhet t’ju informojmë se inspektimi nuk ka asnjë detyrë të trajtojë ankesat individuale. Inspektorati gjithashtu nuk jep feedback për vendimet që rrjedhin nga diskutimet e brendshme për mesazhin tuaj. Shtë e rëndësishme që të veproni vetë. Më poshtë mund të lexoni se si mund ta bëni këtë nën “ankesa”.

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2020 KosovaLindore · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress
ShqipEnglishDeutsch