Home » Lajme, Opinione » Pluralizmi origjinal është një produkt tipik i modernizmit

Pluralizmi origjinal është një produkt tipik i modernizmit

Ali Hertica

Me Pluralizmin, demokracinë dhe njohuritë politike, shkencëtari dhe filozofi holandez Hans Blokland ka shkruar një torfe të tërë së bashku. Para se të shkruante këtë libër, autori u frymëzua nga pyetja se cilat mundësi demokratike kanë ende qytetarët bashkëkohorë për t’i dhënë një drejtim kolektiv shoqërisë së tyre. Mbi të gjitha, ai beson t’i jepet drejtimit kolektiv shoqërisë një pjesë thelbësore e lirisë politike. Ky autor beson se pakënaqësia politike që tipifikon demokracitë perëndimore sot është kryesisht rezultat i lirisë politike tepër të kufizuar. Vetëm kur qytetarët bëhen mjeshtër të zhvillimit të shoqërisë së tyre dhe për rrjedhojë jeta e tyre personale përmes veprimit politik, kjo pakënaqësi mund të zvogëlohet.

Në këtë libër, Hans Blokland analizon zhvillimin e teorisë politike të pluralizmit, zhvillim që përputhet kryesisht me atë të shkencës politike të pasluftës. Pika e tij fillestare është të menduarit .Në vitet 1930 dhe 1970, dhe të tjerët formuluan konceptimin origjinal të pluralizmit politik. Ky pluralizëm mund të shihet si përsosmëri si një përkthim i modernizimit të aftësisë dhe aftësisë së qytetarëve për të dhënë së bashku drejtimin dhe përmbajtjen për shoqërinë e tyre. Bëhet fjalë për një liri politike pozitive që ndryshon nga liria politike politike, që do të thotë të kesh një fushë private në të cilën dikush mund ta bëjë atë ose është në pushtetin e tij.

Pluralizmi origjinal është një produkt tipik i modernizmit. Blokland përafërt dallon tre procese të lidhura me modernizimin: diferencimin, individualizimin dhe racionalizimin. Zërat e pluralizmit origjinal i marrin këto tre procese të shoqërisë si një pikënisje empirike dhe normative. Kjo është arsyeja pse këto teori janë pasqyra e sistemeve ekzistuese politike perëndimore. Ata përshkruajnë dhe justifikojnë hartimin e tyre në një shkallë të lartë dhe e kanë përcaktuar atë në të njëjtën kohë. Kjo është arsyeja pse Blokland dëshiron që parimet e teorisë së pluralizmit të bëjnë të qarta dhe ta vlerësojnë atë sepse këtu janë farërat e problemeve aktuale

Blokland përpiqet të tregojë “historinë” e tij në nivele të ndryshme, gjë që lejon që ky libër të lexohet nga këndvështrime dhe interesa të ndryshme. Studimi i tij mund të lexohet lehtësisht si një analizë e zhvillimit të të menduarit të Dahl deri në vitet shtatëdhjetë të shekullit XX. Niveli i dytë është teorikisht më i lartë. Këtu shtrohet pyetja nëse ka pasur ndonjë përparim shkencor në lidhje me temat që Weber, Mannheim dhe Schumpeter dhe më pas Dahl dhe Lindblom ngritën në fillimin e karrierës së tyre. Më në fund, modernizimi është niveli më i lartë teorik i studimeve të tij. Autori shqyrton pasojat e procesit të modernizimit për lirinë pozitive politike. Kjo do të thotë që ai kërkon përgjigje për katër nën pyetjet e mëposhtmeA janë diferencimi dhe individualizimi jo shumë i përparuar dhe a ka menduar të arsyeshëm funksional të mos mbingarkohet të menduarit thelbësisht racional për t’i bërë këto alternativa shoqërore të imagjinueshme dhe të pranueshme?

Blokland e sjell historinë e tij në dhjetë kapituj. Në kapitullin e parë, ai shqyrton kontekstin specifik amerikan në të cilin është zhvilluar mendimi i Dahl. Në kapitullin vijues ai shqyrton librin e parë të Dahl, Kongresin dhe Politikën e Jashtme, në të cilën Blokland gjen “një aktualitet teorik dhe praktik befasues”. Në kapitullin e katërt – në të vërtetë i treti i vërtetë – ai shtjellon politikën, ekonominë dhe mirëqenien, shkruar së bashku nga Dahl dhe Lindblom. Ai e përdor këtë libër si një pikë nisjeje dhe referencë për hulumtime në zhvillimin e të menduarit të tyre. Në kapitujt vijues ai ndjek zhvillimin e Dahl. Ai zgjodhi këtë qasje kronologjike për të bërë drejtësi për faktin se nuk ekziston asnjë teori e vetme statike e pluralizmit, të cilën ai e ka mbajtur fort nga vitet e para. Përkundrazi, ashtu si Lindblom, Dahl ka rregulluar vazhdimisht pikëpamjet e tij nën ndikimin e rrethanave që ndryshojnë. Këto rregullime, dhe veçanërisht motivimet e tyre themelore, na lejojnë të konstatojmë se në çfarë mase ka përparim shkencor.

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2020 KosovaLindore · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress
ShqipEnglishDeutsch