Home » Lajme, Opinione » Rregullat mbi vendimmarrjen dhe mbrojtjen ligjore

Rregullat mbi vendimmarrjen dhe mbrojtjen ligjore

Ali Hertica

Në një demokraci liberale, realizimi i lirisë më të madhe të mundshme individuale është parësor. Një koncept kryesor në këtë këndvështrim është pra parimi i asnjanësisë. Për shkak të rëndësisë themelore të asaj lirie, asnjë model i vlerës nuk mund të imponohet ose favorizohet nga qeveria. Në fund të fundit, individi vendos plotësisht autonome për interpretimin e jetës së mirë: kjo zgjedhje qëndron tërësisht në sferën personale të jetës. Detyra e shtetit, pra, nuk konsiston në realizimin e këtij apo asaj morali konkret, por është i kufizuar në vendosjen e një numri parimesh të drejtësisë.

Drejtësia nënkupton, ndër të tjera, respektim të rreptë të parimit të barazisë dhe të drejtave të tjera themelore që përbëjnë kushtet për mundësinë e demokracisë liberale. Në gjendjen neutrale, për shembull, është e drejtë që të gjithë kanë liri të barabartë për të përcaktuar, provuar dhe mundësisht të ndryshojnë vlerat dhe parimet e tyre. Rregullat mbi vendimmarrjen dhe mbrojtjen ligjore gjithashtu formojnë aspekte të kësaj drejtësie, si dhe një numër të drejtash sociale (siç është e drejta për arsimim dhe siguri shoqërore). Në fakt, kategoria e fundit gjithashtu ka të bëjë me kërkesat themelore të demokracisë liberale. Mbi të gjitha, asnjë person i arsyeshëm nuk do të kundërshtojë sot se ushtrimi i një numri lirish është i pakuptimtë pa përmbushjen e një niveli të caktuar material të jetës.

E mësipërm tregon gjithashtu se konceptimi liberal i demokracisë është kryesisht natyrë formale-procedurale. Rrall është e habitshme që, natyrisht, edhe tani një interpretim material, i bazuar në vlera e demokracisë, do të prishte menjëherë parimin e asnjanësisë.Ideali demokratik është ai i qytetarit të fuqizuar dhe autonome. Për më tepër, ekziston edhe një motivim i rëndësishëm, pragmatik për demokracinë liberale. Neutraliteti, për shembull, është i domosdoshëm për të qenë në gjendje të jetojmë së bashku në paqe në një shoqëri që është pluraliste, d.m.th., një shoqëri në të cilën njerëzit kanë pikëpamje thelbësisht të ndryshme mbi atë që është më e thelluar ndaj tyre. Neutraliteti, pra, kërkon një respekt pothuajse të pakushtëzuar nga qeveria për vlera të tilla si liria individuale, autonomia dhe toleranca.

Me përjashtim të një numri shkencëtarësh dhe (disa) politikanëve, deri kohët e fundit askush me të vërtetë nuk pyeti për funksionimin e asaj demokracie liberale. Dhe ata që vepruan, atëherë zakonisht kufizoheshin për të përhapur idealet demokratike. Dukej se nuk kishte nevojë për një reflektim thelbësor kritik. Kjo duket se ka ndryshuar vitet e fundit: ne ende jetojmë në një demokraci liberale, por kjo nuk është më e vetëkuptueshme. Kur flasim për “demokracinë” sot, fjala “krizë” përmendet shpesh në të njëjtën frymë. Dikush mund të dyshojë për qëllimin aktual dhe qëllimin e kësaj krize, por duket qartë se diçka po ndodh.

Për shkak të kësaj “krize”, koncepti i demokracisë liberale sot merr vëmendjen që meriton në politikë dhe shkencë. Zakonisht, ky interes përqendrohet në përmirësimin dhe përsosjen e vetë modelit liberal. Ata flasin për Kulturën e re politike, ku kryesisht propozohen ndryshime zyrtare në demokracinë tonë, siç janë referendumi ose reforma zgjedhore. Një shembull tjetër është zhvillimi i mbrojtjes juridike me fokus kryesor transformimin (të mundshëm) të Gjykatës sonë të Arbitrazhit në një gjykatë të plotë kushtetuese.

Ky përqendrim në modelin liberal të demokracisë duket i justifikuar, por në të njëjtën kohë mund të ofrojë vetëm një zgjidhje vetëm pjesërisht. Perspektiva ime është pra disi e ndryshme. Përveç kësaj rafinimi (të domosdoshëm) të demokracisë sonë, do të dëshiroja të argumentoja për një qasje të ndryshme të modelit të demokracisë. Në fund të fundit, modeli liberal duket shumë i njëanshëm në praktikë dhe ka nevojë për një korrigjim ose plotësim.Kriza e demokracisë liberale manifestohet në simptoma të ndryshme. Për shembull, rritja e pjerrët elektorale e Vlaams Blok ende nuk duket se pengohet nga një alternative e dobishme nga politikanët e tjerë.. Një krim (i tmerrshëm) doli të jetë shkaku i një krize serioze të besimit të shumë qytetarëve në sistemin politik dhe gjyqësor. Një simptomë tjetër është mosfunksionimi i parlamentit për shkak të mbajtjes së qeverisë. Partitë politike nuk e marrin më mesazhin e tyre “të shitur” votuesit; Deri më tani, risitë në programet partiake dhe organizatat ofrojnë pak lehtësim.

Ato janë vetëm simptoma. Dobësia e demokracisë është padyshim më e thellë. Kushdo që ndjek këqijat dhe opozitat politike, herë pas here mund të mbingarkohet nga një ndjenjë e kotësisë: gjithnjë e më shumë njerëz mund të pyesin veten nëse ende mund të kërcejmë në një mënyrë të thellë.

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2021 Kosovalindore.com · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress
ShqipEnglishDeutsch