Home » Lajme, Opinione » Sistemi zgjedhor mund të drejtohet më shumë për përsonat sesa për parti

Sistemi zgjedhor mund të drejtohet më shumë për përsonat sesa për parti

Ali Hertica 

Në këtë pozicion të ndërmjetëm, të gjitha zgjidhjet  të mundshme përshkruhen për të rifreskuar sistemin parlamentar. 

Në shtetin e ndërmjetëm, komiteti i sistemit parlamentar shtetëror përshkruan zgjidhje të mundshme për problemet që identifikoi më herët në perspektiva e problemeve. Parlementi dëshiron të shfrytëzojë sa më shumë që të jetë e mundur nga njohuritë dhe njohjet e qytetarëve, të institucioneve (sociale) dhe të ekspertëve dhe të na pyet të gjithëve në mënyrë emfatike nëse është në rrugën e duhur me këto zgjidhje të mundshme. 

Sistemi politik Kosovar është ndërtuar rreth konceptit të “përfaqësimit”, i cili formësohet kryesisht përmes zgjedhjeve për organet përfaqësuese. Nga kjo rrjedh se cilësia e sistemit zgjedhor ka një rëndësi të madhe. Megjithëse sistemi zgjedhor  Kosovar , rreptësisht proporcional është mjaft i  pa suksesshëm,  ku ka ende disa mangësi. Në veçanti, fakti që disa grupe qytetarësh, veçanërisht ata më pak të arsimuar, jo gjithmonë ndjehen të përfaqësuar mirë dhe në disa aspekte nuk janë, është një çështje shqetësuese për Komisionin Shtetëror. Pozicioni i ndryshuar i partive politike është një fakt përkatës në këtë drejtim. Për më tepër, vëmendja është tërhequr nga palë të ndryshme në dimensionin rajonal të sistemit zgjedhor. Kjo do të thotë që komisioni shtetëror ka kërkuar përmirësime të mundshme në sistemin zgjedhor brenda kufijve kushtetues të përfaqësimit proporcional. Këto ndryshime synojnë forcimin e përbërësve personalë dhe rajonalë në sistemin zgjedhor. Bazuar në këto parakushte, disa sisteme alternative alternative ose ndryshime në sistemin ekzistues zgjedhor janë peshuar dhe peshuar. Kjo ende nuk ka çuar në zgjedhje përfundimtare. Komisioni shtetëror do ta shqyrtojë këtë më tej në raportin përfundimtar. 

Një referendum korrigjues detyrues si zgjidhja e fundit mund të forcojë demokracinë përfaqësuese. Pa një prag të pjesëmarrjes, por për shembull me një “prag të rezultatit” që përcakton se cili rezultat është vendimtar. Kjo përveç instrumenteve të tjera për më shumë ndikim të drejtpërdrejtë të popullatës në vendimmarrjen politike paraprakisht. 

Sistemi zgjedhor mund të drejtohet më shumë për personat sesa për partitë dhe më shumë për kandidatët në të gjitha rajonet. Një pjesëmarrje e ulët dëmton legjitimitetin e sistemit përfaqësues. Për shkak se disa grupe (njerëz me arsim të ulët, të rinj, qytetarë me një migracion) kanë më pak të ngjarë të shkojnë në votime, rreziku nuk është imagjinar që interesat e tyre të përfaqësohen më pak. Komisioni shtetëror beson që promovimi i pjesëmarrjes është i nevojshëm. Pjesëmarrja në zgjedhje mund të rritet me “votim të parakohshëm” (votimi para ditës së zgjedhjeve), duke rritur numrin e kutive të votimit, për shembull, në institucionet dhe duke e bërë më të lehtë votimin nga jashtë. Për momentin, Komisioni Shtetëror nuk e konsideron të përshtatshme uljen e mundshme të moshës së votimit,ku komisioni shtetëror kundërshton rivendosjen e detyrimit për të marrë pjesë. 

Një formator i zgjedhur direkt mund t’u japë votuesve më shumë ndikim në formimin e kabinetit. Votuesit atëherë votojnë për një parti, por edhe për një formator.Sistemi parlamentarKosovar  karakterizohet nga një demokraci përfaqësuese e bazuar në përfaqësimin proporcional. Për më tepër, sistemi parlamentar holandez ka një prag të ulët zgjedhor .Të dyja janë të rëndësishme: lëvizjet dhe besimet e ndryshme politike janë të përfaqësuara dhe një prag i ulët zgjedhor siguron që praktikisht asnjë votë të mos humbet. Kjo do të thotë që qasja në përfaqësimin politik në Kosovë është relativisht e thjeshtë dhe e arritshme, madje edhe për parti dhe grupe të vogla, në mënyrë që pakicat të jenë ose mund të përfaqësohen nga çdo rëndësi. Shtë gjithashtu e nevojshme të merren parasysh masat për të parandaluar që vendimmarrja demokratike të minohet ose madje të shfuqizohet në një afat të gjatë. Përveç masave mbrojtëse institucionale, ato të reja janë të dëshirueshme, duke përfshirë një ndryshim të mundshëm të regjimit për ndalimin e partive politike. Një aranzhim i tillë mund të fillojë në një Akt më të gjerë për partitë politike. Sugjerime të tjera të bëra nga Komiteti në këtë kontekst janë krijimi i një Gjykate Kushtetuese që mund të rishikojë ligjet kundër një pjese të Kushtetutës, veçanërisht të drejtat klasike themelore. Kjo do të parandalonte që gjyqtarët “e zakonshëm” të përfundojnë në ujërat politike. Për më tepër, më shumë vëmendje duhet t’i kushtohet Kushtetutës gjatë hartimit të ligjeve. Rregullat dhe hapja për fushatat dixhitale politike (me mbikëqyrje). 

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2021 Kosovalindore.com · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress
ShqipEnglishDeutsch