Home » Lajme, Opinione » Sundimi i ligjit veprimi i qeverisë i nënshtrohet ligjeve të përgjithshme

Sundimi i ligjit veprimi i qeverisë i nënshtrohet ligjeve të përgjithshme

Ali Hertica

Përmbledhja e profesioneve të fustanit juridik  dhe sundimi i ligjit,veprimi i qeverisë i nënshtrohet ligjeve të caktuara të përgjithshme, kërkesave minimale për këto ligje,qartësi pa efekt prapaveprues, relativisht i qëndrueshëm, vlen për të gjithë, gjyqësor i pavarur, të gjithë kanë qasje në drejtësi, të paanshme në mosmarrëveshje, gjykatë supreme mund të provojë legjislacionin, të mos abuzojë me rregullat e përgjithshme ligjore. Karakteristikë e këtij shteti kushtetues: ligjet duhet të zbatohen siç duhet dhe të plotësojnë këto kërkesa. Përmbajtja materiale nuk luan asnjë rol. rregulla themelore e ligjit, kërkesat formale plotësohen me kërkesa specifike thelbësore: të drejtat e lirisë individuale, barazinë. Karakteristikë e këtij shteti kushtetues: mbrojtja e drejtësisë themelore dhe lirive janë të domosdoshme. Shteti modern kushtetues demokratik: Duhet të përmbushë kërkesat zyrtare dhe materiale për shtetin kushtetues. Gjykatësi nuk mund (zyrtarisht) të gjykojë legjislacionin kundër kushtetutës. Shqyrtimi thelbësor kushtetues bëhet në bazë të traktateve ndërkombëtare,katër karakteristikat e shtetit kushtetues modern. 1.Parimi i legalitetit: Të vepruarit nga qeveria bazohet në rregulla përgjithësisht të zbatueshme që mund të zbatohen në mënyrë të përsëritur dhe të sakta zyrtarisht. 2. Ligji duhet të jetë i njohur dhe i qartë për qytetarin. (siguria juridike) 3. Vetëm ligjvënësi në një kuptim zyrtar mund të kufizojë lirinë e qytetarëve individualë. Shtë gjithashtu e rëndësishme, por jo gjithmonë e vlefshme, që disa ligje mund të mos zbatohen në mënyrë retroaktive. (veçanërisht e rëndësishme në të drejtën penale) Ndarja e kompetencave: legjislative (legjislative), ekzekutive (ekzekutive) dhe gjyqësore (legjislative) duhet të funksionojnë veç e veç dhe të kontrollojnë njëri-tjetrin. Në Europ kjo është arritur pjesërisht. Gjyqësori është i pavarur, por një ligj zyrtar mund të vijë vetëm me bashkëpunimin e qeverisë (qeveria është ekzekutive), Lënda gjyqësore e pavarur,praktika gjyqësore duhet të jetë e pavarur, e paanshme, t’i përmbahet të drejtës për t’u dëgjuar dhe të jetë e arritshme dhe e hapur për çdo qytetar. Të drejtat themelore: të drejtat themelore tradicionale mbroni qytetarët kundër ndërhyrjes së shtetit. Këto janë ligjërisht të zbatueshme. Të drejtat themelore sociale zgjeroni fuqinë e qeverisë, duke diskutuar nëse ato i përshtaten shtetit të së drejtës. Demokracia konsiderohet gjithashtu si një element i shtetit të së drejtës. Sidoqoftë, kjo nuk ka pse të ndodhë. Një shtet mund të përmbushë katër karakteristikat kryesore dhe të ketë ende një parlament që nuk zgjidhet në mënyrë demokratike, për shembull.

Ligji është themeli mbështetës i shtetit. Drejtësia, mbrojtja ligjore dhe administrimi i duhur i drejtësisë janë thelbësore. Ndikimi i gjyqtarit, qasja në drejtësi dhe gjyqtari janë kushte të rëndësishme për funksionimin e shtetit të së drejtës, të cilat do të diskutohen më vonë. Një përmbledhje e shkurtër e zyrtarëve të administratës së drejtësisë, përfituesve.

(do të diskutohet më vonë) Gjykatësi,vendimet gjyqësore janë të detyrueshme për qytetarët dhe qeverinë. Për të kontrolluar pushtetin qeveritar Pushteti qeveritar është i nevojshëm, kjo është e mundur vetëm nëse ka një divorc. Prandaj gjyqësori është i pavarur nga kompetencat e tjera, do të thotë se nuk duhet të ketë ndërhyrje nga tjetri. Gjykatësi është gjithashtu i paanshëm, ai duhet të jetë plotësisht neutral në lidhje me palët dhe një mosmarrëveshje. Avokat: persondo person që kërkon drejtësi duhet të marrë këshilla juridike të pavarura dhe eksperte. Sigurimi i ndihmës juridike ka dy funksione: ofrimin e këshillave juridike dhe përfaqësimin e klientit. Detyra thelbësore e avokatit është mbrojtja e interesave të klientit të tij / saj. Avokati ka një monopol procesi në këtë rast. Ndihma e detyrueshme nga një avokat kërkohet në çështjet gjyqësore civile dhe çështjet e së drejtës familjare.

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2021 Kosovalindore.com · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress