Home » Lajme, Opinione » Zgjerimi i demokracisë të kontribojë ndërmjet qeverisë dhe qytetarit

Zgjerimi i demokracisë të kontribojë ndërmjet qeverisë dhe qytetarit

Ali Hertica

Pozicioni im në këtë ese është që në demokracinë tonë përfaqësuese interesat e qytetarëve marrin vëmendje të pamjaftueshme dhe se marrëdhëniet midis qytetarit dhe qeverisë janë nën presion shtet. Probleme të shumta lindin në zbatim që janë shkaktuar nga vëmendja e tepërt për të loja politike dhe administrative e institucioneve dhe loja e pushtetit rreth hartimit të politikave dhe shumë pak vëmendje për politikë të qëndrueshme dhe të njohshme dhe zbatim të kujdesshëm.

Zgjerimi i demokracia jashtë qasjes së saj përfaqësuese vetëm mund të kontribuojë në një lidhje më të fortëndërmjet qeverisë dhe qytetarit, gjë që gjithashtu kontribuon në zbatim më të mire. Demokracia duhet të jetë më shumë si procesi i ndërmjetësimit më pas mund të vendoset si një proces vendimi.. Duhet të merren parasysh interesat e qytetarëve bëhen më qendrore, sepse demokracia ka të bëjë me ata qytetarë.

Unë zhvilloj vizionin tim për atë marrëdhënie bazuar në ankesat që qytetarët i bëjnë avokatit të popullit trokas.

Ky vizion pastaj mund të përkthehet në parime të rëndësishme për një

marrëdhënie më të shëndetshme ndërmjet qeverisë dhe qytetarit. Ky raport përcaktohet kryesisht nga aindryshimi në identitet midis qytetarit dhe qeverisë. Qytetari është njeri me mish dhe gjak, ndërsa ai qeveria e bazuar në legjislacion dhe politikë si sistem – si një sistem kompleks i sistemeve -funksionet. Teza qendrore në punën e Avokatit të Popullit Kombëtar është ajo midis jeta e qytetarit dhe bota e sistemit të tensionit të qeverisë që mund të urohet duke i dhënë substanca ndërfaqjeve midis qytetarit dhe qeverisë.. Këto ndërfaqe janë jeta e qytetarit dhe bota e sistemit të tensionit të qeverisë që mund të urohet duke i dhënë substanca ndërfaqjeve midis qytetarit dhe qeverisë. Këto ndërfaqe janë: personale kontaktoni (veçanërisht kur gjërat shkojnë keq), duke marrë seriozisht qytetar marrë seriozisht qytetarët, duke i trajtuar me respekt mbi bazën e standardeve të përshtatshmërisë) dhe supozimin e ekuivalencës (me role të ndryshme dhe fuqitë). Kjo ekuivalencë mund të arrihet përmes formave të pjesëmarrjes si një komponent të funksionimit të demokracisë sonë.

 Më në fund, është e rëndësishme që qeveria të nxjerrë qytetarin jashtë besim sepse është thelbësore për besimin e qytetarëve nëvetë qeveria. Ky besim nuk do të thotë që kundër tij nuk mund të merret sanksionim qytetarët që shkelin ligjin, por është e pasaktë të konsiderohen të gjithë qytetarët si të mundshëm

shkelësit e ligjit. Shumica e qytetarëve nuk e zbatojnë ligjin për shkak të sanksioneve të vendosura për këtë shkelje, por sepse ata kanë një mendim pozitiv në lidhje me dobinë e ligjit.këtë pajtim, besimi tek tatimpaguesi vjen së pari dhe jo sanksionuese.

Qeveria si sistem është bërë shumë komplekse dhe kjo është arsyeja pse marrëdhënia midis qeverisë dhe qytetari nën presion. A mundet qeveria të marrë vendime për t’ua shpjeguar qytetarëve apo a ka qytetari,ndjenja se “vendoset për të”. Se interesat e tij nuk merren seriozisht? Dhe si kjo shpjegimi për shkak të kompleksitetit të qeverisë është i vështirë ose jo i mundur, mbi të cilin bazohet qytetariatëherë keni besim në qeveri? Ndërfaqja midis qeverisë dhe qytetarit ekziston për një të rëndësishme

pjesë e përfshirjes. Por qeveria shpesh nuk arrin ta përfshijë qytetarin sa duhet

kauza publike. Raporti i fundit nga Këshilli Shkencor për Politikën e Qeverisë

 besimi te qytetarët, raporton për këtë. Mesazhi kryesor është se përfaqësuesi. Kjo vlen si për gjobën, që vendos një agjent, ashtu edhe për zgjedhjet e rëndësishme shoqërore për të .Kjo vlen si për gjobën, që vendos një agjent, ashtu edhe për zgjedhjet e rëndësishme shoqërore për tëstruktura e shoqerise sone. Nga njëra anë, kur bëhet fjalë për funksionimin e demokracisë sonë që qytetarët duan të kenë më shumë ndikim në atë që vendoset.

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2021 Kosovalindore.com · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress
ShqipEnglishDeutsch