QYTETARËT AKTIVBritish Council, Ministria e rinisë dhe sporteve dhe Zyra e të rinjëve e Komunës së Preshevës ftojnë të rinjët prej 16 deri 35 vjet që të paraqiten për pjesmarrje në programin „Qytetarët aktiv“.   Programi „Qytetarët Aktiv“ realizohet në më shumë se 30 vende në tri kontinente, ndërsa në Serbi marrin pjesë 28 komuna në mesin e të cilave edhe komuna e Preshevës. Gjatë trajnimit pjesmarrësit kanë mundësi që të zhvillojnë dhe të përmirsojnë shkathtësitë në drejtimin e projekteve, mobilizimin e bashkësisë, punën ekipore dhe shkathtësitë e komunikimit. Gjithashtu pjesmarrësit e trajnimit do të kenë mundësi që idetë e tyre ti realizojnë me ndihmën e komunës së Preshevës dhe British Council-it.   PROJEKTIQYTETARËT  AKTIV „Qytetarët aktiv“ (Active Citizens) është program i British Council-it në sferën e dialogut interkultural dhe lidhjeve shoqërore. Vizioni i programit është bota në të cilën të rinjët e njohin potencialin e tyre dhe tentojnë që të angazhohen me synim të zhvillimit të bashkësisë së tyre, si në atë lokale dhe në nivel ndërkombëtar. British Council  programin „Qytetarët Aktiv“ e realizon në më shumë se 30 vende të botës në bashkpunim më partnerët lokal dhe institucionet shtetërore. Në Serbi, British Council projektin e realizon në bashkpunim me Ministrinë e rinisë dhe sporteve. Programi „Qytetarët Aktiv“  me anë të puntorive për të rin, me projekte shoqërore të dobishme , si dhe me programet e shkëmbimeve dhe lidhjeve ndërkombëtare mundëson zhvillimin dhe përkrah aktivizmin e liderëve të rinj nga niveli lokal. Është planifikuar që në kuadër të këtij programi të kalojnë më shumë se 1500 pjesmarrës nga 28vende të Serbisë. Aplikacionin mund ta mbushni në adresen http://www.britishcouncil.org/sr/serbia-projects-active_citizens-how_to_apply.htm deri më 23.janar 2012     Kontakti për media: Ilir Sadriu, ilir_sadriu@hotmail.com, mob: 063 11 22 981

Lini një Përgjigje

Previous post MUSTAFA: KËTË QË NA BËRI QEVERIA E KOSOVËS NUK E KISHTE APLIKUAR QEVERIA E SHQIPËRISË MË PARË
Next post PD: Policat kufitare, mes Kosovës dhe Sërbisë izolim i shqiptarëve të Luginës së Preshevës
Translate »