Home » Lajme, Opinione » Argumentimi i liderit Kosovarë dhe politikat

Argumentimi i liderit Kosovarë dhe politikat

Mr.Ali HERTICA

Aktorët politikë mund të marrin pjesë edhe në një këmbim të hapur dhe të diskutohet rreth mendimeve të hapura dhe të ndershëme.Kjo vlen për liderët kosovrë dhe politikat e tyre të dy llojeve të përditëshme dhe krijuese në sferën e rrafshit të diskutimeve demokratike.Këtu duhet të flitet për rastet ku mendohet për një çështje,ku formohet një mendim për tu parashtruar të tjerëve dhe përpiqesh që t’i bindësh se pikëpamja e jote ka diçka në vetvete duke u bazuar në formë të diskutimit dhe paraqitjes së argumetit të bazuar në fakte politike,por edhe njëkohësisht të dëgjosh edhe ato pikëpamje të të tjerëve se çka thonë,me qëllim që në qoftëse argumentet e tyre janë më të mira ku mund të shëndërrohen në mendime apo replika.

Kjo është një mënyrë e sjelljes që lidhet me politikën individuale dhe partiake ku ti-ajo gjendeni në atë vend.Është e zakonshme të dëgjosh ,dhe lehtë të besosh se politika ka pak të bëjë ose aspak,me diskutimin e qetë dhe serioz.Mirëpo këtu,më tepër se kudo duhet të rrish syhapur për të dalluar realitetin nga të thënat dhe përftyrimet për të.Demokracia nuk është vetëm votim dhe tërheqje litarësh,ajo është gjithashtu një sistem që e bën debatin një dukuri të përditshme.Debati zhvillohet ngadalë ku pjesëmarrësit nuk dallohen gjithmonë të njejtë për retorikë dhe aftësi analitike,është e pamundur dhe e besuar për të qënë nga një hërë i përmbajtur në pyetje,pasi mendon kështu apo ashtu…në idetë tua..apo të tjetrit.

Politikanët demokratikë e ata kosovarë duhet t’i arsyetojnë gjithmonë pikëpamjet e tyre politike me argumente të bazuar në alternativën politike dhe partiake se çfaër vizioni ka…

Për më tepër ,ekziston një formë këmbimesh të mendimeve të hapura dhe të ndershëme,ku debatet politike dhe filozofike të vizioneve janë pjesë e politikës dhe lënë gjurmë në mënyrën e të menduarit në debatatin politik.

Kur ke njohuri mbi mendimet politike,krijohet më mirë argumeti që përdoret në politikë,veçanëarisht argumentet që përdoren për problemet e mendimeve politike dhe kushtetuese.Problemet kushtetuese tërhiqin vëmendjen e mendimtarëve politikë dhe të gjithë sovranit sepse është çështje e ndijeshme në idetë liberale.Këtu pyesin se çfarë forme qeverisje dhe çfarë rregullash duhet për të krijuar drejtësia që të jetë e qëndrushme për të qënë mirëqenje për shoqërinë sociale.Ato mirren me vartësinë e politikës së institucioneve dhe mundësitë njerëzore për t,i zhvilluar aftësitë e tyre sa më mirë të politikës, për frymëzime të ideve dhe mendimeve politike.

Në veprimtarinë politike ka shumëllojshmëri të mëdha historike dhe gjeografike ku institucionet marrin forma të ndryshme dhe politika ka përmbajtje të ndryshme ku duhet të dihet se kush e shkakton ndryshimin ku duhet të përgjigjet,por në fillim duhet kërkuar shkaqet,kur mësohen idetë politike dhe formën e tyre të drejtë,ku njeriu mëson gjithashtu t’i njohë ato vlera kur duken politikanët e vërtetë.

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2021 KosovaLindore · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress
ShqipEnglishDeutsch