Home » Lajme, Vendore » KËSHILLI NACIONAL: KUMTESË

KËSHILLI NACIONAL: KUMTESË

KëshilliKombëtarShqiptarkërkonngaudhëheqësit etëgjithashkollavefillorenëLuginëtëPreshevës, qëtëinformohentëgjithëmësimdhënësit, qëkanëtëmbaruarShkollën e LartëPedagogjike se, Ministria e ArsimitnëPrishtinëorganizoncikleligjëratashpërrikualifikimin e mësimdhënësve.Qëllimiirikualifikimitështëqëtëgjithëmësimdhënësittëkenëkualifikim superior.

 

Ligjëratat do tëorganizohenditëvetëvikendit (tështunavedhetëdielave) nëFakultetin e EdukimitnëGjilan.

 

Lutendrejtorët e shkollaveqënëafatsamëtëshkurtërt’ipërpilojnëlistat etëinteresuarve, me këtotëdhëna :

 

1.Emri, emriiprinditdhembiemri,

2.Datadhevendi i lindjes,

3.Drejtimi i kualifikimitparaprak,

4.Vendi i institucionitgjegjës,

5.Vitiimbarimittëshkollimitdhe

6.Vitet e përvojësnëprofesion.

 

            Afatipërdorëzimin e listaveështëderimë 15.12.2012, nëadresën e KKSH-së, nëBujanoc,  rr.K.Petroviq  p.n. ndërtesaish-komitetit, kati  i  dytë.

 

 

Me respekt  !

 

 

 

 

 

KëshilliKombëtarShqiptar

Bujanoc,                                                                     Shërbimipërinformim

05.12.2012                                                                                                                                                                                                                             

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2021 Kosovalindore.com · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress