Home » Opinione » Kurteshi është falëso!

Kurteshi është falëso!

Ali Hertica1Avokati i Popullit Sami Kurteshi , nuk a ka vënë asni rregull në një të vetmin rresht për lirinë e  të demonstruarit . Ai ra nga  një provim  në demostratat e fundit ku nuk e ngriti fare zërin se qfar ndodhi . Që të jap qartësia mbi të drejtat dhe detyrimet e të gjitha demonstratave ku  mund të parandalohen në  acarim të panevojshme nga policia  edhe  protestuesit . Edhe më mirë nëse bëhet e drejtë mund të jetë liria  e demonstrim të përfshihet  në Kushtetutën  e Republikës së Kosovës.

 

Demonstrimi është e drejtë themelore. Kjo është një mënyrë e thjeshtë për qytetarët që të marrin pjesë në procesin demokratik. Kufizimi i lirisë për të demonstruar këtë arsye mund vetëm kur është e nevojshme për arsye të sigurisë në rrugë, rendit publik dhe shëndetit publik. Pakënaqësi në mesin e protestuesve dhe dyshime në lidhje me korrektësinë e ndodhjes së Qeverisë dhe  Policisë gjatë demonstratave, është  arsyeja se  Avokati i Popullit duhet  për të bërë vetë kërkime për interpretimin e lirisë për të demonstruar në rajonin e Prishtinës dhe me  gjerë . Hetimi ka të bëjë me demonstratat paqësore të ditës së shtune..

 

Prishtinen do ti  gjetnë  demonstrata pothuajse të përditshme po qe qeveria nuk do ti përmbush kërkesat e qytetarëve . Prishtina ka ndërtuar ka organizatëa profesionale për të treguar se si do të jenë demonstratat  e rregullta. Megjithatë, Avokati i Popullit nuk  ka  marrë sinjale pakënaqësi dhe pasiguri në lidhje me veprimet e policisë gjatë demonstratave. Studimi i Avokatit të Popullit  tregon se a e bezdis  lidhja  e veprimet të policisë gjatë demonstratave të shkaktuara nga mosnjohja e policis  dhe protestuesve me rregullat ligjore për demonstrata. A mund policia për  të ndaluar një demonstratë? A mund të kërkojë nga policia të merr  leje? Kur mund të kërkoni policinë për identifikimin e demonstruesve? Qartësia mbi të drejtat dhe detyrimet e gjithë demonstratave  mund të parandalohet deri te  acarimi I  panevojshme sipas Avokatit të Popullit . Ai ka, pra,këto  rregulla  të rëndësishme Avokati I Popullit  për demonstrimin e mbledhura në një “kartë demonstrimi, kjo hartë është një udhëzues për aktivistët dhe policisë që duhet Avoketi ta dijë.

 

Avokati i Popullit gjithashtu avokon një procedurë të përshpejtuar e regjistrimit. Një demonstratë duhet të jetë regjistruar katër ditë përpara policisë. Pas njoftimit me shkrim duke ndjekur konsultimet për të bërë marrëveshje për shembull për të bërë në  rrugë. Ky proces i regjistrimit është i njëjtë për të gjitha llojet e demonstratave të një veprimi të vogël në një paradë me qindra njerëz. Periudha e regjistrimit të katër ditë dhe dialogu pasues me policinë përceptohen nga demonstruesit si të panevojshme të ngarkuara për operacionet e vogla apo kur një demonstratë është e organizuar në përgjigje të një ngjarjeje aktuale siç ishte në Prishtinë. Avokati i Popullit nuk  gjen një periudhë prej katër ditësh që të kontaktoj me dy palët ku kjo është shumë injorim  nga Avokati I Popullit, deh jo e mirë nga ai që përfaqëson popullin në qëdo situatë.. Ai duhet ta  argumenton se një  procedura e tilëë  duhet ndjekur në raste të tilla  ku mund të dëmtojnë lirinë për të demonstruar nga qytetarët e pa knaqur.

 

Rezultatet e studimit janë jo vetëm në interes të Prishtinës  për palët edhe në  interesuara në Kosovës , ku raporti i Avokatit të Popullit do të  trajton si drejtësi ku  mund të bëhet në lirinë e demonstrimt të  sanksionuar në Kushtetutë e Republikës.

Ali Hertica

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2021 Kosovalindore.com · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress