Home » Lajme, Ndërkombëtare » Në 20 vjetorin e aksionit “Për pavarësinë e Kosovës”, të organizuar “kur shqiptarët ende ishin bashkë*”

Në 20 vjetorin e aksionit “Për pavarësinë e Kosovës”, të organizuar “kur shqiptarët ende ishin bashkë*”

Muhamet Shatri

*Pjesën e titullit nën thonjëza e huazova nga një shkrim i Shemsi Rukovcit, ish-nxënësi im dhe pastaj veprimtar i shquar i LDK-së dhe i Fondit të Trepërqindëshit në Suedi.

Prolog

Prej10 qershor deri me 10 korrik të vitit 1998 në Suedi, sikundër edhe ne mbarë diasporën shqiptare, u zhvillua aksioni “Për pavarësinë e Kosovës”. Kjo me jep rast qe nëpërmjet këtij shkrimi të prezantoj në vija të përgjithshme kontributin e pakursyer material të bashkatdhetarëve tanë ne Suedi, të realizuar nëpërmjet Komisionit Qendror dhe të komisioneve lokale te Trepërqindëshit prej vitit 1991 deri në fillim të vitit 2000,  kurse në shtojcën e këtij punimi do të evidentoj te gjithë kontribuuesit dhe sasinë e mjeteve grumbulluara gjatë aksionit te lartpërmendur.

 

Shënime për Fondin e Trepërqindëshit ne Suedi

 

Formimi dhe veprimtaria e Fondit të Republikës së Kosovës në Suedi mbështetet në traditën e gjatë të bashkatdhetarëve tanë që nga ky vend nordik të ndihmojnë familjen dhe Kosovën materialisht. Mirëpo, me formimin e Degës së Lidhjes Demokratike te Kosovë (LDK) kjo sferë mjaft e rëndësishme e veprimtarisë në të mirë të çështjes kombëtare mori formë të organizuar. Ndërkaq, me formimin e Qeverisë së Koalicionit të Republikës së Kosovës kjo veprimtari u institucionalizua si formë dhe mekanizëm shumë i rëndësishëm për jetësimin e shtetësisë së Republikës së Kosovës.

Pikënisje e organizuar e kësaj veprimtarie, e udhëhequr drejtpërdrejt nga Kryetari i Degës së LDK-së, si dhe e komisioneve lokale në terren, ishte aksioni ”Familja ndihmon familjen”, që u krye gjatë gjysmës së parë të vitit 1991. Në këtë aksion u angazhuan edhe Kryesia e Nëndegës së Lëvizjes për Republikën e Kosovës (LPRK), në krye me Hajdin Abazin dhe Kryesia e Degës së Partisë për Prosperitet Demokratik (PPD), në krye me Shenasi Ahmedin (tani i ndjerë). Nëpërmjet këtij aksioni nga bashkatdhetarët tanë në Suedi u ndihmuan më se 200 familje në Kosovë. Në këtë aksion kontribuuan edhe bashkatdhetarët nga trojet etnike shqiptare në Maqedoni, Kosovën Lindore dhe në Mal të Zi. Aksioni u shoqërua edhe me vështirësi të shumta për shkak të pamundësisë se informimit direkt për arritjen e ndihmave, mungesës së lidhjeve postare dhe bankare, gjë që impononte dërgimin e ndihmave dorë pas dore etj.

Aksioni për grumbullimin e mjeteve materiale për ndihmë Kosovës në Suedi në mënyrë me të organizuar ka filluar nga gjysma e dytë e vitit 1991. Kjo mori krah pas apelit të Kolegjiumit të Kryetarëve të Degëve të LDK-së në botën e jashtme. Në këtë kohë mjetet e grumbulluara në Suedi janë derdhur në Fondin e Ahenit, të formuar nga Dega e LDK-së në Gjermani. Në këtë fond nga Suedia janë derdhur 40.376 DM, të cilat u grumbulluan nëpërmjet komisioneve të akti­ve­ve dhe të nëndegëve të LDK-së.

Më 23 gusht 1991, në tubimin e bashkatdhetarëve në lokalet e shoqatës ”Kosova” në Malmö, të organizuar me rastin e vizitës së Shaqir Shaqirit, sekretar për Marrëdhënie me Jashtë i Kryesisë Qendrore të LDK-së, u formua Komisioni Drejtues për Ndihmë Kosovës. Komi­si­oni kishte 8 anëtarë, me kryetar veprimtarin e shquar Ramadan Shalën. Ky komision, në të cilin shumica ishin veprimtarë jashtë radhëve të LDK-së, madje edhe oponentë të saj, nuk arriti të konsolidohej e të përcaktojë platformën, statusin dhe mënyrën e organizimit, prandaj pushoi së ekzistuari.Pas kësaj, Dega e LDK-së në Kuvendin e saj të parë, më 28 shtator 1991, formoi Fon­din për Ndihmë Kosovës dhe zgjodhi Komisionin Qendror i cili u autorizua që nga radhët e veta të zgjidhte kryetarin e Fondit. Tubimi miratoi qëndrimin që Komisioni Qendror të kompletohet edhe me përfaqësues të degë­ve të partive dhe të asociacioneve të tjera shqiptare që vepronin në Suedi.

Sipas shembullit të fondit të Suedisë janë organizuar fondet në Norvegji, Danimarkë dhe Finlandë. Kryetari i Komisioni Qendror të Fondit në Suedi, i autorizuar nga Qeveria e Repu­blikës së Kosovës, ka ndihmuar në formimin e këtyre fondeve.

Me propozimin e Tahir Salihut, anëtar i Komisionit Qendror të Fondit dhe -ish anëtar i Këshillit Grevist të Minatorëve të Trepçës, u miratua vendimi që të organizohej një aksion i njëhershëm dhe të kontribuohet me 30 % të të ardhurave familjare apo të pagës së një muaji. Aksioni u mbështet fuqimisht nga bashkatdhetarët tanë nga Kosova, Maqedonia, Kosova Lindore dhe trevat shqiptare ne Mal te Zi. Është e kuptueshme se Kryesia e Degës së LDK-së dhe kryesitë e aktiveve, por edhe anëtarësia e gjerë, e ndihmuan dhe e mbështetën pa rezervë grum­bu­llimin e ndihmave për Kosovën. Komisioni Qendror dhe komisionet lokale u angazhuan shumë për kryerjen me sukses të këtij aksioni, të cilin e mbështeti edhe Kryesia e Degës së PPD -së dhe e Nëndegës së LPRK-së. Përkundër shumë vështirësive tekniko-organizative fale gatishmërisë dhe bujarisë së bashkatdhetarëve, aksioni i 30% pë u përmbyll në muajin shkurt të vitit 1992 me grumbullimin e 1. 890 000 kr.

Në mbledhjen e Kryesisë së Degës së LDK-së me kryetarët e nëndegëve, mbajtur më 8 mars 1992, u konstatua se Komisionit Qendror i Fondit dhe nëndegët në terren kishin bërë punë të madhe në grumbullimin e ndihmave për Kosovën dhe për regjistrimin e vullnetarëve. Ky ishte vlerësim edhe i Qeverisë së Republikës së Kosovës. Forumi vendosi që Komisionit Qen­dror, komisioneve lokale,  nëndegëve dhe aktiveve të LDK-së t’u shprehet mirënjohje për angazhimin energjik në grumbullimin e mjeteve të 30 përqindëshit.

Komisioni Qendror i Fondit për Ndihmë Kosovës konfirmonte edhe një herë se kontributi i 3 % nga të ardhurat personale, përkatësisht nga ato të gjithëmbarshme familjare, duke hequr pagesën për banesë për familjet me leje qëndrimi, ishte obligues për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, ndërsa për bashkëkombësit nga Maqedonia, Kosova Lindore dhe trevat e tjera etnike ky kontribut ishte vullnetar.  Prandaj (PPD) për aksionin e Qeverisë së Kosovës i obligonte vetëm ata të cilët vullnetarisht dhe me shkrim obligoheshin të kontribuonin me 3 %  nga të ardhurat e veta. PPD -ja pranonte që degët e saja në botën e jashtme të ishin bartëse të organizimit të deklarimit me shkrim për përcaktimin vullnetar për kontributin në fondet për ndihmë Kosovës. Kjo vlente edhe për Degën e PPD -së në Suedi.

Në tremujorin e fundit të vitit 1992 u bënë përpjekje që në Komisionin Qendror dhe në komisionet lokale të kyçen edhe veprimtarë të partive dhe asociacioneve të tjera shqiptare në Suedi dhe të vazhdohet angazhimi i përbashkët për grumbullimin e Trepërqindëshit. Mirëpo, LPRK-ja me dorëheqjen e përfaqësuesit të saj, Hajdin Abazi, nga Komisioni lokal i Malmös dhe nga Komisioni Qendror, më 16 tetor 1992, u shkyç nga angazhimi për grumbullimin e mjeteve të Trepërqindëshit

Në bazë të shkresës së Ministrisë për Ekonomi dhe Financa të Qeverisë së Repub­likës së Kosovës, dt. 28. II. 1993, si dhe kërkesës së shumë bashkatdhetarëve tanë në Suedi dhe në shtetet e tjera skandinave, Komisioni Qendror i Fondit të 3 % në Suedi, në Mbledhjen e vet të katërt të mbajtur më 3 prill 1993 në Göteborg, mori vendim që të bëhet evidencimi i të gjithë bashkatdhetarëve tanë të cilët nuk i përmbushnin fare ose vetëm pjesërisht obligimet ndaj Fondit të 3%. Edhe Kryesia e Degës së LDK-së në mbledhjen e mbajtur më 11. XII. 1993 mbështeti vendimin e Komisionit Qendror për publikimin e emrave të atyre që e përmbushnin pjesërisht dhe të atyre që nuk kontribuonin fare dhe që bënin propagandë kundër Fondit dhe institucioneve të Republikës së Kosovës. Shënimet për këtë pasqyrë do të nxirreshin nga të dhënat e sakta të komisioneve rajonale dhe ato do të përfshinin periudhën prej themelimit të Fondit më 28 shtator 1991 deri fund të vitit 1993. Prandaj shënimet duhej mbledhur me shumë kujdes dhe verifikuar si nga ana e 74 komisioneve vendore, ashtu dhe nga Komisioni Qendror i Fondit. Pasqyra u shpall më 10 janar të vitit 1994 dhe kjo shkaktoi reagime të shumta të atyre që u doli në pah koprracia ndaj lirisë se Kosovës.

Angazhimi në Komisionet e Trepërqindëshit konsiderohej obligim por edhe nder i veçan. Ata nuk ngurronin qe edhe ne takimet përfaqësues te ambasadës se Shqipërisë, me personalitetet me te shquara qe vinin nga Kosova, Shqipëria e trevat tjera  kërkonin sqarime se a kontribuonin edhe ata ne Fondet përkatëse te Trepërqindëshit. Ndër ta ishin edhe presidenti historik i Republikës së Kosovës, Ibrahim Rugova, pastaj Fehmi Agani, Adem Demaçi, Gjozef Diogardi, Rexhep Qosja, Sami Ibrahimi, Dom Lush Gjergji, Zekeria Cana, Ismail Kadare etj. Ne mënyre te veçantë ata donin te dinin nëse ketë obligim e kryente edhe kryetari i Qeverise se Republikës se Kosove, Bujar Bukoshi, pastaj Isa Mustafa dhe ministrat tjerë, pastaj kryetari i Kolegjiumit të Kryetarëve të Degëve të LDK-së në botën e jashtme, Hafiz Gagica dhe anëtarët e këtij forumi,  si dhe shefi i Zyrës së Republikës së Kosovës në Stockholm, Shaqir Shaqiri  etj.

Vlen te theksohet se drejtuesit e Fondit kanë gëzuar autoritet të pakontestueshëm në kuadrin e komunitetit shqiptar në Suedi dhe me gjerë. Ata kanë kryer edhe detyra specifike më karakter mbarë­kombëtar. Kryetari i Komisionit Qendror të Fondit 3% dhe kryetari i Degës së LDK-së, bashkë me delegacionin e kryetarëve të fondeve të 3% nga vendet e tjera evropiane kanë vizituar komandën e garnizoneve të Gjirokastrës dhe të Beratit dhe kanë ngushëlluar familjarët e eprorit Fatmir Shehu dhe të ushtarit Arsen Gjini, të vrarë më 10 korrik 1994 nga një komando terroristësh grekë në Peshkëpi të Gjirokastrës. Me atë rast kryetari i Fondit të Suedisë, si doajen i delegacionit, u dorëzoi familjeve të viktimave një ndihmë prej 10. 000 DM, te siguruara nga Fondi i Trepërqindëshit në Gjermani. Pas kryerjes së misionit delegacioni u prit nga kryetari i Parlamentit të Shqipërisë, Pjetër Arbnori, nga ministri i Mbrojtjes Safet Zhulali, ministri i Arsimit i Republikës së Kosovës, Muhamet Bicaj, nënkryetari i LDK-së, z. Anton Kolaj dhe në redaksinë e revistës shkencore ”Kosova” që e botonin, në gjuhën angleze, Instituti i Historisë i Kosovës dhe Instituti i Historisë i Tiranës.

Në mbledhjen e gjashtë të Komisionit Qendror te Fondit ne Suedi, mbajtur më 27 tetor 1993, mysafiri Mevlan Shanaj, sekretar për kulturë dhe shtyp në Ambasadën e Shqipërisë në Stokholm, duke vlerësuar lartë angazhimin por edhe kontributin e komunitetit shqiptar në Suedi, veç tjerash theksoi: “Kam kënaqësinë që përmes kësaj forme të kuptoj shtetin e organizuar të Kosovës që ka një mekanizëm e cili vepron edhe në Suedinë e largët”, dhe konstatonte se “organizimi i këtij fondi më një rrjet kaq të gjerë punktesh në mbarë Suedinë nuk ishte vetëm akt patriotik, por edhe kulturë politike e organizative”. Sipas tij i vetmi segment më karakter shtetëror që funksionon dhe duhet ta mbajë mërgata ishte pikërisht Fondi i 3 %. Edhe Anton Kola, nënkryetar i Kryesisë Qendrore të LDK-së, vlerësoi, me këtë rast, lartë punën me përkushtim të veprimtarëve të Fondit të 3 %, e cila sipas tij ishte për çdo lëvdatë.

Vlen te theksohet se Ministria për Ekonomi dhe Financa e konsideronin organizimin e Tre përqindëshit në Suedi si formën më të përsosur të veprimtarisë në këtë fushë. Ky organizim në Suedi, nëpërmjet mjeteve të informimit dhe të mekanizmave përkatëse të Qeverisë, ishte i njohur edhe për opinionin publik në Kosovë.  Prandaj, në mbledhjen me kryetarët e komisioneve qendrore të fondeve në Perëndim, të mbajtur më 7 tetor 1995 në Berlin, ishte propozuar që komisioneve lokale, anëtarëve të Komisionit Qendror të Suedisë, Muhamet Shatri, Enver Camajt dhe Fejzë Halilit t’u ndahej mirënjohje publike.

Në vitin 1996, Komisioni Qendror i Fondit për Ndihmë Kosovës mbështeti pa rezervë edhe Fondin e Universitetit të Tetovës në Suedi, që kryesohej nga veprimtari Sadullah Zendeli-Daja. Kryetari i Komisionit Qendror të Fondit për Ndihmë Kosovës, nëpërmjet mekanizmave të Degës së LDK-së dhe të Fondit të Trepërqindëshit i informonte bash­katdhetarët në Suedi, por edhe Norvegji dhe në Danimarkë, se ishte formuar Komisioni dhe ishte hapur xhirollogaria e Fondit për grumbullimin e mjeteve për Universitetin e Tetovës. Krahas kësaj ai i udhëzonte komisionet lokale, veprimtarët e LDK-së, mësim­dhënësit dhe përfaqësuesit e asociacioneve të tjera shqiptare që të ndihmonin grumbullimin e mjeteve për ndihmë Universitetit të Tetovës dhe te kontribuonin me mjete materiale.

Anëtarët e Komisionit Qendror dhe të komisioneve lokale, duke u angazhuar në kryerjen e detyrave rreth grumbullimit të mjeteve për Kosovën, ishin krah i fortë i insti­tucioneve të Republikës së Kosovës, në krye me Presidentin historik Ibrahim Rugova. Kryetari i Komisionit Qendror dhe i Degës së LDK-së angazhohej me përkushtim për zbutjen e efekteve negative të fërkimeve të panevojshme dhe të mos koordinimit të veprimeve në relacionin Qeveri-Presiden­cë. Për ta ishte e pakapshme qe mjetet e grumbulluara për pavarësinë e Kosovës të mos i viheshin në dispozicion edhe Presidencës e të shkohej aq larg sa të mos i paguheshin biletat e udhëtimit dhe shpenzimet e telefonit Presidentit të Republikës.

Në mars të vitit 1998 asociacionet e organizuara shqiptare në Suedi, duke u nisur nga situata e rëndë në Kosovë dhe nevoja imediate e koordinimit dhe bashkërenditjes së aktivitetit me organet shtetërore të Republikës së Kosovës themeluan Këshillin Emergjent dhe sektorët e tij. Kryetar i Këshillit u zgjodh kryetar i Komisionit Qendror të Fondit të Trepërqindëshit. Këshilli formoi edhe sektorët për informim, për grumbullimin e ndihmave materiale dhe për regjistrimin e vullnetarëve. Këshilli i Emergjencës vetëm nëpërmjet Fondit të Trepërqindëshit arriti që në “Aksionin për ndihmë Drenicës” të grumbulloj 3.000.000 kr.

Më 23 maj 1998 në mbledhjen e përfaqësuesve të të gjitha komisioneve qendrore të Fondeve të 3 % në Gjermani u miratua vendimi i Qeverisë së Republikës së Kosovës që të organizohet aksioni ”Për pavarësinë e Kosovës”. Në përputhje me nevojat aktuale në Kosovë dhe të Vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës, nr. 1-6/98, të dt. 7. VI. 1998 për organizimin e grumbullimit të jashtëzakonshëm e të përnjëhershëm të ndihmave për pavarësinë e Kosovës, Këshilli i Emergjencë, në mbledhjen e vet të mbajtur në Göteburg më 7 qerdhor 1998 mori vendim që ky aksion të zhvillohet edhe në Suedi. Në përputhje me kushtet specifike në Suedi dhe në vendet e tjera nordike, mbledhja e përfaqësuesve të komisioneve të fondeve dhe Qeveria  e Republikës së Kosovës  miratuan propozimin e kryetarit të Komisionit Qendror të Fondit që obligimi për anëtar të familjeve me leje qëndrimi të jetë 500 kr., kurse për ata pa leje qëndrimi 350 kr. Familjet që kishin nga dy e më shumë të punësuar do të ndanin nga 1000 kr. për të punësuarit dhe nga 500 kr. për anëtarët e tjerë të familjes,  kurse beqarët e punësuar 1000 kr., pronarët e firmave do të paguanin nga 5000 kr. Këto kritere vlenin në valutat përkatëse edhe për Danimarkën, Norvegjinë dhe Finlandën.

Aksioni për pavarësinë e Kosovës në Suedi u zhvillua prej 10 qershorit deri më 10 korrik 1998. Mjetet e grumbulluara u derdhën ekskluzivisht në konton e Fondit për Ndihmë Kosovës, Nr. 83 27 84-3. 4247 pagesa ishin me vlerë nga 1000 kr.= 4. 247. 000 kr. dhe 117 pagesa në vlerë nga 500 kr.= 568. 000 kr, pra gjithsej 4. 818. 000 kr. Pagesat e tjera ishin më shuma më të vogla- gjithsej 83. 095 kr. Janë bërë 72 pagesa nga 500 DM=36.000 DM dhe 4 pagesa nga 1000 DM.=4000 DM., kurse pagesat e tjera të cilat nuk mund të mbuloheshin me bona ishin gjithsej 17. 090 DM. Vlera e përgjithshme e pagesave ishte 5. 006. 028 kr. dhe  57. 590 DM.

Qeveria e Republikës së Kosovës të gjithë kontribuesve të aksionit ”Ndihmë për Pavarësinë e Kosovës” u lëshoi bonat përkatës të donacionit për shumat të cilat mund të mbuloheshin me letra me vlere. Për Suedinë këto  dokumente kishin vlerën 1000  dhe 500 kr. Mirëpo, meqë pati kontribuues që paguan ndihma në shuma të cilat nuk ishte e mundur të mbuloheshin me bona, të gjitha këto raste, sipas udhëzimeve të Qeverisë, u mbuluan me Fletëdëshmitë e Komisionit Kryesor të Aksionit. Regjistrat me emrat e të gjithë donatorëve dhe shumat e paguara u desh të dërgohen në Zyrën e Republikës së Kosovës në Gjermani. Në bazë të kësaj evidence bonat u shtypën në Bon dhe kryetari i Komisionit Qendror të Fondit, i solli personalisht nga Gjermania në Suedi. Por ky ka pas “privilegjin qe te plotësoje shënimet te nënshkruaj dhe te vulose çdo njërën prej tyre, duke ia kaluar me ketë ritual te bezdisem edhe vete kryetarit te Kinës se Madhe.

Grumbullimi i mjeteve te Trepërqindëshit ne Suedi ka vazhduar deri me 13 mars te vitit 2000 kur është bere pagesa e fundit me shumën simbolike prej 500 kr.

Ne këtë mënyrë nëpërmjet Fondit të 3% në Suedi u grumbulluan gjithsej 60. 072.488 kr., të cilat i janë dorëzuan Qeverisë së Republikës së Kosovës. Kjo do te thotë se bashkatdhetarët tanë ne Suedi ishin ne vendin e tretë, me 5% të shumës e gjithëmbarshme te mjeteve të grumbulluara në diasporë.

Ne vazhdim po japim emrat e anëtareve te Komisionit Qendror te Fondit në të pesë përbërjet dhe te Këshillit te Emergjencës,  por na vjen keq qe kësaj radhe nuk arritëm te evidentonim te gjithë anëtarët e 80-120 komisioneve lokale sa kanë vepruar  mesatarisht për çdo vit në Suedi prej fillimit e deri në fund të aksionit.

Përbërja e parë e Kryesisë se Fondit (28 shtator 1991- 8 mars 1993): Muhamet Shatri, kryetar, Bajram Kabashi, sekretar, Tahir Salihu, arkëtar, Sabri Novosella, Iljaz Bicaj, Nazim Shatri, Selim Bala, anëtarë.

Përbërja e dytë: (8 mars 1992- 10 qershor 199):  Muhamet Shatri, kryetar, Tahir Salihu, sekretar, Enver Camaj, arkëtar, kurse Fejzë Halili, Reshat Hoxha, Hysen Ibrahimi, Shkelzen Shabanhaxhaj, Nazim Shatri dhe Mehdi Dakaj, anëtarë.

Përbërje e tretë (10 qershor 1992-26. XII. 1992 ):  Muhamet Shatri, kryetar, Tahir Salihu, sekretar , Enver Camaj, arkëtar, kurse:  Fejzë Halili,  Hysen Ibrahimi, Hajdin Abazi, Nazim Shatri, Mehdi Dakaj, Shkelzen Shabanhaxhaj, Reshat Hoxha, Ejup Ramadani dhe  Haki Alaj, anëtarë.

Përbërja e katërt  (4 janar 1993- 10. XII.  1994): Fejzë Halili , kryetar,  Nexhat Hoxha, sekretar, Vaid Vladi, arkëtar, kurse Muhamet  Shatri, Enver Camaj,  Nazim Shatri, Hysen Ibrahimi  dhe Tahir Salihu (anëtarë). Me 9 prill 1994 Hysen Ibrahimi dorëheqjet dhe ne vend te tij kooptohet Vesel Shala.

Përbërja e pestë (4 janar 1995 -10. VI. 1996): Muhamet Shatri, kryetar, Fejzë Halili, sekretar, Enver Camaj, arkëtar, kurse Reshat Hoxha, Vesel Shala, Nexhat Hoxha dhe Nazim Shatri, anëtarë.

Përbërja e gjashtë ( 10. VI. 1996 e deri në fund):   Muhamet Shatri, kryetar, Fejzë Halili, sekretar Fatmir Azemi, arkëtar, kurse Nazim Shatri,  Zeqir Thaçi , Avni Jonuzi, Iljaz Spahija ,  Rexhep Prokupi,  Raif Mehmeti,  Sami Karpuzi dhe  Gani Begolli, anëtarë.

Me 24 mars 1998 u formua Këshilli i Emergjencës për Suedi. Këshilli formoi edhe sektorët për informim, për grumbullimin e ndihmave materiale dhe për regjistrimin e vullnetarëve. Kryetar i Këshillit u zgjodh Muhamet Shatri, kryetar i Komisionit Qendror të Fondit të Trepërqindëshit, kryetar i Sektorit për informim u zgjodh Shaqir Shaqiri, i Sektorit për ndihma materiale, Muhamet Shatri dhe i Sektorit për regjistrimin e vullnetarëve, Fejzë Halili.

Komisioni Qendror dhe komisionet lokale prej fillimit e deri në fund e ruajtën bërthamën e vet me veprimtarë të përcaktuar për çështjen kombëtare. Nga Komisioni Qendror kanë dalë vetëm për shkak të kthimit në Kosovë (Shkelzen Shabanhaxhaj), të kalimit në shtete tjera  (Mehdi Dakaj), për shkaqe shëndetësore (Tahir Salihu) dhe te punësimit larg Zyrës se Fondit.  Asnjë anëtar i Komisionit nuk ka ndodhur të përjashtohet largohet apo të mos rizgjidhet. Me fjalë të tjera gati të gjithë anëtarët e Komisionit Qendror të të gjitha përbërjeve kanë bërë punë të madhe dhe me përkushtim. Për mbarëvajtjen e Fondit të 3 % ata mbi një dekadë janë angazhuar natë e ditë dhe pa asnjë pagesë.  Komisioni Qendror, i cili ka udhëhequr dhe koordinuar punën me komisionet lokale, me Ministrinë për Ekonomi e Financa të Republikës së Kosovës, me komisionet simotra në vendet e tjera të Evropës, Amerikës e të Australisë, si dhe me drejtuesit e shoqatave dhe të asociacioneve të tjera shqiptare në Suedi, me selinë e LDK-së në Prishtine. Punë të veçantë kanë bërë kryetari, arkëtari dhe sekretari i Komisionit Qendror, por edhe administratoret e Zyrës se Fondit:  Nexhat Januzi , Sherif Jusufi, Nexhat Sadiku, Shefqet Tafilaj dhe Iljaz Spahija, të cilët kanë administruar mjetet dhe kane komunikuar, jo vetëm me anëtarët e komisioneve lokale, por edhe me shumicën e kontribuuesve të cilët të shumtën e rasteve kanë dashur të marrin sqarime dhe informata nga dora e parë. Ata udhëhiqnin drejtpërdrejt rrjedhat e grumbullimit të mjeteve, administronin, përkatësisht evidenconin pagesat me emrat e kontribuuesve, i fotokopjonin, i nënshkruanin dhe ua kthenin komisioneve rajonale dhe atyre që paguanin individualisht.

Punë ndoshta edhe më të mundimshme kanë bërë anëtarët e komisioneve lokale, të cilët pa u lodhur natë e ditë për çdo muaj kanë grumbulluar mjetet dhe ia kanë përcjellë Komisionit Qendror të Fondit. Krahas angazhimit të përhershëm ata kanë pasur edhe shpenzime të konsiderueshme sepse askush nuk ua ka kompensuar udhëtimin, telefonatat dhe korrespondencën me Komisionin Qendror dhe me bashkatdhetarët në terren. Ata njëkohësit është dashur të jenë vigjilentë dhe të mos japin deklarata dhe të mos shprehin qëndrime joadekuate sepse kështu do ta dëmtonin kauzën për të cilën angazhoheshin pa pushim. (Na vjen keq qe kësaj radhe nuk mund te japim listën dhe strukturën organizative te komisioneve lokale dhe te anëtarëve te tyre).

Me ketë rast po i prezantoj veprimtaret dhe kontribuuesit me te dalluar te Fondit të Republikës së Kosovës në Suedi, të propozuar për mirënjohje nga komisionet lokale dhe bashkatdhetarët kontribuues, e këta janë: Adnan Sollova (Hova), Avdyl Uka (Malmö), Ali Shipshani (Landskrona), Murteza Xhema (Alvesta), Izet Dushi, Izet Hajra dhe Izet Laçi (Hultebryk), Naser Hajzeri (Trolleborg, Hajriz Uka (Lindsberg), Fevzi Ademi (Nybro), Mila­zim Abazibra (Hyltsfred), Hysen Abazi (Älmhylt), Isuf Mu­riqi (Landskrona), Bahri Rama dhe Mahmut Shyti (Höör), Dinë Kelmendi (Karl­skro­na), Sylejman Ismajli (Valdemarsvik), Zeçir Thaçi (Markaryd), Fuat Ibrahimi (Norrtälje), Zeçir Sha­la, Shaip Gërxha-liu, Bajram Maqe­don­ci dhe Tefik Xhemshiti (Mariestad), Zekë Balaj (Fins­pång), Naim Ejupi (Landskrona), Ali Aliu (Gimå), Flamur Hoxha, Murat Mavraj dhe Ramadan N. Shala (Falun), Lulzim Behramaj (Laholm), Fazli Selmani (Per­storp), Xhevdet Xhemaj­li (Svenshögen), Rrahman Rexhepi (Karlhamsmbruk), (tani i ndjerë), Shefki Oseku, publicist (Trrelleborg), Hajrë Hajra, Musa Mavraj dhe Samih Karpuzi (Trollhätan), Shefqet Tafilaj (Malmö), Idriz Qosja (Jönköping), Mustafë Bahtiri (Sä­­ffle), Arif Smajli (Landskrona), Safet Osmani (Klippan),Vebi Ibrahimi (Sätter), Izet Ra­ma (Hörby), Ylber Gashi (Ödåkra), Avdullah Avdiu (Karlskrona), Raif Mehmeti (Kalmar), Ra­ma­dan Reshitaj (kryredak­tor i revistës ”Besa”), Ejup Rushiti (Jokkmokk), Nexhmi Llumnica-komandant Gjoni, Ismet Bicaj dhe Afrim Krasniqi (dëshmorë te kombit), Mehdi Zeneli (Vetlanda), Ilir Canhasi (Nörrtälje), Nehat Aj­vazi, (Knäred), Hamdi Xhaka (Lilla Edet), Agim Pacolli dhe Banush Hajrizi (Boden), Adem Pllana (Tomelilla), Beqir Sylejmani (Hagfors), Sami Dobërlluka (Hllerstorp), Enver Ca­maj dhe Muhamet Shatri (Malmö), Fejzë Halili (Göteboeg), Vesel Shala (Falun), Nexhat Hoxha (Göteborg), Reshat dhe Qibrije Hoxha (Stockholm), Fatmir Azemi (Lanskrona), Iljaz Spahija (Malmö), Tahir Salihu (Kristianstad), Nazim Shatri (Skövde) Gani Begolli (Bo­den) (tani i ndjerë), Rexhep Prokupi (Falköping), Shkelzen Shabanhaxhaj dhe Mehdi Dakaj (Synne), Hysen Ibra­himi (Ängelholm), Avni Jonuzi (Hässlöholm), Ibrahim Metaj (Sturup) (tani i ndjerë), Istref Lutani (Hel­sing­borg) (tani i ndjerë), Nexhat Jonuzi dhe Vaid Vladi (Göteborg).

Te propozuarit, në një mënyrë ose tjetër, përfaqësojnë edhe qindra anëtarë te komi-sioneve dhe veprimtarë të tjerë që u angazhuan ditë e natë për të krijuar bazën materiale për jetësimin e institucioneve të Republikës së Kosovës dhe për të siguruar  bukë e barot për luftëtarët e lirisë. Sikur do të duhej të veçohej  ndonjëri prej këtij vargani të gjatë veprimtarësh të paepur, këta do të ishin: anë­tari i Këshillit Grevistë të Minatorëve të Trepçës, anëtari i Komisionit Qendror dhe dy vite kryetar i Komisionit Qendror te Fondit te Trepërqindëshit në Suedi, Fejzë Halili dhe veprimtari i Lëvizjes Ilegale, pastaj veprimtar i LDK-se dhe arkëtar i Degës së LDK-së dhe i Fondit të Trepërqindëshit ne Suedi, Enver Camaj (tani i ndjerë), te respektuar nga të gjithë mërgimtarët shqiptarë në Suedi.

 

Ne vazhdim po japim listën e plotë plotësuar edhe me vendbanimet e kontribuuesve:

 

Askersund:  (Ahmet Jashari- 2500 kr., Amit Vujiq- 2700 kr., Gëzim Rexhepi- 500 kr., Rasim Bublaku-1000 kr., Sefer Peci- 2500 kr., Xhevat Bacaj- 2500 kr., Zahit Kurti- 4000  kr. (Gjithësej 15.700 kr.)

Mariestad:  (Albert Bunjaku- 500 kr., Arben Kastrati- 500 kr., Azem Fetahu- 600 kr., Bedri Kurti- 2500 kr., Hazir Iberdemaj- 1000 kr., Idriz Aruqaj- 3500 kr., Rashit Rashiti- 2500 kr., Rexhep Bo­rovci- 2500 kr., Sabri Krasniqi- 500 kr., Sadri Ajra- 2500 kr., Sami Azemi- 2000 kr., Tefik Xhem­shiti- 2500 kr. (Gjithësej 18.600 kr.)

Rönninge : Agron Imeri- 500 kr., Demush Aliu- 500 kr., Miran Kelmendi- 2500 kr., Qazim Peci- 4000 kr., Ukshin Mustafa- 2000 kr., Zijadin Kadriu- 3000 kr. (Gjithësej 12.500 kr.)

Stafanstorp : Selim Sylkaj- 3500 kr, Selman Xhemajli- 2000 kr, Mursel Rexhepi- 1500 kr. (Gjithësej 7000 kr., kryetari Selim Sylkaj).

Stenungsund : Bajram Istrefi- 3000 kr, Bashkim Thaqi- 500 kr., Bedri Fejza- 3000 kr., Behram Istrefi- 2500 kr., Daut Maliqi-1000 kr., Faik Thaqi- 3500 kr., Faruk S.- 500 kr., Hetem Tahiri- 2500 kr., Mon Musa- 3000 kr., Mustafë Perquku- 500 kr., Rrahim Borku- 500 kr., Tefik Gashi- 1000 kr. (Gjithësej19.000 kr., Ark. Mon Musa).

Södravi : Gani Sadrija- 2500 kr., Habib Kurti-3500 kr., Hamdi Sallova- 2500 kr., Ismet Manaj- 2500 kr., Musli Berisha- 3000 kr., Naser Muli- 3500 kr., Qamil Bajrami- 3500 kr. Gjithësej: 21.000 kr., ark. Habib Kurti).

Kristinehamn: Arsim Ibrahimi- 350 kr., Asllan Berisha- 500 kr., Behram Beqiri- 500 kr., Beqir Sadiku- 5000 kr., Besim Trepça- 350 kr., Enver Rexhepi- 1000 kr., Haki Muslija- 5000 kr., Hamit Sadiku- 3000 kr., Hilmi Bahtri- 2000 kr., Ismet Islami- 1000 kr., Izet  Xhemajli- 500 kr., Kujtim Raqa- 2000 kr., Qamil Mustafa- 3500 kr., Refet Nura- 1000 kr., Sami Ismajli- 400 kr., Shpend Rukiqi- 1500 kr., Smajl Ajdini- 500 kr., Sylë Osmanollaj- 500 kr., Vehbi Miftari- 850 kr . Gjithë­sej 24.500 kr. Komisioni: Fatmir Lleshi, Brahim, Mulolli, Kenan Kelmendi).

Landskrona : (Agan Nikqi, 350 kr., Agim Salihu, 500 DM., Ajshe Krasniqi, 200 DM., Ali Sadiku, 700 DM., Arif Smajli, 600 DM., Asllan Çeku, 350 kr., Avdi Shala, 1750 kr., Avni Pllashniku, 500 DM., Basri Shala, 350 kr., Behxhet Sadiku, 2100 kr., Bekim Maloku, 350 kr., Blerim Krasniqi, 350 kr., Daut Uka, 200 DM., Demir Elshani, 600 DM., Dervish Ferizi, 600 DM., Durim Hoxha, 500 DM., Ekrem Haliti, 350 kr., Ekrem Kaçaniku, 700 DM., Enver Jashari, 2100 kr., Enver Krasniqi, 700 kr., Enver Mehana, 1400 kr., Enver Shabani, 800 DM., Enver Zeça, 1750 kr.. Esat Istrefi, 1400 kr., Fadil Ferizi, 600 DM., Fatmir Azemi, 500 DM., Fatmir Morina , 600 DM., Fehmi Aliti, 500 DM., Fitim Ibri, 1750 kr., Gani Berisha, 350 kr., Gani Kelmendi, 350 kr., Habib Dizdareviq, 3000 kr., Habib Rama, 350 kr., Hafize Azemi, 350 kr., Haki Lluka, 400 DM., Halit Emini, 1050 kr., Hasan Avdija, 3000 kr., Hasan Hyseni, 350 kr., Haxhi Avdylaga,  600 DM., Hazer Rizaj, 600 DM., Huskiq Etemi, 50 kr., Hysni Bahtiri, 1750 kr., Hysni Muhaxhe­ri, 600 DM., Ibrahim Gërxhaliu, 4000 kr., Idriz Peci, 350 kr., Idriz Peci, 3000 kr., Ilmi Shala, 500 DM., Isa Shabani, 3000kr., Islam Shala, 4000 kr., Ismet Ibishi, 100 DM., Ismet Voca, 700 DM., Isuf H.Muriqi, 500 DM., Isuf Peci, 350 kr., Isuf Sadrija, 600 DM., Isuf, S. Muriqi, 4000 kr., Izet Istrefi, 1400 kr., Jakup Gashi, 500 DM., Jakup Krasniqi, 1000 DM., Kajtaz Veseli, 500 DM., Mehdi Dobratiqi, 2100 kr., Mehdi Zogjani, 800 DM., Mehmet Ahmeti, 1750 kr., Mehmet Jonuzi, 1500 kr., Mentor Salihu, 600 DM., Mon Ademi, 300 DM., Muhamet Greci, 1000 kr., Muhamet Krasniqi, 500 DM., Muhamet Manxholli, 700 DM., Muharrem Veliu, 400 DM., Murat Osaj, 2100 kr., Naim Maloku, 350 kr., Nazim Syla, 3500 kr., Nexhat Pacolli, 1400 kr., Nexhmedin Dedinca, 2100 kr., Nezir Hasanaj, 600 DM., Nuhi Maloku, 400 DM., Nurije Hajdari, 500 DM., Osman Sadrija, 1700 kr., Osman Vitija, 2100 kr., Qazim Hoxha, 1750 kr., Qerim Kryeziu, 1500 kr., Ragip Isufi, 500 DM., Ragip Kelmendi, 600 DM., Ragip Prekadini, 500 DM., Ramadan Morina, 600 DM., Ramadan Smakaj, 2500 kr., Rexhep Jupa, 600 DM., Rifat Shala, 1400 kr., Rizah Zejnullahu, 400 DM., Rushit Ferati, 700 kr., Rushit Imeri, 3000 kr., Sadik Seferi, 600 DM., Sadik Zeqiraj, 400 DM., Safet Smajli, 200 kr., Sahit Balaj, 2500 kr., Sami Hyseni, 1750 kr., Sefë Dobërdolani, 700 kr., Selim Restelica, 700 DM., Selman Matoshi, 500 DM., Sezair Halili, 500 DM., Shaban Kelmendi, 1750 kr., Shaban Nikçi, 1350 kr., Shaban Paçarada, 700 kr., Shefki Krasniqi, 1400 kr., Shemsedin Bujupi, 1750 kr., Shemsedin Hyseni, 350 kr., Skënder Sopjani, 1750 kr., Tefik Berisha, 700 DM., Vehbi Shartari, 1400 kr., Vesel Lajçi, 600 DM., Vezir Velia, 200 kr., Xhafer Krasniqi, 400 DM., Xhavit Peci, 500 DM., Xhavit Zeqiraj, 300 DM., Xhelal Greci, 600 DM., Zender Elezi, 600 DM., Zenel Hajdaraj,  600 DM., Zymer Qupeva, 4000 kr. Gjithësej 214.365 kr. & 10. 748 kr. Nënkëshilli i: Emergjencës: Rexhep Jashari, Skënder Sejdiu, Faik Brahimi, Ibrahim Aliu, Sami Hyseni, Pleurat Nushi).

Malmö, ”Shoqata Dardania” : Afrim Mikullovci, 2500 kr., Shefki Mikullovci, 2500 kr., Bejtush Zeiqi, 1000 kr., Naser Krasniqi, 3500 kr.  Gjithësej 9500 kr. Selim Sylkaj.

Hässleholm:  (Abit Rama, 500 kr., Adem Ahmeti, 4000 kr., Avni Jonuzi, 3000 kr., Azem Rama, 2000 kr., Bajram Muharremi, 3000 kr., Baki Miftari, 500 kr., Bashkim Sefedini, 1000 kr., Bedri Jonuzi, 1500 kr., Besim Latifi, 1500 kr., Daut Dauti, 2500 kr., Deli Peci, 3500 kr., Fejzë Feka, 1500 kr., Fetah Mazhiqi, 1400 kr., Gani Dibrani, 4000 kr., Gëzim Perolli, 2500 kr., Hikmet Salihu, 500 kr., Hilmi Mazhiqi, 500 kr., Hysen Brahimi, 500 kr., Hysen Tiriqi, 2000 kr., Irfan Tunuzliu, 500 kr., Mehedin Ademi, 2500 kr., Miftar Sadiku, 500 kr., Murat Doroci, 3500 kr., Mustafë Mustafa, 2000 kr., Nazmi Krasniqi, 3000 kr., Nevzat Sadiku, 4000 kr., Nezir Barja, 1500 kr., Raif Ibrahimi, 1000 kr., Ramadan Aliu, 3000 kr., Resmije Kelmendi, 2000 kr., Ruhan Rama, 1000 kr., Sabri Vilanci, 3500 kr., Sami Ibrahimi, 2500 kr., Sanije Salihu, 500 kr., Sefer Ibishi, 2500 kr., Shehide Jonuzi, 500 kr., Shukri Kurti, 4000 kr., Shukrije Sylejmani, 500 kr., Skënder Ramaj, 500 kr., Skënder Shala, 3500 kr., Vehbi Dibrani, 4000 kr., Xhafer Shala, 2000 kr., Xhelal Keçmezi, 500 kr., Xhevdet Dibrani, 3500 kr., Ymer Gërbeshi, 2500 kr. Gjithësej 90.900 kr. Mehedin Ademi).

Osby:  (Abedin Bahtiri, 3000 kr., Afrim Kerqeli, 2000 kr., Agim Ahmeti, 2500 kr., Ali Rexhepi, 3500 kr., Elheme Peci, 350 kr., Fadil Ahmeti, 350 kr., Faik Peci, 4000 kr., Fehmi Peci, 4000 kr., Hysen Ahmeti, 2500 kr., Hysen Rexhepi, 3000 kr., Ilaz Abazi, 2000 kr., Ismajl Hashani, 2850 kr., Isuf Ahmeti, 1000 kr., Man Peci, 4000 kr., Miftar Ademi, 3500 kr., Sabit Peci, 2000 kr., Shyqyri Peci, 3500 kr., Sylejman Rexhepi, 2500 kr., Xheladin Ahmeti, 3000 kr. Gjithësej 49.550 kr.  Ark. Afrim Kerqeli).

Borås: (Abdullah Gerxhaliu, 1050 kr., Agron Çela, 2500 kr., Ahmet Avdija, 3000 kr., Ali Muzaçi, 2500 kr., Arben Osmani, 500 kr., Bahri Gërxhaliu, 3000 kr., Bashkim Nikqi, 1000 kr. Bedri Hoti, 3500 kr., Bekim Fetaj, 500 kr., Besim Ramadani, 500 kr., Burhan Sahiti, 2000 kr., Dukagjin Pro­kupla, 1500 kr., Ekrem Mehmeti, 500 kr., Elba Mehmeti, 500 kr., Elhami Haxhiu, 2000 kr., Fadil Hajdini, 2000 kr., Fadil Pllana, 2000 kr., Faik Kelmendi, 3000 kr., Fatmir Ferizi, 2500 kr., Fejzë Shala, 4000 kr., Ferat Shabani, 2500 kr., Ferik Kelmendi, 2000 kr., Ferki Avdiu, 1500 kr., Ferki Mehmeti, 3000 kr., Gazmend Bytyqi, 1500 kr., Habib Jonuzi, 4000 kr., Hamdi Rexhepi, 3000 kr., Hetem Fekaj, 500 kr., Hilmi Meta, 500 kr., Hysen Gashi, 2500 kr., Ibrahim Spahiu, 3500 kr., Imer Fekaj, 3500 kr., Ismail Bushi, 2500 kr., Jakup Luzha, 500 kr., Kadri Mehmeti, 1500 kr., Kumrije Hasani, 500 kr., Luan Ismaili, 2000 kr., Mentor Krasniqi, 1500 kr., Merita Muzaçi, 350 kr., Muhamet Mehmeti, 2000 kr., Muharrem Binaku, 3000 kr., Nasuf Jashari, 3000 kr., Nazmi Xhemajli, 880 kr., Nexhdet Rekathati, 2000 kr., Nexhdet Vokshi, 2000 kr., Osman Neziri, 5000 kr., Ragip Rexhepi, 500 kr., Ramë Mehmetaj, 3000 kr., Rexhep Hyseni, 3000 kr., Rrahim Feta­hu, 4500 kr., Rrustem Rama, 2500 kr., Sadik Alia, 2500 kr., Sami Osmani, 2000 kr., Sami Sel­manaj, 2000 kr., Sejdi Muzaçi, 2000 kr., Selami Fetahu, 3000 kr., Selim Mezimi, 2000 kr., Sha­ban Kadriu, 2500 kr., Shani Metkamberi, 2500 kr., Shoqata ”Rinia”, 5000 kr., Sinan Avdiu, 3000 kr., Uzahir Mulaku, 500 kr., Veli Hoxha, 3500 kr., Xhafer Elezaj, 3000 kr., Xhafer Rifati, 500 kr., Xhevat Shabani, 3000 kr., Zeqir Hasani, 3000 kr. Gjithësej146. 280 kr. Nënkëshilli i Emer­gjencës: Agron Çela, Bedri Hoti, Ismail Bushi, Muharrem Binaku).

Norrköping: (Adem Syla, 3000 kr., Agim Pllana, 3000 kr., Ahmet Haziri, 500 kr., Ahmet Rexha, 3000 kr., Avni Abrashi, 500 DM., Bahri Qerimi, 2500 kr., Bajram Bajrami, 2500 kr., Bedri Brahimi, 3000 kr., Bedri Gashi, 500 kr., Bekim Beka, 1500 kr., Blerim Salihaj, 1000 kr., Bujar Shala, 1500 kr., Driton Abazi, 500 kr., Driton Halili, 3000 kr., Enver Sallkaj, 3500 kr., Fadil Haziri, 500 kr., Fahredin Berisha, 2500 kr., Faik Hasani, 2000 kr., Faredin Hashani, 3000 kr., Fatmir Mala, 2000 kr., Gafurr Shipoli, 1000 kr., Gani Jashari, 3000 kr., Gëzim Gashi, 2000 kr. Hamdija Damiroviq, 200 kr., Hazir Haradinaj, 3000 kr., Hilmi Prenku, 500 kr., Hilmi Zeqiri, 1500 kr., Hysen Cani, 1000 kr., Ibrahim Abazi, 3000 kr., Imer Laha, 1500 kr., Ismet Lajqi, 500 kr., Kaim Sylejmani, 3000 kr., Kemal Morina, 3500 kr., Kujtim Hajra, Nor 1000 kr., Luan Shullanoviq, 2000 kr., Mehmet Jakupi, 2500 kr., Mexhit Berbatovci, 500 kr., Muharrem Pllana, 2500 kr., Mursel Nikaj, 1500 kr., Myhedin Doka, 500 DM., Nexhat Mustafa, 500 kr. Nysret Berisha, 500 kr., Osman Salihu, 3000 kr., Qazim Ibraj, 1000 kr.200 DM, Qenan Ruhani, 3000 kr., Ramadan Ademi, 3000 kr., Rrustem Shullanoviq, 4000 kr., Sadik Kelmendi, 2500 kr. Sahit Shala, 2000 kr., Sejdi Salihu, 1500 kr., Selami Qitaku, 3000 kr., Selim Lokaj, 3000 kr., Senad Mexhedoviq, 500 kr., Shaban Berisha, 3000 kr., Smajl Dreshaj, 3000 kr., Ulmar Qvick Nimani, 1500 kr., Vesel Islami, 2500 kr., Vesel Shala, 2000 kr., Xhafer Balaj, 4500 kr., Xhelal Bilalli, 2500 kr., Xhelal Ismajli, 3000 kr., Xhemshir Avdyli, 500 kr., Xhevat Konushevci, 3000 kr., Yzri Kurti, 1500 kr., Zeki Zhubi, 500 kr. Gjithësej 127.700 kr.& 1. 200 DM.,  përkatësisht 132.946 kr.Komisioni: Ramadan Ademi, Bedri Brahimi dhe Kaim Sylejmani).

Mariestad: (Albert Bunjaku, 500 kr., Arben Kastrati,500 kr., Azem Fetahu, 600 DM, Aziz Zhubi, 600 DM., Bedri Kurti, 2500 kr., Idriz Aruqaj, 3500 kr., Izet Rexhepi, 3000 kr., Milaim Gërbeshi, 500 kr., Rashit Rashiti, 2500 kr., Rexhep Borovci, 2500 kr., Sabri Krasniqi, 500 kr., Sadri Ajra, 2500 kr., Sami Azemi, 2000 kr., Shemsi Zeneli, 3000 kr., Shyqyri Dreshaj, 600 DM., Tefik Xhemshiti, 2500 kr., Vehbi Ymeri, 2000 kr. Gjithësej 31.500 kr. & 1200 DM, përkatësisht 36. 727 kr. Komisioni Sami Azemi dhe Tefik Xhemshiti).

Årjeng: (Ali Kurti, 3000 kr., Astrit Xhemajli, 1000 kr., (Avdi Shala, 500 kr., Bahri Gashi, 2000 kr., Brahim Mziu, 500 kr., Feti Haxholli, 3500 kr., Ferki Ahmeti, 2000 kr., Hajdin Mustafa, 2500 kr., Haki Bajrami, 500 kr., Hamdi Shala, 500 kr., Haxhi Avdiu, 3000 kr., Hyzera Beka, 1500 kr., Naim Provalia, 500 kr., Nesret Tmava, 3000 kr., Isa Mziu, 2500 kr., Ismet Rama, 3500 kr., Ismet Smajli, 3500 kr., Istref Vllahia, 3000 kr., Izet Smajli, 4000 kr., Jakup Rrustemi, 4000 kr., Rexhep Tmava, 3000 kr., Sadik Gashi,1000 kr., Shemsedin Hasani, 1000 kr., Xhafer Hajzeri, 500 kr., Xhavit Kurti, 500 kr., Xhevdet Kurti, 500 kr., Xhemajl Elshani, 2000 kr. Gjithësej 56.500 kr Komisioni: Bahri Gashi dhe Nysret Rama).

Höör: (Afrim Musliu, 500 kr., Avni Rama, 2000 kr., Bahri Rama, 2500 kr., Bashkim Rama, 2000 kr., Elmi Kaleviqi, 2500 kr., Enver Krasniqi, 4000 kr., Fadil Fazliu, 1500 kr., Fadil Fazliu, 2000 kr., Faruk Bujupi, 2000 kr., Gani Zekolli, 2500 kr., Hafiz Xhemajli, 2500 kr., Haki Mehana, 2000 kr., Halil Salihu, 2500 kr., Hamit Krasniqi, 3500 kr., Hazir Beqiri, 2500 kr., Ilmi Lahi, 2000 kr., Kadri Zeneli, 500 kr., Latif Rama, 3000 kr., Mahmut Shyti, 2500 kr., Musa Qyqalla, 3500 kr., Naser Sopjani, 2000 kr., Nexhmi Azemi, 2000 kr., Qamil Aliaj, 2500 kr., Ramiz Elshani, 3500 kr., Remzi Smajli, 1500 kr., Remzush Isufi, 2500 kr., Sabit Ferizi, 3500 kr., Saim Shala, 2500 kr., Shaban Ujkani, 2000 kr., Shaip Krasniqi, 3000 kr., Shaqir Dervishaj, 2000 kr. Skënder Ibishi, 2000 kr., Vaid Morina, 2500 kr., Vegim Kelmendi, 2000 kr., Xhabir Ahmeti, 600 kr., Xhevat Grabanica, 2500 kr., Xhevdet Thaqi, 2000 kr., Zekir Azem, 3000 kr. Gjithësej 97.000 kr.,.kurse Besnik Gërguri, 2000 kr, Naim Misini, 3000 kr dhe Nazmi Fazliu, 4000 kr. i kanë dërguar në fondin”Vendlindja Thërret” Komisioni: Bahri Rama, Mahmut Shyti, Afrim Musliu).

Laholm: (Afrim Nuredini, 2500 kr., Agim Gjinovci, 3000 kr., Avdyl Hajrullahu, 2500 kr., Avni Berisha, 2500 kr., Emri Jonuzi, 4000 kr., Fadil Peci, 3000 kr., Fevzi Begu, 3000 kr., Gani Bekte­shi, 3000 kr., Hasan Kurtaj, 3000 kr., Hetem Behramaj, 4000 kr., Hysen Sefa, 1000 kr. Ibish Zogaj, 2500 kr., Islam Asllani, 2000 kr. Ismet Kamberi, 2000 kr., Kadri Ismajli, 3500 kr., Kent Andersson, 500 kr., Lulzim Behramaj, 3500 kr., Mehdi Behrami, 3000 kr., Menduh Çollaku, 2000 kr., Miftar Berisha, 2000 kr., Muhamet Thaçi, 3500 kr., Musa Haxhiu, 4500 kr., Musli Jashari, 2500 kr., Nehat Ajvazi, 2500 kr., Nysret Ramadani, 4000 kr., Osman Ahmetxhekaj, 3000 kr., Palush Marku, 2500 kr., Ragip Peci, 4000 kr., Selatin Ardolli, 2000 kr., Selman Beri­sha, 3500 kr., Shefqet Sumiqi, 3000 kr., Shukri Halimi, 2500 kr., Sylejman Mazreku, 3000 kr., Tafil Hajdari, 2000 kr., Xhavit Çitaku, 2500 kr., Xheladin Fetahu, 2500 kr., Zahir Berisha, 3000 kr. Gjithësej 103.000 kr. Xhavit Çitaku, Muhamet Thaçi dhe Avni Berisha).

Laxå : (Ajmane Zuzaku, 1000 kr., Avni Hasani, 250 kr., Emshir Hyseni, 1250 kr., Enver Peci, 1500 kr., Fehmi Bunjaku, 1250 kr., Hajriz Muqolli, 500 kr., Hakif Sejdiu, 1200 kr., Isak Ferizi, 750 kr., Lulzim Boshnjaku, 750 kr., Muharrem Peci, 500 kr., Murat Murseli, 1500 kr. Nefise Shala, 500 kr. Ramiz Mehmeti, 500 kr., Rrustem Musa, 500 kr., Sami Hasani, Laxo, 1000 kr. Selajdin Jashari, 1000 kr., Shaip Aliu, 1250 kr., Shkelzen Muriqi, 500 kr., Vehbi Hasani, 500 kr.Gjithësej16.200 kr. Ark. Fehmi Bunjaku).

Skara:  (Enver Bejtullahu, 2000 kr., Luan Bejtullahu, 1000 kr., Xhemajl Hoti, 2000 kr., Rizah Gërxhaliu, 3000 kr., Hajriz Shosholli, 3000 kr., Bashkim Berisha, 1500 kr., Hasan Shashivari, 2000 kr., Milazim Hasanaj, 2000 kr., Faruk Peci,1000 kr., Muhamet Mulaj, 4000 kr. Gjithësej 20.500 kr. Komisioni:Hajriz Shosholli, Xhemajl Hoti, Bashkim Berisha).

Norrtälje: (Asllan Jonuzi, 500 kr., Avdulla Avdyli, 4000 kr., Bajram Kurti, 3000 kr., Ferdi Bylbyli, 500 kr., Fuat Ibrahimi, 2500 kr., Hetem Peci, 2500 kr., Ilir Canhasi, 500 kr., Maliq Ahmeti, 4500 kr., Mirlinda Kiqina, 500 kr., Nebih Avdyli, 1500 kr., Ramush Lakna, 3000 kr., Rrahman Maloku, 4000 kr., Sabit Pronaj, 2500 kr., Sadri Hasani,4500 kr., Sinan Perozoviq, 2500 kr., Sylë Hajzeri, 3000 kr., Veton Çekaj, 3000 kr., Ymer Maqiteva, 2000 kr . Gjithësej 44.500 kr Fuat Ibrahimi).

Vårberg : (Agron Ymeri, 500 kr., Asllan Bajrami, 2500 kr., Besnik Bukoshi, 2000 kr. Besnik Santuri, 2000 kr., Demush Aliu, 500 kr., Mehdi Rama, 2500 kr., Miran Kelmendi, 2500 kr., Nexhmedin Kelmendi, 3500 kr., Qamil Beka, 4500 kr., Qazim Peci, 4000 kr., Ramadan Thaqi, 3000 kr., Riza Hoti, 1800 kr., Tahir Bunjaku, 2000 kr., Ukshin Mustafa, 2000 kr.Visar Perani, 500 kr., Ymer Krasniqi, 3000 kr., Zijadin Peci, 3000 kr. Gjithësej 39.800 kr. Komisioni: Sadik Gjonbalaj, Idriz Qollaku dhe Nuredin Sahiti).

Myresjo:  (Ali Hyseni,4500 kr., Mehdi Ibishi, 2000 kr., Milaim Gashi, Vetlanda, 3000 kr., Miran Dibra, 3000 kr., Muhedin Hoxha, 4500 kr., Naser Gashi, Vetlanda, 2500 kr. Gjithësej 19.500 kr/ Komisioni: Mehdi Zeneli, Ali Hyseni dhe Mehdi Ibishi).

II

Myressjo: (Agim Berisha, , 3500 kr., Bekim Berisha, Vetlanda, 1000 kr., Besnik Berisha, 500 kr. Gjithësej 5000 kr. Mehdi Zeneli).

Ystad :(Azem Halimi, 3000 kr., Ibish Lajqi, 1500 kr., Qamil Sejdiu, 3000 kr., Naser Berisha, 2500 kr. Gjithësej10.000 kr. Adem Pllana).

Ulricehamn: (Avdyl Qitaku, 1000 kr., Bashkim Hajra, 3500 kr., Bedri Durmishaj, 2000 kr.Emin Preteni, 3000 kr., Ismet Preteni, 3000 kr., Qazim Hajra, 3500 kr., Ramadan Haxha, 2500 kr., Ramiz Preteni, 500 kr., Shaban Abazi, 2500 kr., Skender Merovci, 2500 kr., Sylejman Pre­teni, 2500 kr. Gjithësej 26.500 kr. Komisioni: Qazim Hajra, Ramiz Preteni dhe Ramadan Haxha).

Halmstad:  (Ali Muqkurtaj, 2500 kr., Esat Kadriu,1800 kr., Ilaz Qerimaj, 3120 kr. Ramë Nikqi, 3500 kr., Yll Vardari, 2000 kr. Gjithësej 12.920 kr . Ar. Esat Kadriu).

Lindsberg : (Abdullah Isufi, 2000 kr., Afrim Abdullahu, 1500 kr., Agim Qela, 2000 kr., Ahmet Voca, 3500 kr., Bekim Feka, 1500 kr., Driton Maksuti, 500 kr., Enver Ahmeti, 2500 kr., Halim Istrefi, 1500 kr., Hasan Ahmeti, 500 kr., Kadri Hamiti, 2000 kr., Kemajl Sinani, 3000 kr., Musa Xhafa, 3000 kr., Nuredin Sherifi, 1500 kr., Qamil Gashi, 2500 kr., Sabri Bekteshi, 2500 kr., Sead Karaosmanoviq, 400 kr., Xheladin Ibrahimi, 500 kr. Gjithësej 30.900 kr Komisioni: Kemajl Si­nani, Afrim Abdullahu dhe AhmetVoca).

I/

Västervik: (Agim Karjagdiu, 2500 kr., Arbër Hasangjekaj,  2500 kr., Bedri Poturqoj, 4000 kr. Driton Krasniqi, 1500 kr., Halil Selimaj, 1000 kr., Hasan Shatri, 500 kr., Hazir Gabrica, 1000 kr. Imer Selimaj, 3500 kr., Isra (anonim), 1000 kr., Kajtaz Morina, 1000 kr., Nebih Ukiqi, 2500 kr., Raif Bunjaku, 3000 kr., Rexhë Selimaj, 1000 kr., Ruzhdi Sollova, 3500 kr., Sadri Tahirsylaj, 500 kr., Shemsi Kahrimani, 4000 kr., Skënder Morina, 3000 kr., Viktor Shabanaj, 1000 kr. Gjithësej 36.975 kr. Komisioni Shemsi Kahrimani dhe Ruzhdi Sollova).

II

Västervik: (Agim Bunjaku, 1000 kr., Agim Morina, Vastervik, 500 kr., Ahmet Meholli, 5000 kr., Arben Dobra, 500 kr., Driton Bunjaku, 500 kr., Faton Ajazaj, 1000 kr., Halim Curri, 2000 kr., Haxhi Rexha, 2500 kr., Imer Ibrahimi, 1500 kr., Ismet Meholli, 2500 kr., Jashar Buqaj, 1000 kr.Nebih Gashi, 3000 kr., Rami Skeja, 3000 kr., Ruzhdi Skeja, 2500 kr., Shani Sajhadi, 2500 kr., Sherif Kito, 2000 kr., Shpresim Hashimi, 1000 kr., Skender Rrustemi, 2000 kr. Gjithsej 33.475 kr. Komisioni: Shemsi Kahrimani, Ruzhdi Sollova).

Koping : (Abdullah Bajrami, 3000 kr., Afrim Hakaj, 2500 kr., Avni Ymeri, 3000 kr., Demir De­miri, 3000 kr., Emin Grajçevci, 2500 kr., Hajrije Qehaja, 1500 kr.,Isak Jashari, 2500 kr., Isuf Ta­hiri, 3500 kr., Izet Makolli, 3000 kr., Kened Jashari, 3000 kr., Naser Vinarci, 500 kr., Qazim Ga­shi, 4000 kr., Qazim Pacolli, 2500 kr., Ragip Dragusha, 3000 kr., Rexhep Cakolli, 2500 kr. Rifat Makolli, 3000 kr., Rrahman Brahimi, 3000 kr., Skender Hasanaj, 3000 kr. Gjithësej 49.000 kr. EminGajçevci).

Oskarshamn: (Afrim Zereja, 1500 kr., Alban Muhaxheri, 500 kr., Andrea Noci, 500 kr., Bajram Berbatovci, 500 kr., Bekim Sejdiu, 1000 kr., Ekrem Ajvazi, 1000 kr., Gëzim Muhaxheri, 2000 kr., Haki Jashari, 3000 kr., Islam Berisha, 2500 kr., Ismet Lajqi, 1000 kr., Jashar Durmishi, 1000 kr., Kolë Noci, 1500 kr., Limon Ismajli, 3000 kr., Mahir Gashi, Oskarhamn, 1000 kr., Mehdi Rrahimi, 500 kr., Melos Fazliu, 1000 kr., Mira Alidemaj, 1500 kr.. Mirsad Tafiq, Ulqin, 500 kr., Muhamet Gashi, 2000 kr., Naser Konjufca, 1000 kr., Niman Vishaj, 500 kr., Ragip Smajli, 3000 kr., Rexhë Kastrati, 2500 kr., Salih Bungu, 500 kr., Sejfulla Mamuti, 1500 kr., Shenoll Bilbani, 2000 kr., Sheremet Bërbatovci, 2500 kr., Shukri Dushica, 3000 kr., Xhavit Bajraliu, 2000 kr., Xhevat Gashi, 1000 kr., Xhevat Durmishi, 2500 kr., Xhevat Berbatovci, 500 kr., Zymer Hasi, 3500 kr. Gjithësej 51.500 kr. Komisioni :Shukri Dushica, Xhevat Baraliu, Ragip Smajli).

Alingsos: (Afrim Smakolli, 1000 kr., Agim Latifi, 3000 kr., Agush Mustafa, 3500 kr., Bajram Bislimi, 2500 kr., Bekim Koliqi, 1000 kr., Emin Jakupi, 1000 kr., Fadil Mulolli, 2000 kr., Ismajl Buteli, 3000 kr., Luan Peci, 500 kr., Mehmet Bytyqi, 200 kr., Mehmet Dolaku, 2500 kr., Musa Levnjak, 1500 kr., Nazmi Berisha, 2500 kr., Njazi Pllana, 1000 kr., Qazim Peci, 2000 kr., Ramë Zeneli, 2500 kr., Zeqir Isufi, 2500 kr. Gjithësej 32.200 kr. Komisioni: Bajram Bislimi, Afrim Smakolli dhe Agush Mazreku).

Trelleborg: (Bedri Hajzeri, 2500 kr., Daut Imeri, 2500 kr., Fehmi Konxheli, 5000 kr., Hilma Jarshiroviq (BH), 100 kr., Januz Gashi, 200 DM., Jusuf Beiqi, 2000 kr., Mehdi Behrami, 2000 kr., Milihate Zeqiri, 2000 kr., Muhamet Hoxha, 5000 kr., Murat Dobreva, 3000 kr., Mustafë Bahtiri, 2500 kr., Naser Hajzeri, 2500 kr., Rizah Kelmendi, 500 kr., Rrustem Osmani, 500 DM., Xhemajl Sahiti, 3000 kr., Zakir Xhafa, 2500 kr. Gjithësej 34.900 kr. Komisioni:Fehmi Kongjeli, Naser Hajzeri).

Jönköping: (Abit Kaqiku, 3000 kr., Afrim Sokoli, 2500 kr., Agron Danjolli, 2000 kr., Ali Halili, 500 kr., Arsim Ahmeti, 1000 kr. Avdullah Miftari, 2000 kr., Bajram Berisha, 3000 kr., Bajram Peci, 3000 kr., Bashkim Zeneli, 500 kr., Behxhet Kurti, 500 kr., Besnik Fejzullahu, 2500 kr., Borbardha Peci, 500 kr., Dallendyshe Peci, 500 kr., Ejup Peci, 2500 kr., Emin Uka, 1000 kr. Enver Haxhiu, 2500 kr., Esat Komani, 2000 kr., Ershen Abdi, 2000 kr., Fatbardha Peci, 500 kr. Fatmir Xhemajli, 2500 kr., Fehmi Mehmeti, 2500 kr., Halil Deliu, 1500 kr., Haxhi Mehmeti, 2500 kr., Imer Xhamajli, 3000 kr., Islam Sadiku, 500 kr., Izet Deliu, 2500 kr., Jetullah Peci, 3500 kr., Lan Veseli, 3500 kr., Muhamet Hakaj, 2500 kr., Mujë Shala, 2000 kr., Mustafë Gjikokaj, 2500 kr., Natyra Peci, 500 kr., Nexhmedin Asllani, 2500 kr., Pashk Shabanaj, 2000 kr., Ramadan Abazi, 2500 kr., Ramadan Peci, 2000 kr., Rasim Zeneli, 1000 kr., Reshat Kopreshi, 2000 kr. , Shukri Jashari, 2500 kr., Tahir Haxha, 500 kr., Urim Kadriu, 1500 kr.,Valbone Shosholli, 1500 kr., Xhafer Ahmeti, 4000 kr., Xhelal Hundozi, 2500 kr. Gjithësej 86.000 kr.  Komisioni: Jetullah Peci, Imer Xhemajli).

  1. Hultsfred: (Adem Mehmeti, 3000 kr., Afrim Ferizi, 2500 kr., Agron Peci, 1500 kr., Avdullah Zymeri, 2500 kr., Avni Krasniqi, 1000 DM., Blerim Ponosheci, 2000 kr., Enver Hajredinaj, 4000 kr., Enver Kajtazi, 1000 kr., Enver Rexhepovski, 1000 kr., Faik Bytyqi, 500 kr., Gazmend Balo­ku, 1000 kr., Hasan Karahoda, 1000 kr., Hetem Begu, 2500 kr., Jashar Nikqi, 1500 kr., Mustafë Gashi, 500 DM., Naser Qmega, 100 DM., Nexhmedin Berbatovci, 2.500 kr., Omer Bejanoviç, 500 kr., Per-Olof Rollborn, 500 kr., Remzi Dolaku, 500 kr., Rexhep Qela, 600 DM., Rrahman Shehu, 2500 kr., Sabit Peci, 3000 kr., Selim Haziri, 700 DM., Simbad Gimolli, 2500 kr., Sami Jusufi, 500 kr. Gjithësej 48. 260 kr. Ark. Hetem Begu).
  2. Hultsfred: (Abdullah Mehmeti, 500 kr., Abit Tahiri, 1200 kr., Adem Mahmuaj,  300 kr., Amir Isufi, 200 DM., Amir Kadri, 1500 kr., Arben Haradinaj, 300 kr., Bajram Ramadani, 1800 kr., Basri Hasani, 300 kr., Bedri Jonuti, 1800 kr., Behram Hajra, 1500 kr., Cen Muslija, 500 DM., Enver Fetahaj, 1500 kr., Fatmir Berisha, 1800 kr., Fetah Qorraj, 1200 kr. Gjithësej 50.900 kr. dhe 1800 DM., G. Ujkani, 1800 kr. Hajdar Kurtaj, 500 DM., Haki Islami, 1200 kr., Ilmi Nitaj, 2500 kr., Ismajl Ismajli, 600 kr., Isuf Islami, 1500 kr., Izet Peci, 1500 kr., Javer Tamnik, 500 kr.Mendur Dobraj, 1500 kr., Muhamet Gashi, 1500 kr., Musa Kurti, Hulstsfred, 2000 kr., Naser Krasniqi, 1200 kr., Nebi Ibishi, 2000 kr., Nermin Tamnik, 500 kr., Nuredin Mehmeti, 300 kr., Qamil Rexhepi, 2500 kr., Qefser Tamnik, 500 kr., Ramadan Mehmeti, 2500 kr., Remzi Bajra,  1200 kr., Rifat Ombashi, 1200 kr., Salih Fejza, 500 DM & 500 kr., Sami Peci,  1200 kr., Seladin Kamberi, 100 DM., Selver Shala, 1000 kr., Shaban Idrizaj, 2000 kr., Skender Bërkanoviç, 300 kr., Tasim Rashica, 900 kr., Tefik Hajdari, 1200 kr., Valon Mehmeti, 1200 kr., Xhelal Zenelaj, 400 kr., Xhemshir Prenku, 600 kr., Zymer Haradinaj, 1800 kr. Gjithësej 50.900 kr. Komision lokal: Qemajl Kosumi, Muhamet Gashi, Fahredin Tmava).

Falköping: (Abdyl Abdyli, 3500 kr., Asllan Hajdari, 5000 kr., Bajram Makedonci, 2500 kr., Basri Abazi, 1000 kr., Basri Morina, 2500 kr., Bilall Mustafa, 3000 kr., Ejup Ramadani, 1500 kr., Eset Menxhiqi, 2000 kr., Fatmir Uka, 2000 kr., Fazli Zhigoli, 5000 kr., Gani Avdyli, 2500 kr., Hajrush Azemi, 3000 kr., Hamdi Cimili, 2000 kr, Hamit Arifi, 3500 kr., Idriz Pretenaj, 2500 kr.Imer Januzi, 866 kr., Istref Abazi, 500 kr., Medi Plllana, Falkopimg, 1500 kr., Mexhit Halili, 3500 kr., Naser Krasniqi, 500 kr., Qazim Gosalci, 1000 kr., Raif Ajdari, 2000 kr., Rasim Hulaj, 1000 kr., Reqir Shala, 500 kr., Rexhep Isufi, 3500 kr., Rexhep Prekupi, 1500 kr., Sahit Bekteshi, 2500 kr., Salih Abazi, 500 kr., Sallah Mehmeti, 4000 kr., Sami Ratkoceri, 3150 kr., Shukri Merovci, 2165 kr., Shyqyri Shala, 2500 kr., Skender Sylejmani, 3500 kr., Sokol Morina, 2500 kr.Sylejman Arifi, 3500 kr., Vllaznim Haxhikadrija, 2500 kr., Xhafer Shabani, 1500 kr., Xhemajl Nikqi, 1500 kr., Zeqir Shala, 5000 kr., Xhevdet Kelmendi, 2165 kr. Gjithësej 89.300 kr. Komisioni: Resim Hulaj,Vllaznim Haxhikadrija, Zeqir Shala)

Gävle: (Abdylkader Klisurica, 1000 kr., Abedin Zulfiaj, 3500 kr., Agim Rexhepaj, 2500 kr.Asllan Asllani, 2500 kr., Bekim Goga, 500 kr., Esat Beqiraj, 2500 kr., Fahredin Zylfijaj, 2000 kr.Fatmir Tahiri, 2500 kr., Idriz Bashtovani, 2000 kr., Mark Doda, 2000 kr., Muharrem Zulfijaj, 1500 kr., Naim Tahiri, 2500 kr., Rexhep Hasani, 1500 kr., Shefqet Sefa, 1350 kr., Gjithësej 27.850 kr. Komisioni: Mark Doda Esat Beqiraj, Muharrem Zylfijaj).

Skene: (Agim Bekteshi, 2500 kr., Avni Hyseni, 2500 kr., Avni Ismajli, Skeni, 3000 kr. Azem Jashari, 2500 kr., Bahri Seferi, 500 kr., Bekë Sejdijaj, 2000 kr., Beqir Shishani, 600 kr., Blerim Zeqiri, 2000 kr., Brahim Shala, 500 kr., Feti Makolli, 3000 kr., Haki Lajqi, 2000 kr., Isa Sumiqi, 1500 kr., Ismet Qeli, 1000 kr., Lulzim Lajqi, 500 kr., Mehdi Halili, 500 kr., Muha­rrem Shabani, 2500 kr., Musa Mavraj, 100 kr., Nehat Selimi, 3500 kr., Sami Tërdeva, 500 kr. Tefik Reçica, 2225 kr., Ukshin Hajdari, 2000 kr., Xhemajl Kelmendi, 3000 kr. Gjithësej 37.395 kr. Agim Beksteshi, Avni Ismaili).

Eskilstuna: (Agron Dallku, 2000 kr., Ahmet Sadiku,1500 kr., Albert Luta, 500 kr., Alim Rexhepi, 1000 kr., Asllan Lushaku, 500 kr., Bujar Ibrahimi, 2000 kr., Fadil Xhaferi, 1000 kr. G. Hoshi, 500 kr., Hajrudin Fetahoviq, 600 kr., Hysni Ahmeti, 600 kr., Lavdim Ibrahimi, 500 kr. Naser Topalli, 500 kr., Nijazi Halimi, 3500 kr., Murat Spahija, 3500 kr. Rafet Llummnica, 500 kr., Rifat Maxhuni, 3000 kr., Safet Kërleshi, 1000 kr., Skënder L ushaku, 1500 kr.V.900 kr. Gjithësej 25.300 kr. Murat Spahija).

Ryd: (Fadil Reçica, 3000 kr., Hashim Haliti, 2000 kr., Hetem Trepça, 3500 kr., Luan Makiqi, 500 kr., Mexhid Vejsa, 2500 kr., Musa Rama, 3500 kr., Nura Berbatovci, 3500 kr., Ramë Rama, 500 kr., Skënder Mehmeti, 3000 kr., Tafil Musa, 2500 kr. Gjithësej 24.500 kr. Musa Rama, Hashim Haliti).

Almhult: (Abaz Abazi, 3000 kr., Agim Osmani, 350 kr., Avdi Islami, 850 kr., Bajtush Haxholli, 2000 kr., Hysri Bytyqi, 2500 kr., Milazim Osmani, Almhylt, 2000 kr., Nexhmi Rexhepi, 350 kr.Gjithësej11.050 kr. Komisioni: Hysri Bytyqi, Avdi Islami, Bejtush Haxholli).

Karlskoga: (Banush Sopaj, 2500 kr., Fadil Voca, 3000 kr., Fatmir Kadriu, 2500 kr., Imer Shabani, 1000 kr., Izet Zekaj, 3000 kr., Muhamet Zekaj, 2000 kr., Ramadan Shalaj, 3000 kr., Refik Cuci, 3000 kr., Selim Shala, 2000 kr., Ulf Aronsson, Atorp, 500 kr. Gjithësej 22.500 kr. Selim Shala).

Nyköping :(Nebih Sejdiu, 3500 kr., Ramadan Rama, 500 kr., Selim Bajtullahi, 500 kr., Xhevdet Shala, 500 kr., Ymer Shala, 500 kr. Gjithësej 5500kr Nebih Sejdiu).

Motala :(Agron Zeka, 4000 kr., Ahmet Kelmendi, 1500 kr., Anas Hyseni, 900 kr., Bekim Bytyqi, 1800 kr., Faruk Miftari, 3150 kr., Ismajl Morina, 450 kr., Jakup Llonçari, 3150 kr., Kadri Jashari, 1500 kr., Osman Duraku, 900 kr., Nazim Bublaku, 1800 kr., Ramiz Ramadani, 2250 kr., Rexhep Abazi, 1350 kr., Safet Hakiqi, 500 kr., Sami Jashari, 2000 kr., Salih Maliqi, 450 kr., Zijadin Re­xha, 2000 kr.Gjithësej:27.200 kr.(Komisioni: Kadri Jashari dhe Ramiz Ramadani).

Skurup : (Adem Kraja, 3500 kr., Agim Jusufi, 2500 kr., Aziz Sijarina, 2000 kr., Bajram Mehmeti, Skurup 1500 kr., BesimMetaj, 1000 kr., Ekrem Gashi, 2500 kr., Ekrem Sefa, 2500 kr., Gani Morina, 2500 kr., Halit Jusufi, Skurup, 1000 kr., Ibër Malaj, Skurup, 1500 kr., Ibrahim Metaj, Skurup, 1500 kr., Lorent Sefaj, Skurup, 1500 kr., Muhamed Maliqi, 2500 kr., Naim Metaj, 2500 kr., NaimSefa, Skurup, 1500 kr., Naser Mavraj, 3000 kr., Rexhep Alia, 3000 kr., Ryvi Delia, 2500 kr., Salih Makolli, 3500 kr., Selman Bytyqi, 3000 kr., Sezai Isma, 3000 kr., Shkelzen Maliqi, 2000 kr., Skender Fazliu, 3000 kr. Gjithësej 53.000 kr. Arkëtari Selman Bytyqi).

Åmål: (Avni Hajzeri, 1000 kr., Bahri Hamza, 2000 kr., Bardhyl Muriqi, 500 kr., Bedri Tahiri, 2500 kr., Blerim Osmani, 1500 kr., Fatmir Peci, 500 kr., Hazir Haxha, 3500 kr., Idriz Dajaku, 2000 kr., Ismet Bushi, 2000 kr., Muhamet Peci, 3500 kr., Muharrem Selimi, 2000 kr. Sabit Zahiti, 1000 kr., Sheremet Imeri, 1000 kr., Zymer Fezullahu, 500 kr. Gjithësej 23.500 kr . Komisioni:Bedri Tahiri, Idriz Dajaku dhe Bahri Hamza).

Katrineholm: (Arsim Lushaku, 2500 kr., Aziz Gashi,  1500 kr., Isa Alija, 1000 kr., Minir Xhela­dini, 500 kr., Osman Gacaferri, 2000 kr., Remzi Kamishi, 100 kr., Rexhep Haziri, 1000 kr. Sela­mi Hajdari, 1000 kr. Gjithësej 9.600 kr. Ark.  Arsim Lushaku).

Stockholm: (Binak Kastrati, 2600 kr., Fadil Kastrati, 1500 kr., Hasim Shabani, 3500 kr., Maria Anderson, 300 kr., Mirsad Hamziç, 1500 kr., Mustafë Hysa, 1000 kr., Remzije Aliu, 1000 kr.Visar Ulaj, 1000 kr. Gjithësej12.400 kr. Komisioni: Sadik Gjonbalaj, Idriz Çollaku dhe Nuredin Sahiti)

Ljungby: (Bahtir Brajshori, 500 kr., Bajram Selmani, 1000 kr, Enver Gashi, 3000 kr., Enver Mehmeti, 3000 kr., Hetem Salihu, 3000 kr., Isa Brajshori, 3000 kr., Kasim Krasniqi, Ljunby, 4000 kr., Mihrije Veseli, 500 kr., Safete Veseli, 2500 kr., Sami Veseli, 3000 kr., Xhevdet Alia, 3500 kr., Gjithësej: 25.000 kr.  Ark.Sami Veseli).

Tibrå: (Ali Camaj, 3000 kr., Bahkim Ajeti, 500 kr., Burim Tabaku, 500 kr., Elmi Elezaj, 2500 kr. Enver Peci, 2000 kr., Irfan Shala, 1000 kr., Rifat Mziu, 3000 kr., Sejdi Bahtiri, 500kr., Turkan Meshekran, 2500 kr., Xhelal Gashi, 3100 kr., Zejnepe Osmani, 1000 kr., Zejnullah Gashi, 2500 kr. Gjithësej 22.100 kr. Komisioni: Enver Peci,Vehbi Vejsa, Elmi Elezaj).

Ängelholm : (Adnan Jetullahu, 2000 kr., Bahri Zeneli, 3000 kr., Demë Osdautaj, 3500 kr., Dritom Rrahmani, 1000 kr., Hajdin Selaci, 2500 kr., Hazir Haliti, 3000 kr., Ilmi Istrefi, 2500 kr., Muhamet Berisha, 3000 kr., Muharrem Gjergjeku, 2500 kr., Mursel Shkupolli, 1000 DM., Murtez Kasumi, 500 kr., Naim Selmani, 1000 kr., Osman Jusufi, 2500 kr., Rifat Bardiqi, 3500 kr., Rrahman Rrahmani, 8000 kr., Safet Bytyqi, 2500 kr., Safet Sopa, 2500 kr., Salih Maloku, 3000 kr., Sami Kajtazi, 3000 kr., Selatin Sogojeva, 2500 kr., Shemsi Mustafa, 2000 kr., Sylej­man Shala, 2000 kr., Vesel Kodra, 2500 kr. Gjithësej 64.847 kr . Komisioni Rrahman Rrahmani, Safet Bytyqi Safet Sopa).

Nässjö : (Abedin Abiti, 1500 kr., Agim Krasniqi, 500 kr., Ajet Bekteshi, 500 kr., Beqir Ademaj, 1000 kr., Enver Sali, 3500 kr., Ismeti Ismet (BH), 500 kr., Ruhan Ismajli, 2000 kr., Sabit Murseli, 2500 kr., Shaqir Bekteshi, 1500 kr. Gjithësej 13.500 kr. Komisioni: Abedin Abiti, Gëzim Shala, Ajet Bekteshi).

Hova: (Adnan  Sallova, 2500 kr., Arsim Mena, 2500 kr., Aza Selmani, 500 kr., Bahri Krasniqi, 2500 kr., Bajram Azemi, 3000 kr., Behram Mehmeti, 3500 kr., Bekim Rrahmani, 2500 kr., Besim Ferati, 500 kr., Fadil Rrahmani, 2500 kr., Faik Mehmeti, 3000 kr., Fatmir Elshani, 2000 kr., Fatmir Kurti, 500 kr., Habib Ferizi, 4000 kr. Hova,, Haki Thaqi, 600 kr., Hazbi Zhubi, 2000 kr., Isa Dashaj, 2500 kr., Islam Aliu, 3500 kr., Ismajl Maliqi, 2500 kr., Ismet Rashiti, 1800 kr.Jahir Brahimi, 1500 kr., Mehmet Anadolli, 1000 kr., Naser Elshani, 1000 kr., Osman Avdiu, 3000 kr., Qamil Durmishaj, 2500 kr., Rexhep Shatrolli, 2500 kr., Sabri Jusufi, 2000 kr., Shefqet Ferati, 2500 kr., Shefqet Hysenaj, 1500 kr., Urim Rrahmani, 2000 kr., Xhavit Ilazi, 1500 kr. Gji­thë­sej 63.400 kr . Komisioni: Fadil Rrahmani, Mursel Beka, Shefqet Brahim).

  1. Hova: (Driton Zekolli, 2000 kr., Skënder Hajredini, 3000, kr., Ilir Zekolli, 500 kr., Bahtir Haxha, 500 kr., Mirsad Sadikoviq, 1000 kr., Kamber Ismajli, 3000 kr., Tafë Hajrizaj, 1000 kr. Gjithësej 10.475 kr. Komisioni: Fadil Rrahmani, Qamil Durmishaj dhe Behram Mehmeti).

Perstorp: (Bejtush Tahiri, 1500 kr., Faik Peci, 3000 kr., Fazli Selmani, Perstorp.3000 kr., Haradin Tahiri, 1500 kr., Idriz Hajra, 3000 kr., Musa Kelmendi, 3000 kr., Shaqir Peci, 2500 kr. Xhemë Sa­li­hi,  3000 kr. Gjithësej 21.000 kr.  Ark. Fazli Selmani).

Ronneby :(Bajram Kazma, 600 kr., Islam Raçi, 3000 kr., Osman Maliqi, 2500 kr. Gjithësej 6.100 kr. Komisioni: Osman Maliqi, Tafil Gutaj dhe Islam Raçi).

Savsjo: (Esat Ujkani, 500 kr, Fadil Ibrahimi, 1500 kr., Hyesen Tahiri, 2500 kr., Ibrahin Gashi, 500 kr., Miftar Brahimi, 2000kr., Milazim Ademi, 3500 kr., Mirsad Vllasalija, 2000 kr. Nexh­medin Makolli, 2500 kr., Rexhep Jashari, 2000 kr., Salih Batusha, 2500 kr., Sevem Batusha, 500 kr., Tefik Guci, 2500 kr. Gjithësej 22.500 kr. Ark.Salih Batusha).

Båstad : (Adem Selmani, 2500 kr., Ajet Nikqi, 2000 kr., Adem Hoxha, 1000 kr., Avdullah Pllana, 3000 kr., Avdyl Berisha, 3000 kr., Bajram R. Peci, 1000 DM., Bejtush Tahiri, 2500 kr., Besim Rama, 3000 kr., Blerim Ibrahimi, 1000 kr., Dinë Kelmendi, 2000 kr., Driton Rrustolli, 2000 kr.Enver Abdullahu, 2000 kr., Feriz Makolli, 2500 kr., Hateme Hasani, 500 kr., Hysen Ibrahimi, 5000 kr., Ilir A. Berisha, 1000 kr., Isuf Asani, 3500 kr., Isuf Fejzullahu, 3500 kr., Izet Bajrami, 2500 kr., Kadri Bahtiri, 1500 kr., Kadri Gashi, 4000 kr., Lendita Svarqa, 500 kr., Mehdi Sfarqa, 3500 kr., Mentor Duraku, 2000 kr., Muhamet Smajli, 2500 kr., Naim Nikqi, 1500 kr., Pashk Maliqaj, 3500 kr., Petrit Parduzi, 500 kr., Rashit Shabani, 2500 kr., Sinan Hasani, 4500 kr., Xhavit Smajli, 3000 kr., Xhavit Tetaj, 3000 kr., Xhelal Selmani, 500 kr., Zymer Syla, 1500 kr.Gjithsej 80.348 kr. Nënkëshilli i Emërgjencës: Sinan Hasani, Hysen Ibrahimi, Muhamet Smajli, Avdullah Pllana).

Linkoping :(Abdurrahman Fazliu, 2000 kr., Xhavit (Emin) Shatri, 2000 kr. Ilir Gutiqi, 2000 kr. Imer Tërbunja, 2000 kr., Jashar Limani, 2500 kr., Qazim Isufi, 500 kr. Gjithësej 11.000 kr. Jahir Gubetini, Hetem Bislimi dhe Murat Demi).

Hörby: (Fitim Sejdiu, 500 kr., Halit Bytyqi, 2000 kr., Ilir Bytyqi, 500 kr., Isuf Sinani, 2500 kr., Izet Rama, 1500 kr., Kamer Bytyqi, 3000 kr., Lumni Kaqiku, 2000 kr., Naim Bajrami, 2000 kr., Naim Hërgaja, 1500 kr., Naser Fetahu, 3000 kr., Nuhi Limani, 2000 kr., Rexhep Bytyqi, 3000 kr.Rexhep Murati 4000 kr., Sabit Karimani, 3000 kr., Sadri Restelica, 300 kr., Selatin Sejdiu, 2500 kr., Xheladin Rama, 3000 kr., Xhylazim Peci, 1000 kr. Gjithësej 34.000  kr. Komisioni: Izet Rama, Kamer Bytyqi).

Hogsby: (Isuf Stagova, 3000kr., Sabri Sinani, 3500 kr., Rrahim Shala, 4000 kr., Murat Halili, 1000 kr., Xhevdet Gorani, 500 kr., Mexhit Zejnullahu, 500 kr. Gjithësej 12.500 kr. Komisioni: Isuf Stagova, Mexhit Zejnullahi).

Finspång: (Bedri Peci, 3000 kr., Faik Hasani, 3500 kr., Fuad Gusinac, 440 kr., Hasan Beçiq, BH, 100 kr., Hysni Hoxha, 1000 kr., Isa Binakaj, 1000 kr., Ismajl Binakaj, 4000 kr., Mexhit Kelmendi, 1300 kr., Nexhmedin Mustafa, 3000 kr., Shaban Ajrizaj, 3000 kr., Shevki Emrushi, 500 kr., Smajl Lajqi, 2500 kr., Zekë Bala, 1000 kr. Gjithësej 24.340 kr. Komisioni: Shaban Ajrizaj, Faik Hasani).

Kalmar: (Adem Simnica (BH), 500 kr., Afrim Bacaj, 500 kr., Ahmet Selaci, 1000 kr., Arben Demiri, 2000 kr., Avdi Shala, 1000 kr., Avdyl Bacaj, 1000 kr., Avdyl Mehmeti, 2500 kr., Avni Brahimi, 2500 kr., Bajram Avdyli, 4000 kr., Bajram Jashanica, 2500 kr., Baki Kastrati, 3000 kr. Bashkim Gjukaj, 2000 kr., Behxhet Fazliu, 3500 kr., Bekim Morina, 2500 kr., Besnik Morina, 2500 kr., Defrim Popaj, 3000 kr., Ekrem Sadiku, 1500 kr., Emin Leku, 1500 kr., Emin Muçolli, 4000 kr., Engjell Shabani, 500 kr., Enver Abdullahu, 1000 kr., Enver Isufi, 3000 kr., Esat Bajrami, 500 kr., Fevzi Ademi, 2000 kr., Florim Bacaj, 500 kr., Gëzim Krasniqi, 1000 kr., Gim Bacaj, 5000 kr., Haki Spahiu, 500 kr., Halit Bekteshi, 3000 kr., Hamdi Elezi, 2500 kr., Haqif Hajredinaj, 2000 kr, Hashim Gashi, 2000 kr., Hazir Bekteshi, 2000 kr., Ilir Hoxha, 2500 kr. Isuf Muriqi, 5000 kr., Kadri Morina, 2000 kr., Kadri Sekiraqa, 1500 kr., Krist Demiri, 2500 kr., Lumni Smajli, 500 kr., Masar Ademaj, 500 kr., Milaim Gashi, 500 kr., Milaim Lekiq, 2500 kr. Milazim Abazibra, 3000 kr., Muhamet Mehmeti, 500 kr., Nazmi Sejdiu, 2000 kr., Nazmi Zeqiri, 2000 kr., Nehat Isma, 500 kr., Nuri Bekiri, 500 kr., Nysret Momqilla, 1000 kr., Pashk Marku, 5000 kr., Raif Mehmeti, 2500 kr., Ramë Bacaj, 1500 kr., Remzi Brahimi, 1000 kr., Remzi Nikqi, 500 kr., Rexhep Bacaj, 2500 kr., Ridvan Rexhepi, 2000 kr., Sadullah Zendeli, 2000 kr., Safet Bajrami, 500 kr., Selim Nuradini, 4000 kr., Shefket Baftijaj, 2500 kr., Shemsi Brahimi, 500 kr., Shemsi Kastrati, 3000 kr., Sherif Krasniqi, 5000 kr., Skënder Sekiraqa, 500 kr., Ukë Avdyli, 3500 kr., Vëllezërit Mustafa (Liban), 500 kr., Vesel Bacaj, 3000 kr., Xhafer Haliti, 2000 kr., Xhelil Krasniqi, 4000 kr., Zef Demiri, 5000 kr., Zymer Kuqi, 2000 kr. Gjithësej 145.200 kr . Komisioni: Milazim Abazibra, Raif Mehmeti dhe Selim Nuradini.).

Vårberg: (Abit Syla, 3000 kr., Adem Ademi, 3000 kr., Afrim Maxhuni, 1000 kr., Agim Sejdiu, 3500 kr., Ajet Bislimi, 3000 kr., Ali Kabashi, 2500 kr., Asllan Asllani, 1500 kr., Avdulla Mziu, 2000 kr., Avni Hajdari, 500 kr., Avni Mehmeti, 3000 kr., Berat Bajraktari, 300 DM., Daut Osdautaj, 500 kr., Enver Keçekolla, 2500 kr., Enver Preteni, 2500 kr., Fadil Gubetini, 2000 kr.Fadil Zeneli, 3500 kr., FatmirDobreva, 2000 kr., Ferit Azemi , 2500 kr., Fevzi Berisha, 1500 kr. Gani Aliu, 1500 kr.,Gani Hajdari, 500 kr., Gazmend Halili, 1500 kr., Idriz Miftari, 3000 kr.Imer Sefaj, 2000 kr., Isa Hajdini, 2500 kr., Ismet Voca, 2500 kr., Jahja Kollari, 3000 kr., Jakup Muli, 4000 kr., Lulzim Sylejmani, 600 DM., Mari Eklund, 500 kr., Muhamet Musliu, 3500 kr.Muharrem Kelmendi, 400 DM., Musa Rrmaku, 2500 kr., Mustafë Kelmendi, 3000 kr., Mustafë Mulolli, 1000 kr., Naser Bainca, 3000 kr., Nazmi Nuha, 500 kr., Nexhat dhe Xhevat Dibrani, 5400 kr., Nexhmedin Tulla, 3000 kr., Njazi Dobreva, 2000 kr., Nysret Kabashi, 2500 kr.,  Qazim Hajdari, 4000 kr., Qerim Raqi, 2000 kr., Ramadan Kadria, 3000 kr., Ramadan Ukiqi, 500 DM., Rasim Alija, 4000 kr., Rexhep Zagragja, 600 DM., Sadri Aliu, 1500 kr., Sakip Hoxha, 2000 kr.Selajdin Sahiti, 2500 kr., Shaip Tahiri,1500 kr., Shefki Iseni, Shkup, 2500 kr., Shemsi Halili, 2000 kr., Shpend Mulaj, 1500 kr., Skënder Ismajli, 2500 kr., Skënder Murati, 2500 kr., Skënder Nuha, 3000 kr., Sokol Ferati, 2000 kr., Ylber Miftari, 2500 kr., Ymer Kabashi, 3500 kr., Zymer Kamberaj, 3000 kr.Shuma e përgjithshme:131.900 kr. dhe 2400 DM.  Ark. Rasim Alija).

Sundsvall (Abit Jashari, 200kr., Ahmet Mehmeti, 500 kr., Ali Hasani, 200 kr., Driton Zhuri, 200 kr., Fahredin Rexhaj, 1000 kr., Fatmir Rexhaj, 1000 kr., Ferat Istrefi, 500 kr., Feta Adra, 500 kr.Hajzer Nebihi, 800 kr., Ilir Abazi, 200 kr., Imer Sadria, 1000 kr., Kadri Hasani, 500 kr., Kurtesh Hasani, 200 kr., Naim Vrella, 300 kr., Ramadan Bara, 1000 kr., Ramadan Krasniqi, 200 kr., Ruzhdi Tahiri, 1000 kr., Sadik Sadria, 1000 kr., Salih Kryeziu, 1000 kr., Shaban Berisha, 500 kr.Shaban Rexha, 500 kr., Shaip Duraku, 1000 kr., Teuta Nikqi, 200 kr., Xhavit Kryeziu, 1000 kr.Xhemil Emini, 200 kr. Gjithësej 14. 980 kr. Komisioni; Hajzer Nebihi dhe Ilir Abazi).

Helsingborg:  (Abdulla Haziri, 3000 kr., Hasan Raçi, 1000 kr., Ibrahim Morina, 2000 kr., Sahit Sahiti, 3000 kr., Skënder Jetullahi, 1500 kr., Zeqir Thaçi, 500 kr. Gjithësej 11.000 kr (Arkatari Zeqir Thaçi).

Gimo: (Sherif Hasani, 1400 kr., Adrijan Ibrahimagiqi, 350 kr., Ilirjan Ibrahimagiqi,  350 kr.Gjithësej 2100 kr. Ark. Sherif Hasani).

Jokkmokk: (Ejup Rushiti, 1500 kr., Vehbi Gjakova, 500 kr., Skënder Berisha, 500 kr., Imer Morina, 500 kr. Gjithësej 3000 kr. Ark. Ejup Rushiti).

Säffle: (Ekrem Petrovci, 2000 kr., Enver Karaxha, 2500 kr., Hysni Rexha, 2000 kr., Lulzim Tahiri, 500 kr., Nexhat Hajra, 500 kr. Gjithësej 7500 kr. Ark. Enver Karaxha).

Svalöv: (Afrim Goxuli, 4500 kr., Aliriza Halimi, 500kr. 90 DM., Hamdi Breznica, 3000 kr., Hamdi Goxhuli, 4500 kr., Hasan Haliti, 700 DM., Hysen Leskovci, 1000 kr., Maliq Rushiti, 2000 kr., Muhamet Haxhia, 2000 kr., Nuhi Jashanica, 2500 kr., Osman Osmani, 2000 kr., Remzi Leskovci, 3000 kr., Seduer Ajvazi, 1000 DM., Xhevat Isufi, 4400 kr., Xhevdet Mustafa,  2000 kr. Gjithësej 39.200 kr. Komisioni Nuhi Jashanica, Eshref Ajvazi dhe Xhevdet Maxhera).

Värnamå:  (Ferit Feka, 1000 kr., Haki Leku, 2000 kr., Islam Shala, 2000 kr., Ismet Mustafa, 500 kr., Jahja Sokoli, 500 kr., Memsit Vllasaliu, 2500 kr., Muhamet Berisha, 2000 kr., Ramë Gashi, 3500 kr. Gjithësej14.000 kr. Ark. Rrahim Ismajli).

Eslöv: (Bajrush Kastrati, 2500 kr., Enver Miftari, 1500 kr., Fatmir Xhelili, 2500 kr., Hajrush Lajqi, 3500 kr., Ismet Fetahu, 3000 kr., Mentor Rezniqi, 3000 kr., Nehat Idrizi, 3000 kr., Skën­der Oruçi, 2000 kr., Ukë Xhema, 3000 kr., Zequfli Idrizi, 2000 kr., Zija Kërveshi, 2000 kr.Gjithësej 29.750 kr. Komisioni: Fadil Rexha, Hajrush Lajqi, Mehedin Luta, Rashit Berisha, Sha­ban Rexhepi).

Kopparberg :  (Ahmet Hasani, 500 kr., Fikret Karabaxhak, Kopparbeg, 2000 kr., Hysni Neziri, 2500 kr., Jusuf Kerellaj, 500 kr., Kadri Bajrami, 2500 kr,, Muhamet Hasani, 2500 kr.Gjithësej 10.500 kr. Ark. Muhamet Hasani).

Åseda: (Agron Maloku, 2000 kr., Avdyl Guraziu, 2000 kr., Avdyl Shala, 2500 kr., Bejtullah Berisha, 2500 kr., Ilmi Krasniqi, 3500 kr., Ismet Shala, 4000 kr., Mentor Shala, 1500 kr.Ramiz Gashi, 2500 kr., Sami Mehmeti, 3000 kr., Gjithësej 23.500 kr. Mentor Shala).

Karllsham: (Behxhet Barja, 100 kr., Bislim Hyseni, 2700 kr., Fahri Qosja, 450 kr., Nebih Fejzullahu, 450 kr. Gjithësej 3.700 kr. Ark. Nebih Fejzullahu).

Karlskrona: (Ajet Meholli, 2500 kr., Afrim Bytyqi, 2100 kr., Afrim Kadriu, 1750 kr., Agim Zeka, 1750 kr., Ajet Meha, 1050 kr., Bekim Berisha, 350 kr., Besim Francaj, 350 kr., Brahim Peci, 1400 kr., Daut Dervishaj, 700 kr., Daut Sejdiu, 350 kr., Fatmir Hajrizi, 1400 kr., Fehmi Islami, 2100 kr., Fehmi Sadiku, 1700 kr., Ferat Kabashi, 1050 kr., Ferat Mustafa, 1400 kr., Hajrush Sallahu, 1750 kr., Halil Fazlia, 2100 kr., Hysen Kurti, 2100 kr., Ibrahim Berisha, 500 kr., Ismajl Golaj, 1400 kr., Ismajl Salihu, 2100 kr., Kamer Gashi, 2100 kr., Kujtim Sylejmani, 350 kr., Nuredin Dervishaj, 2100 kr., Qani Musliu, 2100 kr., Salih Krasniqi, 1400 kr., Skënder Matarova, Karlskrona 1750 kr., Vesel Meholli, 1750 kr., Xhevat Grajçevci, 1750 kr., Xhevdet Dana, 1400 kr. Gjithësej 44.600 kr. Komisioni: Ferat Mustafa, Hajrush Sallahu, Afrim Bytyqi, Vesel Meho­lli­).

Karlskrona II: (Fatmir Halili, 3000 kr., Hasan Gërbeshi, 2000 kr., Hidajete Peci, 100 DM., Mehdi Gërdovci, 2500 kr., Mervete Peci, 100 DM., Naim Ejupi, 500 kr., Ruzhdi Zymeri, 2500 kr., Sali Dulaku, 2000 kr., Shaip Gashi, 2500 kr., Tahir Koci, 500 kr., Tefik Peci, 3000 kr. Gjithësej 19.­3­8­0 kr. Komisioni: Ferat Mustafa, Hajrush Sallahu, Afrim Bytyqi,Vesel Meholli).

Alvesta:  (Abedin Sylejmani, 350 kr., Adem Brajshori, 4000 kr., Afrim Istrefi, 350 kr., Agim Haliti, 350 kr., Arben Krasniqi, 700 kr., Arsim Haziri, 700 kr., Arsim Tahiri, 1400 kr., Bajram Zullufi, 350 kr., Bekim  Gashi, 1400 kr., Blerim Selmani, 1400 kr., Brahim Fazliu, 700 kr., Brahim Hasani, 2450 kr., Ekrem Islami, 2000 kr., Enver Dibrani, 2100 kr., Eqrem Haliti, 2000 kr., Fadil Dobërdolani, 2450 kr., Fadil Trepça, 350 kr., Fikri Kastrati, 350 kr., Gani Plakolli, 700 kr., Haki Tafili, 1750 kr., Hasan Shala, 350 kr., Hazir Maloku, 2100 kr., Hetem Haliti, 2500 kr. Hizri Sojeva, 1750 kr., Isa Feka, 4000 kr., Isa Hasani, 2000 kr., Islam Hasani, 2450 kr., Ismet Kryeziu, 1050 kr., Mehdi Bytyqi, 1000 kr., Mehdi Zullufu, 2500 kr., Mehmet Kurti, 4000 kr Milazim Peci, 1750 kr., Mirlind Shala, 1400 kr., Muharrem Zeqiri, 3000 kr., Murtez Xhema, 3000 kr., Nail Rexha, 1750 kr., Omer Begoviq, BH, 200 kr., Osman Ramadani, 1000 kr. Raif Kelani, 2000 kr., Rexhail Abdullovski, 1000 kr., Rexhep Brahimi, 3000 kr., Rrahim Fazliu, 700 kr., Rrahman Durmishi, 2800 kr., Rrahman Ibrahimi, 1400 kr., Sadik Dragusha, 2450 kr., Safet Kurti, 1200 kr., Sali Bajrami, 500 kr., Selman Shabani, 1050 kr., Shaqir Rexhepi, 2000 kr., Sherif Hajdini, 700 kr., Skënder Beqiri, 1050 kr., Skënder Istrefi, 350 kr., Sylejman Ismajli, 2500 kr., Vehbi Rexhepi, 1800 kr., Xhavit Dashi, 1000 kr., Xhevat Peci, 2500 kr., Zeqir Kurti, 3500 kr. Gjithësej 93.300 kr. Komisioni: Zeqir Kurti, Sylejman Ismajli, Shaqir Rexhepi).

Markaryd:  (Abedin Sinani, 100 DM., Agim Ismajli, 600 DM., Agim Kadrolli, 3000 kr., Enver Hajdari, 500 kr., Hajdar Hajdari, 500 kr., Isuf Hajdari, 5000 kr., Jeton Pllana, 400 DM, Murat Hajdari, 2500 kr., Rizah Murseli, 4000 kr., Sahit Peci, 3000 kr., Sami Zeka, 500 kr., Sejdi Zeka, 5500 kr., Skender Jashari, 3000 kr. Gjithësej 23.000 kr & 1500 DM, përkatësisht 29.515.50 kr. Komisioni: Agim Ismajli dhe Skender Jashari).

Ödåkra :(Dibran Shabani, 2000 kr., IbrahimShatrolli, 600 DM., Idriz Kyqyku, 500 DM., Isa Zeqiri, 300 DM. Gjithësej 2000 kr. & 1400 DM. ,  përkatësisht 11.750 kr. Ark. Ibrahim Shatrolli).

Simrishamn : (Afrim Sfishta, 3000 kr., Ethem Sinani, 2000 kr., Fatmir Haziri,1500 kr., Fatmir Zahiti, 2000 kr., Kemajl Gjergjeku, 2000 kr., Lutfi Maliqi, 2500 kr., Milazim Kllokqi, 2000 kr.Nehri Vllasaliu,2000 kr. Gjithësej 17.0000 kr. Ark. Fatmir Zahiti).

Falkenberg: (Adnam Zqiri, 500 kr., Afrim Hasani, 4000 kr., Agim Selimi, 1400 kr., Ahmet Gashi, 4000 kr., Ahmet Murseli, 3000 kr., Arif Elezaj, 3000 kr., Astrit Bekteshi, 2500 kr., Avni Beqiri, 2000 kr., Bahridin Kryeziu, 3500 kr., Bastri Haxhani, 500 kr., Behxhet Ismajli, 2000 kr., Beh­xhet Rexhepi, 2500 kr., Brahim Osmani, 2500 kr., Emrush Hajdari, 1000 kr., Enver Osmani, Falkenbeg, 2000 kr.,Eroll Zasella, 500 kr., Eshref Rashica, 2500 kr., Fadil Shillova, 2000 kr. Fitim Raka, 500 kr., Gramos Berisha, 2500 kr., Haki Pllana, 2000 kr.Halil Dani, 1000 kr., Halil Idrizi,400 DM., Halit Ibrahimi, 500 kr., Hamdi Xhaka, 4000 kr., Hamit Seferi, 2500 kr., Hetem Bajgora, 2000 kr., Hylë Nuli, 2000 kr., Isa Nimani, 3500 kr., Isak Lika, 3000 kr., Izet Laqi, 2500 kr., Izet Meholli, 2500 kr., Jahja Hasani, 3000 kr., Jashar Bahtiri, 500 DM., Jetullah Brahimi, 2500 kr., Kadri Balaj, 2500 kr., Kadri Xhemajli, 3500 kr., Limon Gashi, 2000 kr., Luan Dora­mbari, 1500 kr., Lulzim Berisha, 400 DM., Mahmut Rrahmani, 3000 kr., Mehmet Berisha, 2000 kr., Metë Elshani, 500 kr., Miran Sumiqi, 1000 kr., Mirsad Dani, 500 kr., Mustafë Ferizi, 1700 kr., Mustafë Kabashi, 2500 kr., Naser Alija, 2500 kr., Naser Hasani, 2000 kr., Naser Sejdiu,3000 kr., Nazmi Klinaku, 2000 kr., Nexhat Rexhallari, 3500 kr., Nexhmedin Tahiri, 1000 kr.,, Nexhmedin Vehapi, 2500 kr., Nexhmi Arifi, 1000 kr., Nuhi Rexhi, 2000 kr., Qerim Ademi, 2000 kr., Qerkin Ahmeti, 2000 kr., Raif Haxha, 3000 kr., Ramadan Ahmetaj, 2000 kr., Ramadan Bajrami, Falekenberg, 3500 kr., Ramadan Haxha,2500 kr., Ramadan Hyseni, 2500 kr., Reshat Hyseni, 500 kr., Rifat Sejdiu, Falkenbeg, 2000 kr., Rrustem Ahmeti, 1500 kr., Ruc Muharremi, 3500 kr., Sabri Sylejmani, 3000 kr., Safet Fejza, 1000 kr., Safet Osmani, 2500 kr., Sahit Kara­xha, 4000 kr., Salih Aliu, 3000 kr., Sami Ajredni, 2500 kr., Sami Krasniqi, 2509 kr., Shefki Dolaku, 2500 kr., Shukri Asllani, 1000 kr., Sinan Fejzullahu, 1000 kr., Skënder Hajrizi, 2000 kr.Sylë Nikqi, 3500 kr., Vesat Ademi, 1500 kr., Veton Morina, 2000 kr., Xhavit Brecaj, 2000 kr. Xhelal Halimi, 1500 kr., Xhemil Gjana, 1000 kr., Xhevat Ademi, 2500 kr., Xhevat Ukiqi, 3000 kr., Zenel Zeneli, 500 DM., Zeqë Zeqiraj, 500 kr., Zymer Maliqi, 2500 kr. Gjithësej 195.235 kr. Komisioni: Safet Osmani,Veton Morina, Sahit Karaxha dhe Miran Sumiqi.).

Laxå : (Ajmane Zuzaku, 1000 kr., Avni Hasani, 250 kr., Emshir Hyseni, 1250 kr., Enver Peci, 1500 kr., Fehmi Bunjaku, 1250 kr., Hajriz Muqolli, 500 kr., Hakif Sejdiu, 1200 kr., Isak Ferizi, 750 kr., Lulzim Boshnjaku, 750 kr., Muharrem Peci, 500 kr., Murat Murseli, 1500 kr.Nefise Shala, 500 kr. Ramiz Mehmeti, 500 kr., Rrustem Musa, 500 kr., Sami Hasani, Laxo, 1000 kr. Selajdin Jashari, 1000 kr., Shaip Aliu, 1250 kr., Shkelzen Muriqi, 500 kr., Vehbi Hasani, 500 kr. Gjithësej16.200 kr. Ark. Fehmi Bunjaku).

Skara: (Enver Bejtullahu, 2000 kr., Luan Bejtullahu, 1000 kr., Xhemajl Hoti, 2000 kr., Rizah Gërxhaliu, 3000 kr., Hajriz Shosholli, 3000 kr., Bashkim Berisha, 1500 kr., Hasan Shashivari, 2000 kr., Milazim Hasanaj, 2000 kr., Faruk Peci,1000 kr., Muhamet Mulaj, 4000 kr. Gjithësej 20.500 kr.Komisioni:Hajriz Shosholli, Xhemajl Hoti, Bashkim Berisha)

Klippan: (Ahmet Berisha, 2500 kr., Avni Sylejmani, 2000 kr., Bal Nikqi, 3000 kr., Bedri Deliu, 3000 kr., Bedri Konjuhi, 500 kr., Hamdi Dura, 1500 kr., Hasan Berisha, 4000 kr., Haxhi Hajdari, 3500 kr., Imer Avdijaj, 2500 kr., Ismet Nikqi, 500 kr., Jahir Mavriqi, 2500 kr., Kadrush Ibrahimi, 2000 kr., Limon Gecaj, 3500 kr., Muhamet Husaj, 2500 kr., Naim Baliu, 1500 kr., Naim Islami, 900 kr., Naser Kutleshi, 3000 kr., Naser Mulaj, 3500 kr., Njazi Ibrahimi, 500 kr., Nuradin Bajrami, 5000 kr., Ragip Rrustemi, 2500 kr., Ramiz Beqiri, 3500 kr., Rasim Koliqi, 2000 kr. Rexhep Konjuhi, 300 kr., Rifat Mavraj, 2000kr., Rizë Muriqi, 300 kr., Shaban Sylejmani, 2500 kr., Sylejman Makolli, 2500 kr. Gjithësej: 63.500 kr. Ark. Rifat Mavraj).

Malmö : Adem Metaj, 2500 kr., Adem Uka, 2500 kr., Afrim Gashi, 3000 kr., Agim Hyseni, 3500 kr., Agim Osmanaj, 3000 kr., Agron Gojani, 1000 kr., Ahmet Sopi, 3000 kr., Arif Skoro, 2000 kr., Asllan Hasani, 4000 kr., Avdi Mejzinolli, 3000 kr., Avdyl Ferizi, 3000 kr., Avdyl Uka, 5000 kr., Avni Juniku, 3000 kr., Bahri Miftari, 2000 kr., Bajram Bajrami, 2500 kr., Bajram Bilalli, 3500 kr., Bajram Grajçevci, 3000 kr., Bajram Kabashi, 4500 kr., Bajram Maloku, 2000 kr., Baj­ram Meholli, 2500 kr., Banush Hajrizi, 2500 kr., Bardhyl Kryeziu, 2000 kr., Bashkim Bërdynaj, 2000 kr., Bashkim Rogova, 3000 kr., Bedrudin Havolli, 2500 kr., Behar Gashi, 1500 kr., Behram Izmaku, 2500 kr., Bejzat Beqiri, Manastir, 1000 kr., Bekim Kastrati, 2500 kr., Beqir Hatashi, 3500 kr., Beshir Agushi, 3500 kr., Beshir Ferati, 1000 kr., Besim Kabashi, 4500 kr., Besim Shehu, 1000 kr., Besnik Gashi, 1500 kr., Demë Dreshaj, 2500 kr, Driton Sylejmani, 2000 kr., Ebro Vokshi, 500 kr., Ejup Izmaku, 3500 kr., Ekrem Reçica, 3000 kr., Emin Rrustemi, 2500 kr., Emrush Maksutaj, 3500 kr., Enver Ademi, 1200 kr., Enver Musa, 3000 kr., Eqrem Kabashi, 1500 kr., Erzan Shabani, 500 kr., Fadil Camaj, 3000 kr., Fadil Rexhepi, 2500 kr., Fahredin Mëziu, 3000 kr., Fahrije Peci, 500 kr., Faruk Maloku, 500 kr., Fatmir Fana, 2500 kr., Fatmir Gashi, 500 kr., Fatmir Gashi, 1800 kr., Fatmir Mulaj, 3000 kr., Fatmir Peci, 1000 kr., Feim Gashi, 1500 kr., Fejzë Haliti, 3000 kr., Ferat Sadiku, 2500 kr., Florim Ismajli, 2000 kr., Gani Haziri, 2500 kr., Gani Sherifi, Prespë, 1500 kr., Gazmend Islami, 3500 kr., Gëzim Shaqiri, 2000 kr., Hajdin Hoxhaj, 2500 kr., Hajriz Uka, 3500 kr., Hajzer Sefedini, 3000 kr., Halil Elezaj, 3000 kr. Halil Gashi, 4000 kr., Halil Haliti, 1500 kr., Halil Lubishtani, 2500 kr., Halim Miftari, 2000 kr. Hasan Ahma, 2000 kr., Hasan Matarova, 1500 kr., Hasim Elshani, 3000 kr., Hasim Vasolli, 2000 kr., Haxhi Rexhaj, 4500 kr., Haxhi Sopaj, 2633 kr., Hilmi Muli, 2000 kr., Hysen Bajramaj, 4000 kr., Ibrahim Beqiri, 2500 kr., Ibrahim Gashi, 3500 kr., Ibrahim Gashi, 7000 kr., Idriz Elezaj, 3500 kr., Idriz Rexhepi, 3500 kr., Iljaz Spahija, 2500 kr., Ilmi Bunjaku, 3000 kr., Imer Dreshaj, 3500 kr., Imer Kabashi, 2500 kr., Irfan Hoti, 2500 kr., Isa Shala, 3500 kr., Islam Sylejmani, 3000 kr., Ismajl Rugova, 2500 kr., Ismet Berisha, 2500 kr., Istref Imeraj, 3000 kr., Jetullah Shaqiri, 3000 kr., Kened Skeli, 500 kr., Kurtesh Osmani, 4000 kr., M.N.BH, 50 kr., Mehmet Cimili, 2500 kr., Mentor Kazati, 3000 kr., Muhamet Shatri, 2500 kr., Muhamet Vishesella, 3500 kr., Murat Abazaj, 3000 kr., Musa Shala, 2500 kr., Naim Bytyqi,  3000 kr., Naim Bytyqi, 4000 kr., Naser Krenzi, 2500 kr., Naser Sylejmani, 3500 kr., Nazmi Shabani, 3500 kr., Nezir Gashi, 2500 kr., Nezir Metaj, 3000 kr., Nimet Nesimi, Tetovë, 3500 kr., Nysret Beqiri, 500 kr., Osman Topallaj, 4000 kr., Palush Berisha, 3000 kr., Petrit Balilaj, 500 kr., Qerkin Rexhepi, 2500 kr. Ragip Gashi, 3000 kr., Ragip Halimi, 3000 kr., Ramadan Brahimi, 4000 kr., Ramadan Reshitaj, 2500 kr., Rashit Gashi, 4500 kr., Rasim Ahmeti, 2000 kr., Refik Azizi, 2000 kr., Rehan Hoti, 2000 kr., Reshit Gashi, 500 kr., Rexhep Gashi, 1500 kr., Rexhep Hajdini, 3000 kr., Rufat Alija, 3000 kr.,Sabit Hajredinaj, 3500 kr., Sabit Zaskoku, 2500 kr., Sabri Saramati, 3500 kr., Sadik Kabashi, 3500 kr., Sadik Metaj, 3000 kr., Safer Velija, 3000 kr., Safet Zeqiri, 2500 kr., Salih Gashi, 3500 kr., Salih Komoni, 4500 kr., Sami Krasniqi, 4000 kr., Sebahate Balilaj, 500 kr,, Selatin Bytyqi, 1400 kr., Selatin Vasolli, 2000 kr., Selim Ukshini, 3500 kr., Selver Gashi, 3000 kr., Seran Alaraj, Lumë, Lund, 5000 kr., Shaban Llapashtica, 2500 kr., Shefik Hasani, Prespë, 10.000 kr., Shefki Kadriu, 3000 kr., Shefki Mikullovci, 2500 kr., Shefqet Bajrami, 4000 kr., Shefqet Tafilaj, 4500 kr., Shemsi Bujupi, 3000 kr., Sheremet Muharremi, 1000 kr., Shyqëri Abazi, 2500 kr., Shyqëri Hoxha, 2500 kr., Sinan Maloku, 3500 kr., Skënder Sahitolli, 3500 kr.,Tahir Jasharaj, 2500 kr., Tahir Selmani, 2000 kr., Tahir Shaqiri, 2500 kr., Waid Omayrat, Liban, 500 kr., Valdet Prekalla, 2500 kr., Vehbi Llazani, 3000 kr., Vehbi Qollaku, 2000 kr., Xhafer Rudhani, 3500 kr., Xhavit Dajaku, 2500 kr., Xhavit Kadriu, 2500 kr., Xhefer Peci, 3000 kr., Xhemajl Shatri, 2500 kr. Xhe­majli Fetiu, 3000 kr., Xhemal Dani, 3500 kr., Xhevat Mehmeti, 2000 kr., Ymer Bytyqi, 1000 kr. Zenel Peposhi, Lumë, 6000 kr., Zymer Ismajli, 3000 kr. Gjithësej 482.338 kr. Komisioni: Re­xhep Hajdini dhe Fisnik Demjaha)

INDIVIDUALE

Hudinge: (Familja Santuri, 2000 kr., Tahir Bunjaku, 2000 kr.; Tomelilla (Nuredin Sh. Krasniqi,  3000 kr.);

Trollhättan: (Milazim Qazimi, 2000 kr., Musa Mavraj, 4500 kr., Fahredin Azemi, 2000 kr., Faik Vejsa, 3000 kr).Hofors: (Shkumbin Ibrahimi, 2000 kr., Shkumbin Tahiri, 4450 kr); Skövde: (Bedri Shatri, 2000 kr., Nazim Shatri, 2500 kr.); Örebro: (Agim Zeka, 2200 kr., Florim Zeka, 1800 kr., Zenel Uka, 3600 kr.); Skanninge: (Bahtir Asllani, 2500 kr., Brahim Brahimi, 2500 kr., Ekrem Muslija, 1500 kr., Enver Kalludra, 2500 kr.; Hestra:  (Dalip Sinani, 500 kr., Esat Blakçori, 2000 kr., Sami Dobra, 500 kr., Xhavit Shatri, 1000 kr),Tranemo: ( Nasuf Qorri, 2250 kr., Sefedin Balija, 3150 kr; Vaggeryd: (Imer Spanca, 1500 kr., Rahim Shabani, 3000 kr., Shefqet Voci, 3500 kr.; Luleå: (Naim Mehmeti, 1800 kr., Naim Mehmeti, 1800 kr., Shaban, Morina, 1350 kr., Shpend Ademi, 500 kr., Skënder Beka, 3000 kr.); Uppsala: (Arieta, Beqa, Emma, Marta Kusari, 1500 kr., Astrit, Labika, Bekim Komoni, 1500 kr., Bekim, Mimoza, Blini Zeqa, 1000 kr., Fatmir, Lule Gorgulaj, 1000 kr., Nexhmedin Fazlijaj, 1000 kr), Grimsås: (Asdren Mustafa, 4500 kr., Xhevdet Shatri, 500 kr., Valdet Shatri, 1500 kr.); Vallentuna: (Shaban Veseli,  4000 kr., Sylejman Hasani, 4000 kr.; Kristrianstad: (Afrim Berisha, 2700 kr., Astrit Bujupi, 1000 kr., Fetah Bujupi, 2000 kr., Hasan Hasanaj, 1800 kr., Ibrahim Gashi, 500 kr., Isa Mahmudemaj, 3000 kr., Isa Tafilaj, 2000 kr., Rexhep Mustafa, 2500 kr., Sabit Gashi, 4500 kr., Sehare Muqa, 3000 kr., Sevdat Krasniqi, 3000 kr., Smajl Zymeri, 3000 kr.); Uddevalla: (Agron Sapunxhiu, 2500 kr., Ali Jashari, 2500 kr., Avni Hiseni, 2000 kr., Bajram Shaqiri, 3000 kr., Bejtullah Bahtiri, 3000 kr., Gani Balaj, 2000 kr., Haki Balaj, 2000 kr., Namik Pirqi, 2500 kr., Remzi Tabaku, 3500 kr., Rrustem Bujupi, 3000 kr., Sami Ferizi, 1500 kr., Sami Imeri, 4000 kr.), Nora: (Bahri Tërllabuqi, 3130 kr., Xhavit Gërbeshi, 2500 kr.),Järfälla: (Agron Hoti, 2000 kr., Besnik Bukoshi, 2000 kr., Halim Zenelaj, Järfälla,1500 kr.,Nexhmedin Kelmendi, 3500 kr., Fisnik Navakazi, 1500 kr.,Visar Perani, 500 kr., Ymer Krasniqi, , 3000 kr., Reshat Hoxha, 2000 kr.),Tanumshede: (Agime Plava, 1500 kr., Nasuf Bajrami, 500 kr., Ruzhdi Bajrami, 1000 kr., Fahri Jashari, 3000 kr.),Tibro: (Bashkim Shasivari, 2500 kr., Mehmet Istrefaj, 2500 kr., Mexhid Shala, 3000 kr., Senad Haxhijaj, 2264 kr., Shaban Pupovci, 2500 kr., Shemsedin Vejsa, 2500 kr., Vehbi Vejsa, 3000 kr.), Borlänge: (Agim Bukoshi, 500 kr., Arben Merovci, 500 kr., Basri Rama, 1500 kr., Jeton Ibishi, 1000 kr.), Mölndal: (Ali Tahiri, 1000 kr., Beqir Ibishi, 2500 kr., Fejzë Halili, 5000 kr., Gani Mavraj, 5000 kr., Hajdar Hajdari (kurd), 100 kr., Ilir Kelmendi, 2500 kr., Ismet Ibishi, 2500 kr., Merita Elshani, 1000 kr., Naim Broqi, 2500 kr., Naim Ibishi, 2000 kr., Nehru Ibishi, 2500 kr.,Vedat Ibishi, 2500 kr., Xhelal Vela, 2000 kr.),Växjö: (Demë Verbovci, 3000 kr., Gani Osmani, 3150 kr., Jahja Aliu, 750 kr., Jahja Aliu, 500 kr., Metush Bytyqi, 1500 kr., Metush Bytyqi, 500 kr., Milazim Rexhepi, 1000 kr., Halit Haxhiu, Växjö, 600 kr., Osman Gërguri, 3500 kr., Nehat Kadriu, 2000 kr., Manush Shurreci, 2658 kr., Kadri Bajrami, 2500 kr.),Hyltebruk: (Erol Gashi , 600 kr., Eroll Gashi (Simsek), 500 kr., Nysret Kurtulus, 3000 kr., Nazif Hajra, 2500 kr., Jashar Ahmetxhekaj, 3500 kr.), Hallstavik: (Bujar Hasanaj, 1500 kr., Fadil Daçiq, 3000 kr., Fadil Daçiq, 5000 kr., Sadri Hulaj, 2000 kr., Skënder Salihu, 2500 kr., Sadik Lokaj, 2500 kr.), Lidköping: (Abdukerim Nesim, 150 kr., Faik Gashi, 250 kr., Musli Rashica, 500 kr., Obrel Mi­chaml, 150 kr., Tangriz Abdurrahman, 50 kr., Kemal Restelica, 2500 kr., Faik Gashi, 1000 kr.,Fehmi Breznica, 3000 kr.), Krylbo: (Fadil Krenzi, 3000 kr., Sami Rama, 3000 kr.).Partille: (Avdi Musa, 2100 kr., Elmi Isufi, 2000 kr., Sebahate Shaqiri, 2000 kr., Qazim Parduzi, 3000 kr.), Markaryd: (Bedri Bajgora, 2700 kr., Fadil Popova, 2500 kr., Hakif Popova, 2500 kr., Ismet Krasniqi, 2225 kr.), Falun: (Cecilie Nystrom, 482 kr., Enver Emini, 2500 kr., Fadil Ibrahimi, 500 kr., Fadil Uka, 2000 kr., Gani Raifi, 3000 kr., Hisen Dibrani, 2000 kr., Iziadin Jashari, 1500 kr., Muhamet Jashari, 3000 kr., Nafi Baxhaku, 1500 kr., Sami Rexhepi, 1000 kr., Zymer Mjaku, 700 kr.), Hallsberg (Feti Arifi, 2200 kr., Fitim Hajrullhu, 3000 kr., Nystret Rashica, 2500 kr.), Bengtsfors :(Ferki Ademi, 3000 kr., Gani Lajqi, 4500 kr., Haxhi Dautaj, 3500 kr., Rexhep Morina, 3500 kr., Sherif Purini, 500 kr.), Angered: (Agim Doroci, 2000 kr., Bedri Doroci, 1800 kr., Gani Nimani, 2500 kr., Hashim Gashi, 3500 kr., Ibrahim Meholli, 3000 kr., Kadri Shala, 1500 kr. , Mehmet Sotolli, 1000 kr., Naser Bajrami, 4100 kr., Sadullah Haxhimehmedi, 2500 kr., Sabit Ibishi, 2500 kr.), Hofors: (Rafete Rexhepi, 1500 kr., Shkumbin Ibrahimi, 2000 kr.), Götene: (Hisamedin Istrefi, 3500 kr., Shaqir Haxha, 3000 kr.). Skärholmen: (Ismet Avdyli, 2500 kr., Kemail Shala, 2500 kr., Mehdi Rama, 2500 kr.), Storfors: (Anna Jansson, 50 kr., Naim Elshani, 1000 kr., Sami Bahtiri, 500 kr., Sami Bahtiri, 5000 kr.), Mjölby: (Beçirbegoviq Senadin, 100 kr., Edmond Zajmi, 2200 kr., Ragip Demolli, 2600 kr., Ylber Ibishi, 1800 kr.), Gnossjö: (Brahim Shala, 1000 kr., Defrim Klinaku, 3000 kr., Feta Nocaj, 2000 kr.), Kristinehamn: (Fatmir Lleshi, 500 kr., Jahja & Hamza Zeqiri, 1000 kr., Mentor Kashtanjeva, 2000 kr., Sabri Ramadani, 2000 kr., Shefqet Lushtaku, 3000 kr., Xhafer Nura, 1000 kr.), Göteborg: (Armend Ibishi, 500 kr., Fatmir Shabani, 1500 kr., Idriz Kabashi, 1000 kr., Imer Maxharraj, 3500 kr., Ismet Xhemaili, 1000 kr., Memli Lati, 500 kr., Muamer Koxhaxhiku, 1000 kr., Myrvete Petrovci-Lleshi, 2500 kr., Nafie Shabani, 2500 kr., Qamil Feka., 2500 kr., Ukshin Feka, 2500 kr., Sherif Jusufi, 5000 kr., Shkelzen Gashi, 500 kr., Sokol Gashi, 2500 kr., Vaid Vladi, 2000 kr., Xhemajl Belaj, 3000 kr., Xhevat Vidishiqi, 2500 kr., Xhevdet Qerkinaj, 2000 kr., Ymri Demishaj, 3000 kr., Zejnullah Haziraj, 2000 kr.), Nynäshamn (Asllan Bajrami, 2500 kr., Bashkim Bogujevci, 2000 kr., Murtez Hyseni, 2650 kr., Mustafë Konjusha, 3150 kr., Nebih Krasniqi, 2000 kr., Ramiz Thaqi, 3150 kr., Sherif Doqaj, 2000 kr.,Vesel Haxhimustafa, 3500 kr.), Tranemå (Avni Çitaku, 3000 kr., Bahri Ibishi, 500 kr., Milazim Bilalli, 2500 kr., Nasuf Qorri, 2250 kr., Shahin Beqiri, 3150 kr.), Arlöv: (Avdulla Murtezi, 3500 kr., Fadil Tashevci, 4000 kr., Muhamer Dogani, 2500 kr.), Strömstad: (Adem Hasani, 3000 kr., Afrim Hoti, 2500 kr., Bajram Tahiraj, 3000 kr., Behxhet Beka, 3000 kr., Bekim Mustafa, 1350 kr., Daut Dumani, 2000 kr., Edip Shishko, 2000 kr, Faton Mustafa, 5000 kr., Hilmi Bytyqi, 500 kr., Memli Maliqi,  2000 kr., Shaban Tabaku, 500 kr., Shkelzen Tabaku, 2000 kr., Viktor Gegaj, 500 kr., Xhavit Merovci, 2000 kr., Familja Bunjaku, 2000 kr.), Eksjö: (Halil Millaku, 3000 kr., Ilmi Peci, 3500 kr., Lumnije Peci, 500 kr., Shaqir Mehmeti, 3500 kr.), Shefqet Halili, 4440 kr.), Landskrona (Ibrahim Aliu, 5000 kr., Mu hamet Muriqi, 2500 kr., Mensur Sojeva, 2500 kr, Naser Peci, 1750 kr.), Borås: (Besim Avdylaj, 1000 kr. Halil Hasi, 4500 kr.Mahir Krasniqi, 500 kr. Nuhi Bajqinca, 2500 kr. Selim Bajramaj, 3000 kr.),Laholm: (Avdullah Zeqiraj, 2500 kr., Muhamet Zogaj, 1800 kr.), Norrtälje (Nevzat Kolludra, 2500 kr., Ymri Mazreku, 2500 kr.), Vårberg: (Fahri Haxhiu, 2500 kr.), Vetlanda ( HajdinTahiri, 3500 kr., Ali Fejzullahu, 3000 kr., Rrahman Ropica, 2500 kr.),Halmstad: Ahmet Rama-2500 kr., Bashkim Bogujevci- 2000 kr., Halil Rama- 2000 kr., Haki Ibishi- 2500 kr., Hedvig & Gunvor Malmström- 1000 kr., Mahir Simsek (Gashi)- 1500 kr. Mahir Simsek (Gashi)- 4000 kr., Mahir B. N. S., Simsek Gashi- 2000 kr., Muzafer Bregaj- 3000 kr., Maliq Haxhani- 2000 kr., Nexhmedin Ibishi- 2250 kr., Samir Bajraktari- 2000 kr., Shyqri Haxhani- 500 kr., Sinan Kastrati- 2500 kr.), Lindsberg : Ilber Kllokoqi- 2500 kr, Koping: Behxhet Ukelli- 2000 kr., Isa Hyseni- 2500 kr., Trelleborg:  (Sefer Gërxhaliu, 3000 kr., Arif Shala, 2640 kr., Sadik Gërxhaliu, 1760 kr.), Jönköping: (Ahmet & Vojkica Bytyqi, 2000 kr., Idriz Bytyqi, 2500 kr., Sahit Burrniku, 2500 kr., Mergim Osmanaj, 3000 kr., Hysen Bytyqi, 1000 kr.), Hultsfred: (Nustret Lekiq, 1200 kr.), Falköping: (Fazli Zekaj, 2700 kr., Fetah Berisha, 2700 kr., FlurimRushiti, 2000 kr., Qazim Gashi, 3000 kr.), Eskilstuna (Naser Aliu, 1000 kr.), Motala: (Nahit Sylka, 2000 kr.), Skurup: (Bekim Metaj, 2500 kr., Musa Bekim Metaj, 2500 kr., Musa Metaj, 2500 kr., Musli Makolli,1000 kr.), Åmål: (Ramiz Aruçaj, 4000 kr.), Stockholm: (Ismet Avdyli, 2500 kr., Mehdi Rama, 2500 kr., Nijazi Llapashtica, 2000 kr., Qamil Beka, 4500 kr.), Ljungby (Mehmet Shala, 2000 kr.), Ängelholm (Abdurrahim Vllasa, 3000 kr., Bel  Abazaj, 2000 kr., Bejzad Haxhibeqiri, 2000 kr., Blerim Fejza, 1800 kr., Brahim Gucati, 3000 kr.), Nässjö (Fadil Asllani, 2500 kr.), Hova (Vehbi Gërxhaliu, 3500 kr., Hatif Xhaferi, 800 kr.),Ronneby: (Rizah Ferizi, 2000 kr.), Likoping: (Melihate & Aqif Bytyqi, 1000 kr.),Hörby: (Izet Rama, Hörby (turniri i futbollit), 2300 kr)., Nezir Sylaj, 1000 kr., Shefqet Sylaj, 3000 kr.), Finspång: (Bekim Mehaj, Finspång , 1000 kr.), Kalmar: (Valdet Shatri, 1500 kr.), Sunsdvall (Skënder Spahija, 1000 kr, Nebih Haliti, 500 kr.),Helsingborg: (Bajram Nikqi, 2250 kr., Bedri Avdullahu, 2500 kr., Brahim Salihu, 1850 kr., Erkan Gashi, 2000 kr., Ferdane Ademi, 3000 kr., Ilmi Beqiri, 2700 kr., Ismail Manxhuka, 3500 kr., Ismet Ahmeti, 4500 kr., Istref Sadik Lutani, 3000 kr., Jeton Gërxhaliu, 1450 kr., Musli Zekaj, 500 kr., Rexhep Sylejmani, 3500 kr., Salih Rexhepi, 2000 kr.), Jokkmokk: (Bedri Hoxha, 500 kr., Ganimete Paqarizi, 2500 kr., Mosh Maloku, 100 kr.), Säffle: (Ferki Binaku, 2500 kr.), Svalöv: (Naser Sadiki, 2000 kr., Hajzer Alushaj, 2700 kr., Nazmi Hajra, 2000 kr., Xhemajl Qollaku, 2500 kr., Zymer Bytyqi, 600 kr.), Värnamå: (Milazim Rexhepi, 1000 kr.), Eslöv: (Ferat Haliti, 4500 kr., Qazim Qazimi, 1000 kr., Selatin Demiri, 1000 kr., Lumturije & Albin Delija, 1000 kr.), Karllsham (Elesaj Merovci, 2250 kr.), Alvesta: (Adil Jaha, 1800 kr., Beqir Gashi, 2700 kr., Ibrahim Xhakoli, 1400 kr., Nuha Zullufi, 3000 kr., Shefki Ramadani, 2500 kr, Xhemajl Gashi, 3000 kr.), Markaryd (Agim Veseli, 3500 kr., Kumrije Hasani, 1500 kr.), Ödåkra: (Beqir Krasniqi, 2500 kr., Beqir Sylejmani, 3000 kr., Enver Hasani, 3000 kr., Shaip Beri­sha, 4000 kr.), Simrishamn: (Amir Lubishtani, 500 kr., Ali Lubishtani, 1000 kr., Enver S. Shatri, 2000 kr.), Falkenberg: (Abesin Zeneli, 2500 kr., Arsim Osmani, 2500 kr., Ukshin Ademi, 2500 kr., Sevdije Tahiri, 500 kr.), Klippan: (Gani Rexhepaj, 4000 kr., Muharrem Hasani, 2500 kr., Vesel Rama, 2500 kr.), Malmö (Adem Kastrati, 3500 kr., Afrim Rexha, 2500 kr., Afrim Mikullovci, 2500 kr.. Asllan Kastrati, 3500 kr., Bejtush Zeqiri, 1000 kr., Dritan Bejtullahu, 1000 kr., Enver Gashi, 3000 kr., Eugen Kamberi, 2500 kr., Fadil Nervojaj, 2000 kr., Fatmir Gashi, 1800 kr., Hajriz Xhaferi, 2000 kr., Hakif Hajdini, 500 kr., Hamza Zeqiri, 1000 kr., Islam Zeka, 2500 kr., Ismet Gashi, 2500 kr., Latif Uka, 2500 kr., Milaim Muhaxheri, 2200 kr., Nezahat Haxhiaga, 500 kr., Selahedin Kera, 3000 kr., Shefki Mikullovci, 2500 kr., Shefqet Muqkurtaj, 500 kr., Shefqet Pllana, 3000 kr., Si­nan Bajçinca, 2500 kr., Sokol Jashari, 2500 kr., Sylë Hajdari, 3000 kr., Zeqir Rama, 2500 kr.), Anderstorp: (Kerstin Dokken, 500 kr., Isat Racaj, 2500 kr.), Arvika: (Hysen Mziu, 5000 kr., Menduh Provalia, 1165 kr., Nazmi Ahmeti, 1500 kr.), Boden: (Sabit Daci, 2500 kr.), Braknë Hoby (Skënder Qeriqi, 2500 kr.), Dalby: (Avdulla Bunjaku,  2000 kr.), Degeberga: (Agim Bajramaj, 1000 kr.), Ekerö: (Ismet Hajdaraj, 3000 kr., Haxhi Hulaj, 1500 kr.), Emmabuda: (Isa Ibrahimi, 2500 kr.), Enköping: (Nderim Gërguri, 2900 kr., Haziraj, 3500 kr, Isa Miftari, 2500 kr.), Floda: (Agim Meshekrani, 1500 kr.), Forslöv: (Nexhmedin Hasani, 4000 kr.), Hagfors (Nexhmedin Dibrani, 3500 kr.), Hallsberg (Feti Arifi, 2200 kr., Fitim Hajrullahu, 3000 kr.), Hamburgsund (Bedri Hajdar Peci, 3440 kr.), Horndal (Gani Mavraj,  4000 kr.), Hovmantorp: (Skënder Zariqi, 500 kr.), Hudiksvall: (Bedrije Spahiu, 1250 kr.), Hällefors (Iljaz Topallaj, 3000 kr.), Jonsered: (Musa Bara, 1100 kr.), Kallered (Agron & Ylbere B, 2250 kr.), Karlstad: (Gëzim Krasniqi, 2000 kr.), Knäred  (Haki Behrami, 2500 kr.),Kungalv: (Bujar Veseli, 2000 kr., Bajram Ajeti, 3000 kr.), Köpmannebro: (Birgitta Simson, 300 kr.), Landsbro: (Hasan Jashanica, 4000 kr.), Ljusdal: (Mustafë Hasanaj, 2500 kr.), Ludvika: (Halil Thaqi, 2500 kr), Långäs: (Sherif Abazi, 4500 kr.), Mellerud: (Xhevat Sadiki, 3000 kr.), Munkedal: (Daut Haziraj, 3500 kr., Hazbi Lalinca, 2000 kr.), Mölnlycke: (Bajram Grainca, 1720 kr., Nexhmedin Shala, 1000 kr.), Norsborg: (Anna Sandholm , 860 kr.), Nybro: (Muharrem Hajra, 2500 kr.), Oxelösund: (Mehdi Berisha, 3000 kr.), Örkeljunga: (Ragip Zulfaj, , 3000 kr.), Rydebäck: (Rexhep Kaqara, 4500 kr.), Råå: (Isuf Husaj, 3500 kr.), Sala: (Lulëzim Metaj, 4500 kr.), Skellefteå: (Hasim Kelmendi, 500 kr.), Skogås (Asllan Nikqi, 2000 kr.), Skärhamn: (Naser Ferati, 2000 kr.), Smedjebacken: (Avdi Kërleshi, 2500 kr.), Svangsta: (Abedin Gashi, 2200 kr., Dalip Morina, 1800 kr., Rifat Gashi, 1000 kr.), Svenljunga: (Avdulla Kutllovci, 2 500 kr., Mehmet Mehmeti, 1500 kr., Naim Mehmeti, 1800 kr., Sadullah Kutllovci, 2000 kr.), Sävedden: (Ragip Rushiti, 700 kr.), Södertälje (Agim Veseli, 3500 kr.), Sölvesborg (Mexhit Neziri, 3000 kr.), Umeå (Selatin Ramdani, 4400 kr.), Varberg: (Idriz Miftaraj, 1200 kr.),Veddige: (Bajram Bala, 2500 kr., Halil Halilaj, 3598 kr.),Vejbystrand:  (Shaqir Ibishi, 4950 kr.),Vimmerby: (Naser Asllani, 3000 kr.), Virserum (Avni Krasniqi, (turniri i futbollit, 2840 kr.), Väröbacka: (Shemë Xhafa, 4500 kr.), Västerås: (Mehmet Llapi, 2500 kr.), Ytterby: (Shemsi Behrami, 4000 kr.), Åkersberga: (Isak Metolli, 4500 kr.), Åsa: (Sadik Isufi, 2000 kr.), Åstorp: (Hysni Fejtullahu, 2000 kr.)

Pa shenime per vendbanimet:  Aqif Bytyqi, 1000 kr., Hetem Tahiri, 2500 kr., Hilmi Bytyqi, 500 kr., Hysa Shabanaj, 1000 kr., Ibrahim Pantina, 500 kr., Ismet Xhemaili, 500 kr., Memli Shasivari, 2500 kr., Ramadan Thaqi, 3000 kr.,Rexhep Gjurgjiali, 1500 kr., Rrahim X , 500 kr., Xhevdet Xhemajli, 1500 kr. dhe Zeqir Rugova, 1000 kr.

 

Malmo, Suedi, 6 qershor 2018

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2021 KosovaLindore · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress
ShqipEnglishDeutsch