Home » Lajme, Ndërkombëtare » PRESIDENTI DONALD TRUMP DO TA NJEH MITROVICËN KRYEQYTET TË KOSOVËS, SIKURSE JERUSALEMIN KRYEQYTET TË IZRAELIT

PRESIDENTI DONALD TRUMP DO TA NJEH MITROVICËN KRYEQYTET TË KOSOVËS, SIKURSE JERUSALEMIN KRYEQYTET TË IZRAELIT

Kërkesë:   KuvendittëRepublikëssëKosovës,

                   Znj. Vjosa Osmani, Kryetare,

                   QeverisësëRepublikëssëKosovës,

                   Z. AbdullaHoti, kryeministër,

Që:             Mitrovicatëshpalletkryeqytet i Republikësë

Kosovës

Jemi dy popujmëbesniknëbotë, shqiptarëdhehebre (izraelit)  ndajShtetevetëBashkuaratëAmerikësdhe si tëtillë do tëmbetemipërjetësisht. Ndaj, ne do ta kemi çdoherëmbështetjen e SHBA-ve dhealeatëvetësaj. Duke u nisurngakjo, ështëkohaqëinstitucionet e RepublikëssëKosovës, Kuvendi e Qeveria, tëmarrininsiativëpërnismën e procedurës, përtëshpallurMitrovicënkryeqytettëRepublikëssëKosovës.

Janëshumëarsyepërkëtëinisativë, e cila do t’akishtepërmbyllurnjëherë e përgjithmonëtemën e ndarjessëKosovës.

Përt’itreguarSerbisë, se popullishqiptar, nuk ka tokëpërtëdhënë, sepsemjaftjemit’kurrurnëpërshekujpërkahteritorri, por edhepërkahpopullata.Jemineshqiptarëtqëndodheminëmërgimtëdetyruarpërt’ileshuartrojet e tona, përmesdhunës, terorrit, vrasjeve, burgosjeve, maltretimeve, helmosjeve. Deri mëtanijemiafër1.000.000 (një miljon) shqiptarënëEvropë, Amerikë, Australi, Kanadë e vendetëtjeratëbotëstëshpërngulur.E Serbija, ankohetpërdisaqindra serb, tëcilëtkanëkryerkrimeqëtëkthehennëKosovë.

Meshpelljen e MitrovicëskryeqytettëKosovës, jam i bindur se nëkëtëkohë, Presidenti Donald Trump, i pari do t’akishteshpërngulurambasadën e ShtetevetëBashkuaratëAmerikës, e mëpastaj, Shqipëria, Izraelidheshumëvendetjeramike.

Arsyetimi:

NëMitrovicësjanëzbuluargjurmëndërtesash, një nekropol[1]ilir, statujatëndryshmeprejbalte e prejplumbi, një sarkofag[2], figura e Terpsikorës (Muzëssëvallëzimit).

Pozitastrategjike e gjeografikenë mes dy lumenjveIbrit e Sitnicës, e bënëtëpëlqyerdhetëmundurshtrirjen e ndërtimevetëshkëlqyeraderinëAlbanik;

Trepça si vendburim i madh i plumbit, klima e përshtatshme, kushtet e mirapërt’umarrëmebujqësi, blegtori, tregtidheAlbaniku (Monte Argentarum), i pasurmeargjend e plumbprejkohës antike derinëMesjetë e bënëtëmundurhapjen e vendevetëpunësdhetërheqjen e investitorëvetëbotës;

Kosova dheIzraeli, duhetthelluar sa mëparëbashkëpunimin si do vendemikepërtëshkëmbyeridetëndërsjellapërzhvillimindhendërtimin e dy vendeve tona, tëKosovësdheIzraelit si dy popujmëbesniktëShtetevetëBashkuaratëAmerikës.

Prandaj, kërkojngaKuvendie Qeveria eRepublikëssëKosovësrespektivishte, Znj. Vjosa Osmani, KryetaredheZ. Abdullah Hoti, Kryeministër, t’amarrinnëshqyrtimmeseriozitetkëtëkërkesëtimen, e që jam i bindur se do tëpërkrahet.

Kulturadhesportiështëmjaft i zhvilluar.

HysenIbrahimi,

Kryetar i ShoqatëssëShkrimtarëvedheArtistëveShqiptarë ”Papa Klementi XI Albani”, Suedi.


[1]Varrezë e kohëvetëvjetra, e zbuluarpaskërkimesharkeologjike. Nekropoli i Durrësit (i Apolonisë). Gërmimet (zbulimet) në nekropol.

[2]Arkëprejguri, mermerietj. mekapak, kuvendosettrupi i tëvdekuritpërt’uvarrosurosepërt’uruajtur i balsamosur. Sarkofag egjiptian. Sarkofag i gdhendur. Sarkofag merme

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2021 Kosovalindore.com · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress
ShqipEnglishDeutsch