Home » Lajme, Opinione » Propozimet të reformes kushtetuse të Shtetit

Propozimet të reformes kushtetuse të Shtetit

Ali Hertica 

Ka qenë gjithmonë një burim frymëzimi të Shtetit në ato konsiderata të përgjithshme, i kam vënë vetes qëllimin për të gjetur një përgjigje në pyetjen se si përcaktohet në praktikë funksionimi i administratës publike në shtetin tonë demokratik kushtetues, nga ajo që mund të shpjegohet ai funksionim, cilat probleme lindin në atë funksionim dhe si ato probleme mund të eliminohen ose të paktën të zvogëlohen. 

Thelbësore për këto konsiderata janë ekuilibri dhe varësia e ndërsjellë. Bilanci midis shtetit dhe shoqërisë civile dhe varësia e tyre reciproke. 

Bilanci brenda politikës dhe varësia e ndërsjellë e ligjvënësit, administratës dhe gjykatësit. 

Bilanci brenda administratës dhe varësia e ndërsjellë e administratorëve, oficerëve të politikave dhe zbatuesve profesionistë të shërbimeve publike (p.sh. mësuesit dhe arsimtarët, punonjësit e kujdesit në shtëpi, oficerët e policisë, etj. 

Karakteristikat e shtetit kushtetues demokratik “liria personale dhe politike, pluraliteti kulturor dhe larmia e pikëpamjeve për jetën e mirë dhe për një shoqëri të drejtë dhe moderim, si institucional, ashtu edhe kulturor dhe shoqëror (shih shënimin 1) – vetëm mund të lulëzojë në sajë të një ekuilibri institucional që nuk mund të ekzistojë pa një kundërpeshë, nga hiri i dialogut që humbet kuptimin e tij pa kontradikta, me hirin e një caktimi të qartë të përgjegjësisë që nënkupton njohjen reciproke të funksionit institucional të secilit. 

Kur nuk ka kundërpeshë institucionale, kundërshtimi nuk dëgjohet dhe përgjegjësitë mbivendosen, herët a vonë stabiliteti i shtetit kushtetues demokratik do të rrezikohet. 

Në shtetin kushtetues demokratik, shumica vendos në fund të fundit, por kjo duhet të bëhet me respektimin e duhur për të drejtat e pakicave dhe individëve, pasi të peshohen të gjitha argumentet, aspektet dhe interesat e përfshira, në një debat të hapur politik që ushqehet nga qytetarë kritikë nga debati publik. dhe një shoqëri e fuqishme civile. 

Një nga mangësitë më të rëndësishme në sistemin aktual shtetëror është lidhja e dobët midis një qeverie që gjithnjë e më shumë synon uniformitetin dhe një shoqërie civile që po bëhet gjithnjë e më shumëformë. 

Humbja e ekuilibrit brenda politica, duke e lënë gjyqtarin si pothuajse të vetmen kundërpeshë ndaj legjislatorit dhe administratës ‘partizane’ referuar nga Scheltema – përmendur tashmë në 1984. Aty ku ligjvënësit dhe qeveria përpiqen të modelojnë shoqërinë në imazhin e tyre të realitetit, qytetari i bën thirrje gjykatësit të kontrastojë imazhin e tij të realitetit. Qytetarët presin që gjyqtari të marrë një qasje aktive për ta mbrojtur atë (qytetarin). Kjo e vendos gjyqtarin në një pozitë të prekshme karshi ligjvënësit dhe qeverisë, sepse ai duhet të bëjë atë që ligjvënësi dhe qeveria nuk kanë arritur të bëjnë. Sa larg mund të shkojë gjykatësi në një shtet kushtetues demokratik në të cilin administrata, por jo gjykatësi, është politikisht i përgjegjshëm para parlamentit për politikën e tij? 

Zhdukja de facto e ‘politikës’ nga institucionet dhe zyrat politike, si rezultat i së cilës administrata publike ka humbur një pjesë të konsiderueshme të ‘kapacitetit të saj të vetë-pastrimit’ dhe nocioni i ‘interesit të përgjithshëm’ është varfëruar, 

Duke theksuar ofruesit e shërbimeve publike të cilët nuk mbajnë më përgjegjësi për profesionalizmin e tyre dhe përgjegjësinë e tyre të përbashkët si një grup profesional, por luhen kundër njëri-tjetrit nga forcat e tregut dhe kontratat e performancës.Gjakderdhja’ (shih shënimin 2) e shtetësisë dhe shoqërisë civile, sepse qytetarët shihen si ‘klientë’ të qeverisë dhe nuk u jepet një shans të mbajnë përgjegjësi të përbashkët si qytetarë, bartës të zyrave publike, për zgjidhjen e problemeve sociale. 

Nga zhdukja de facto e ‘politikës’ dhe zvogëlimi i kundërpeshës së ekzekutuesve të shërbimeve publike dhe shoqërisë civile, qeveria ka fituar gjithnjë e më shumë karakterin e një ‘sistemi. të Shtetit.

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2021 Kosovalindore.com · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress
ShqipEnglishDeutsch