Home » Lajme » Racizmi bazë gjenetike

Racizmi bazë gjenetike

,,Padrejtësia diku është kërcënim  për  drejtësinë kudo

 

Martin luther King’’

Ali Hertica 01

 Ali Hertica

 

Koncepti i racizmit nuk është lehtë për tu përcaktuar objektivisht. Ligji kundër diskriminimit nuk jep përkufizimin e racizmit, kështu që  duhet të kuptohet në kuptimin e zakonshëm. Megjithatë, ky është një subjektivizëm i përshtatëshëm. Termi përgjegjës për konotacione psikologjike dhe ideologjike e  cili është shumë subjekt i ndikimit të fenomeneve sociale dhe politike. Rracizmi është një “teori e hierarkisë së racave, i cili arriti në përfundimin si nevojë për të ruajtur të ashtuquajturën garë në të drejtën e tij për të sunduar të tjerët.

 

Racizmi i referohet qëndrimit të shumë grupeve sociale, në të cilën njerëzit mbi bazën e biologjike, gjenetike, … klasifikohen në garat “të pretenduara,,. Termi lidhet me mitin e një race superiore të pastër, i cili duhet të mbrojtur kundër ndikimeve dhe / ose përzierjes me racat ” e tjera më të ulëta (shih më poshtë, në përkufizimin e “racës pretenduar.

 

Koncepti i racës rrjedh nga teoritë e vjetra të races, të cilët pretendonin se vetëm racat e qytetëruara duhet    të mbijetojnë dhe rasat  më primitive të zhduken (teoria darviniane e evolucionit,  në “The Descent of Man”, Darvini shkroi: ” Në të ardhmen e afërt, jo aq larg në qoftë se racat e qytetëruara të njeriut do të shkatërrojë racat primitive është i matur në shekuj, dhe të zëvendësojë të gjithë planetin. Hendeku midis njeriut dhe të afërmit e tij më të afërt do të jetë më e madhe, sepse nuk do të duhet të marrin në konsideratë në njërën anë midis njeriut në shtetin e tij të qytetëruar, me shpresë edhe atëherë Kaukazian Mashkull dhe Majmunët në një shtet që ulet si baboon tjetër. Disa filozofët dhe shkencëtarët janë përpjekur për të provuar këto teori nga matjet e kafkës apo testet e inteligjencës, për t’i dhënë atyre një aspekt shkencor. Që nga vitet gjashtëdhjetë, këto teori ,,gara,, janë braktisur sepse ata nuk pasqyrojnë ndonjë realitet shkencor. Bazuar në studimet biologjike dhe gjenetike të llojeve të njeriut, ka dalë në Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara një konsensus se ka vetëm një garë, dmth raca njerëzore, me varieteteve të karakteristikave fizike të trashëguara.

 

Ku dikur ajo veçanërisht duke u përpjekur për të justifikuar një ndryshim në trajtimin dhe sjelljen në përgjithësi të një grup tjetër të bazuar në dallimet biologjike, që nga vitet shtatëdhjetë – fillimisht nga qarqet e djathtë ekstreme – do të përqëndrohet në superioritetin e  e  pastër të kulturës. Për këtë arsye është e preferueshme që kulturat nuk përzihen dhe kulturën e vet patjetër secili duhet ruajtur Kjo ide e asimilimit shkon përtej kërkesës për këdo që jeton në Belgjikë që të respektojnë rregullat e rendit publik aplikohen këtu (p.sh. barazinë midis burrave dhe grave, lirinë e fesë, lirinë e disponimit individual për të rriturit,  dhe politika e integrimit me qëllim që të njoh nga afër të ardhurve me zakonet, traditat dhe rregullat e mirësjelljes në këtë vend.

 

Ndikimet e ndryshme kulturore kanë qenë gjithmonë një forcë shtytëse për një zhvillim të ri social. Krijimi i një hierarki absolute në mes të kulturave të sipërme dhe të poshëtme, mund të ashtu si në rastin e plumbit konvencional në një hierarki që lejon për njerëzit që të trajtohen ndryshe për shkak se ata nuk i përkasin të njëjtës teori raciste me kulturën e shumicës dominuese.

 

Pavarësisht nga rritja e asaj që quhet “racizëm kulturor”, që nga vitet shtatëdhjetë, Qendra gjithashtu vë në dukje vitet e fundit a kthimi i vjetër “racizmit biologjik” (“europianët e bardhë”, “gjaku ynë” “Forcat Globaliste që komplotojnë së bashku për shfarosjen tonë biologjike”). Kjo është një shenjë e radikalizmit dhe grupeve jo-demokratike.

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2021 Kosovalindore.com · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress