Home » Lajme, Opinione » Roli i mediave në shoqëri demokratike në Kosovë

Roli i mediave në shoqëri demokratike në Kosovë

Ali Hertica

Në epokën bashkëkohore të globalizimit në rritje dhe mediatizimit, ne e përjetojmë shoqërinë tonë në të gjithë diversitetin dhe kompleksitetin e saj kryesisht përmes mediave të ndryshme. Përkundër të gjitha kritikave dhe perspektivës së fuqisë së mediave, nuk mund të mohohet se ato luajnë një rol qendror në mënyrën në të cilën ne përpiqemi të kuptojmë realitetin që na rrethon. Në fund të fundit, media dhe produkte të ndryshme kulturore nuk janë vetëm burimet më të rëndësishme për informacionin aktual rreth shoqërisë, ato janë gjithashtu thelbësore për ndërtimin e identitetit, ideologjisë dhe kohezionit social. Shtë pikërisht nga ai këndvështrim specifik që ne i lidhim mediat me nocionet e demokracisë dhe qytetarisë.

Ky rol thelbësor i mediave natyrisht nuk vlen vetëm për median tradicionale të lajmeve ose për aspektet politike të ekzistencës dhe shoqërisë sonë. Mediat sociale, trillimet dhe të gjitha variantet e mundshme midis formateve imagjinare dhe faktike gjithashtu japin kuptim për të gjitha aspektet e jetës sonë, duke filluar nga një interpretim thjesht individual, siç është përjetimi dhe shprehja e një identiteti personal (seksual), deri te përkatësia në faktin kolektiv të përkatësisë për një komunitet të caktuar. Thelbësore për këtë është ideja e përfaqësimit. Kjo do të thotë që pamjet dhe tregimet që ne konsumojmë çdo ditë nëpër media nuk janë thjesht një pasqyrim i realitetit. Mbi të gjitha, ajo që sjell media është gjithmonë një ndërtim i caktuar shoqëror dhe për këtë arsye një çështje thelbësore për shkencëtarët e shoqërisë.

Nga ky këndvështrim, Demokracia dhe Identiteti bashkon një numër dëshirash mbi çështjet dhe debatet e tanishme shoqërore gjat fushtave parazgjedhore të anuara nga subjektet poltike , kur një sjelljë shprehimisht kritike miratohet në lidhje me median si një institucion demokratik. Siç u përmend shkurt, një qëndrim kritik supozon se media nuk është kanale objektive, asnjanëse ose e besueshme, siç shpesh paraqitet si ideal nga të gjitha llojet e politikëbërësve, organizatat profesionale dhe udhëheqësit e mendimeve. Sidoqoftë, besojmë se ky “ideal” është i paarritshëm dhe mund të mos jetë i dëshirueshëm. Një reflektim kritik fillon nga vëzhgimi se media është gjithmonë një arenë publike e luftës dhe konfliktit. Me fjalë të tjera, një fushë e tensionit intensiv midis dominimit dhe rezistencës në një kontekst të pushtetit.

Kjo luftë mund të manifestohet në fusha të ndryshme të shoqërisë. Konkretisht, me këtë libër ne kemi bërë zgjedhjen që të përqëndrohemi në pyetje në lidhje me median në një kontekst të politikës dhe politikave institucionale, në marrëdhëniet midis mediave dhe ndërtimin e identitetit, si dhe në çështjet në lidhje me rolin e mediave në ruajtjen ose ndryshimi i linjave tradicionale të fajit shoqëror në rast të dallimeve politike, ideologjike, etnike, seksuale dhe të tjera.

Bazuar në studimet empirike, kontributet nxjerrin në pah këto aspekte të ndryshme të rolit demokratik të mediave. Ndër të tjera, ka më shumë të ngjarë që pengojë sesa të promovojë debat publik për negociatat qeveritare dhe, në këtë kuptim, të përmbahen nga sjellja e pikëpamjeve alternative për shoqërinë. Cili është në të vërtetë roli i mediave brenda një demokracie. Pjesë të tjera përqendrohen në fenomenin e njerëzve të famshëm në politikë dhe rolin e mediave të lajmeve si një forum për mbështetje emocionale dhe katalizator për solidaritetin social,dhe situates aktuale politike  në Kosovë.

Përveç mediave të lajmeve, është e rëndësishme të analizoni rolin e kulturës popullore dhe mediave argëtuese siç janë filmi, trillimet televizive dhe media sociale. Studimet tregojnë se ato gjithashtu luajnë një rol vendimtar në, për shembull, në krijimin e identitetit të të rinjve. Një larmi e përfaqësimeve në media të gjinisë, seksualitetit dhe përkatësisë etnike ndihmon qartë të rinjtë në formimin e identitetit të tyre. Nga ana tjetër, ne gjithashtu shohim që vetë mediat shpesh bllokohen në tensionin midis lirisë dhe kontrollit. Raste të ndryshme në lidhje me politikën dhe proceset e kanonizimit thellojnë më tej këtë aspekt, duke treguar se marrëdhëniet e pushtetit politik, kulturor dhe ideologjik në një demokraci mund të dërgojnë një medium si filmi për të censuruar.

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2021 Kosovalindore.com · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress
ShqipEnglishDeutsch