Home » Opinione, Vendore » Shqiptarët e Medvegjës , Bujanocit dhe Preshevës të regjistrohen nën monitorimin e Ndërkombëtarëve

Shqiptarët e Medvegjës , Bujanocit dhe Preshevës të regjistrohen nën monitorimin e Ndërkombëtarëve

Refik Hasani ne seance*Shkruan : Refik HASANI*

Ne shqiptarët nga këto tri komuna në vitin 2011 në mënyrë unike nuk ju
përgjegjëm ftesës të institucioneve të Serbisë që të dalim në rexhistrim .

 Është kërkesë imediate që të mbajmë rexhistrimin e popullatës sivjet në
vjeshtë pas një periudhe pregaditore dhe të plotësohet disa parakushte
nën mbykqyrjen ndërkombëtare , për arsyen e vetme se nuk ishin kushtet e
favorshme në vitin 2011 dhe nuk ishin plotësuar as edhe kushtet
elementare për ne si shqiptarë etnikë në këtë pjesë të Serbisë . Ishin më
shumë arsye për mos pjesëmarrje në rexhistrim pasi nuk ka patur kurrfarë
para-pregaditje për ne Shqiptarët në Medvegjë , Bujanoc dhe Preshevë. Ne
shqiptarët nga këto tri komuna ishte e dëmshme që të pranojm të marrin
pjesë në rexhistrimin e vitit 2011 të popullsisë , pasurisë dhe banesave
kur ende Beogradi nuk ka bërë asgjë në të mirë të neve shqiptarëve për
plotësimin e të drejtave të njeriut dhe atij kolektivë . Ende edhe më
shumë se një dekad nuk kemi asnjë element plusë që na bënë të bindemi ,
prandaj me këtë rexhistrim ishin legjitimuar  :

-     Shifrat jo të sakta , statistikën dhe numrin e banorëve
shqiptar në këto tri Komuna ,

-     Do ta përgjysmojn numrin e neve shqiptarëve jo vetëm në Komunat
me shumicë shqiptare si Medvegja , Bujanoci dhe

      Presheva , por edhe nëpër qytete tjera si Nishi , Beogradi ,
Leskoci , Vranja , Kurshumlia , etj

-     Beogradi do të përfitonte më së shumti nëse do ti përgjigjeshim
ftesë për regjistrim të popullsisë ,

-     Ne shqiptarët si të pranojm të marrim pjesë me rexhistrues dhe
kontrollor serbë .

Qeveria e Serbisë sillet me avazin e vjetër pasi na ka injoruar ,
selektuar aplikuesit shqiptarë për rexhistrim të popullsisë . Komuna e
Medvegjës , Bujanocit dhe Preshevës për nga shtrirja gjeografike e përbëjnë
një Krahinë që ka mbetur ende padrejtësisht nënë Admnistrimin e Serbisë
prandaj kërkohet që ky rexhistrim të mbahet sivjet në vjeshtë .

Serbisë duhet ti tëhiqet vrejtja se më çdo kusht dhe çdo çmimë dëshiron të
zvogloj numrin e banorëvë shqiptarë në këto tri Komuna . Se, Serbia ka
plane për ta paraqitur numrin më të vogël fletë fakti që ka fantazuar që
çdo kush që nuk i përgjigjet këtij rexhistrimi .

I kujtojm opinionit të gjërë publikë që unë autori i këtyre pakë rreshtave
vetë jemi ballfaquar me pengesa nga më të ndryshme për bartje të pronës
sepse jan vendosur kushte shumë të rënda për tu pajisur , plotësuar ,
ripërtrirë dhe vazhduar dokumentat e udhëtimit që zbatohet në mënyr më
rigoroze për ne të gjithë Shqiptarët si Nënshtetas të saj . Beogradi nuk
mundë të jetë përjashtim i rregullave për përfitimin e Nënshtetësisë dhe
ruajtjesë për ne , që :

-  Jemi lindur në në këtë shtet dhe

-  Kemi prona dhe pasuri të patundshme .

Si kemi mundur të marrim pjesë në këtë rexhistrim kur ne banorët nga tri
komunat e cekuara më lartë ende kemi droj të madhe nga pasiguria , kemi
një zbrazje të heshtur , nga inskenimet e ndjekjet e vazhdueshme për shkak
të dhunës , burgosjeve politike që ushtron vazhdimisht Beogradi, bisedat e
shumta nëpër stacione të policisë dhe lëshohen trojet e tona . Si të
pranojm të japim të dhëna për vetën ton kur nuk e dimë dhe nuk kemi besim
se si të përpunohen dhe nuk shenohen fare . Kemi një përvoj tepër të hidhur
, pasi .

-     Morrëm pjesë në zgjedhjet për Parlament Nacional të Serbisë
dhe tani kemi dy Deputet Shqiptarë ,

-     Funksionon Trupi  Koordinues , si projekt i Qeverisë së
Beogradit për tri komunat ,

-     Këshilli Nacional është themeluar,jan mbajtur zgjedhjet ku
funksionon,por të lë shumë për të dëshiruar me efekte jo të

mira  në terren  ,

-     Respektimin e të drejtave të përdorimit të gjuhës në admnistratë
lokale ,

-     Përfaqësim jo adekuat nëpër të gjitha nivelet e administratës
Lokale dhe Qendrore ,

-     Mungesa e Investimeve dhe prapambetja e madhe në zhvillim të
gjithëanshëm ,

-     Mos respektimi demilitarizimit , mos repsketimi i përfaqësimit
në policinë të zingjirit komandues .

  Ne shqiptarët më shumë se çdo popullatë kemi nevoj të rexhistrohemi ,
por me kusht,që:

-  Të bëhet rexhistrimi sivjet pasi të plotësohen disa parakushte dhe i
mbykqyrur nga Admnistrues,kontrollues dhe minitorues në bazë të
popullatës  .

-     Regjistrues të jen shqiptarë , ndërkombëtarë dhe Serbë ,

-     Përpunimi i të dhënave finalë para se të publikohen të jenë të
nënshkruar nga tri palët .

-     Formularët e rexhistrimit të jenë edhe gjuhën shqipe ,

-     Që çdo deklarim i pasurisë së qytetarit shqiptarë të bartet si e
dhën e saktë dhe të publikohet .

-     Shqiptarët të lindur nga kjo krahinë kudo që jan , banojn e
veprojn përkohësisht duke përfshi edhe nëpër shtete të botës t’u njihet e
drejta e rexhistrimit pa kurrfarë kufizimi .

-     Të rexhistrohet të gjithë shqiptarët e zhvendosur jo vetëm në
Komunat Medvegja , Bujanoci dhe Presheva , por edhe nga qytete tjera si
nga Nishi , Beogradi , Leskoci , Vranja Kurshumlia dhe që jan vendosur
përkohësisht në Kosovë , Maqedoni dhe vende tjera

Rexhistrimi sivjet do të ishte një kërkesë, nevoj dhe domosdoshmëri që
të rexhistrohemi dhe të dihet numiri , strukturave dhe banorëve të këtij
Rajoni , pasurit dhe pronat e tri komunave . Sikur që ishin subjektet
politike me një zë për mos pjesëmarrje në këtë rexhistrim po ashtu duhet të
jen një zë që ky regjistrim të bëhet sivjet pasi të plotësohen disa
parakushte . Duhet që për tu hyrë dhe filluar në këtë rexhistrim duhet
edhe të pranohen , e që pastaj faktori nëdërkombëtarë të mdihmoj edhe këtë
proces shumë me rëndësi .

 30 Korrik  2014

Autori është publicist i pavarur dhe ka përfunduar studimet post diplomike
në Master .

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2022 Kosovalindore.com · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress