Home » Lajme, Opinione » Tipologjia është e suksesshëm në politikën e komunikimit

Tipologjia është e suksesshëm në politikën e komunikimit

Ali Hertica

Përdorimi i tipologjive të tilla si “mjedise të gjallë” ose “rajone të qytetit” në politikën hapësinor synon të rrit zhvillimet hapësinore. Megjithatë, përdorimi i tyre në shkallë kombëtare nuk çon gjithmonë për politikë të mirë. Tipologjitë e vogël mund të interpretohet në mënyra të ndryshme, që të përshtaten me qeveritë (lokale) dhe në praktikën e politikës shpesh kafshoj shumë fikse në një tipologji të tillë. Për më tepër, do që pushteti qendror këtë gjithnjë e më vështersi për të dërguar me anë të tipologjive kombëtare, për shkak se politika e planifikimit që Strategjinë Kombëtare Hapësinor është kryesisht në duart e regjioneve dhe komunave. Tipologjit hapësinore luajë një rolte rëndisishëm  në nivel kombëtar, por edhe në ato të nivel komunal. Të dy karakteristikat e tipologjive si zbatimin dhe ndikimin. Megjithatë, dallimet e tyre politike të forta. Prandaj, studiuesit kanë hetuar se  tipologjit kan rol të veqant , dhe si zgjedhje e  përdorimi tipologjive  që ndikojë në suksesin e politikave. Ata e bënë këtë në bazë të katër tema të politikave: e mjedisit të gjallë, e ndërtuar për  zonë, lokacionet e pakicë dhe lagjet. Qëllimi i studimit është të bëjë politikëbërësit të vetëdijshëm për mënyrat  të cilsive  kombëtare, tipologjitë hapësinore përdoren si instrument i politikës, e cila në këtë mënyrë konsiderata të vijnë në  çfarë mënyre  rrezikon sjell ato. Një marrëdhënie e drejtpërdrejtë midis tipologjisë dhe suksesit të politikës është e vështirë për të shpjeguar, sepse ky sukses varet edhe nga faktorë të tjerë. Në shumë raste, tipologji e komunikim të suksesshëm. Tipologjitë formojnë një gjuhë të kuptueshme nga të gjitha palët e përfshira, kur është fjala për të përcjellë një mesazh. Tipologjia të përdoret si kriter të vështirë, atëherë suksesi i tipologjisë varet nga qëndrueshmëri e kompromisit themelor politik. Shkalla në të cilën është mbështetur nga fondet evropiane strukturore hyn shembull ku është më e nevojshme, nuk varetlloj për  tipologjinë, por vendimi politik për tipologjinë në mënyrë të tillë. Një rrezik i tipologjisë së përdorur është se qeveritë bënë pickime në një tipologjie, pa çuar në politika më të mira. Një shembull i qartë është banimi tipologjia ku vendosjen e bërë një plan urbanistik për shtëpinë dhe mjedisin e gjallë, në qendrën urbane, qendra jashtë, fshat gjelbër qendra urbane dhe rurale të jetesës. Qeveria dhe komunat kanë shumë klasifikime  të përdorur shpesh, përkatësisht ku nuk gjen asnjë lidhje me praktikën e përditshme në ndërtimin e banimit dhe në perceptimin e banorëve. Se vendosa e  tipologjis së  banimi është në mënyrë të përgjithshme në karakter, ajo mund në nivel komunal të çojë gjithashtu në interpretimet e tyre të njëjtës tipologji, ose në zhvillimin e alternativave. Kjo mund të çojë në konfuzion, pasi që të dhënat dhe përkufizimet e dallimeve komunale dhe  rajonale  të rezultojëme sukses . Në të njëjtën kohë, thjeshtësia e vërtetë e kësaj tipologjie vendosjen e banimit  duke menduar për ofertën dhe kërkesën e mjediseve të banimit në nivel kombëtar,të  inkurajuar dhe ka kontribuar në realizimin se ka një mungesë të qendrës së mjediseve të jetesës urbane dhe të gjelbër. Dërgoin  një tipologji kombëtareku  do të bëhet gjithnjë e më e vështirë në praktikën aktuale të decentralizimit. Shumë prej këtyre tipologjive do të përshkruhen vetëm si global në rritje për shkak se politika shtetërore dëshiron vetëm për të treguar një drejtim dhe zbatimin konkret të qeverive lokale. Me tipologji globale, megjithatë është më  vështirë për qeverinë për të sqaruar qëllimet e politikave dhe për të vlerësuar nëse politika është i suksesshëm. Roli drejtues i tipologjive kombëtare zvogëlon këtë. Për më tepër, ajo do të jetë gjithnjë e më konkurruese si  tipologji të vërtetë në përputhje me praktikën e politikës lokale. Te tipologjia kombëtare shpesh ka  karakterin e imazheve të referencës, si dhe kufijtë e tyre janë më pak të veçanta; ata bëhen më shumë si konceptet hapësinore. Dy forma të përdorimt  të tipologjive për këtë arsye do të ndryshojë me organizimin e politikës hapësinor. Dhe kjo ka kuptim: thelbi i tipologjive hapësinore është se ata pasqyrojnë pikëpamjet mbizotëruese të politikës.

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2021 KosovaLindore · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress
ShqipEnglishDeutsch