Home » Kulturë, Lajme, Ndërkombëtare » XHAFER TAHIRI PERKRAH KULTUREN DHE KRIJIMTARINE LETRARE TE MERGATES SHQIPTARE

XHAFER TAHIRI PERKRAH KULTUREN DHE KRIJIMTARINE LETRARE TE MERGATES SHQIPTARE

Përgatiti: HysenIbrahimi, kryetari SHSHASH “Papa Klementi XI Albani” nëSuedi, 05 korrik 2018, Vushtrri

Komuna e Vushtrrisë do të nderojë qytetarë të saj, figura të çmuara që kanë dhënë kontribut të madh për çështjen kombëtare. Ndër ta është Avdyl Uka, mërgimtar që jeton në Suedi dhe anëtari kryesise se Shoqatës së Shkrimtarëve dhe Artistëve Shqiptarë“ PapaKlementi XI Albani” në Suedi.

Një delegacioni kësaj shoqate, i kryesuar nga kryetari HysenIbrahimi, u prit sot në një takim të veçantë nga kryetari i Vushtrrisë, XhaferTahiri. Me këtë rast, z. Tahiri theksoi nevojën për një bashkëpunim më të ngushtë me anëtarët e SHSHASH “ PapaKlementi XI Albani” dhe me mërgimtarë të tjerë në Suedi, siç tha ai, për të marrë përvojën e mirë të Suedisë për zhvillimin e komunës. Kohëve të fundit, Xhafer Tahiri kishte vizituar qytetinVezjo të Suedisë dhe tha se është shumë i rëndësishëm këmbimi i përvojave dhe zhvillimi i projekteve për qytetin që ai e drejton.

Z. Tahiri, çmoi punën e SHSHASH “ Papa Klementi XI Albani”, në veçanti përkushtimin e kryetarit Hysen Ibrahimi, për gjithë kërkimet që ka bërë për kontributin e shqiptarëve dhe i ka botuar në librat e Thesarit Kombëtartë Mërgatës Shqiptare në Suedi. Më këtë rast, Hysen Ibrahimi i dorëzoi z. Tahiri vëllimin e nëntë të Thesarit Kombëtar, i cili ka dalë këtë vit dhe librin “Monument dashurisë së për flakur për atdhe”, të autorës Hyrë Tejeci Murati, i cili është një përmbledhje e 9 vëllime vetë Thesarit Kombëtar. Tahiri shprehu përkrahjen e tij për kulturën dhe krijimet që vijnë sidomos nga mërgata shqiptare.

SHSHASH “Papa Klementi XI Albani”, më përkrahjen e shumë mërgimtarëve në Suedi, ika propozuar kryetarit të komunës së Vushtrrisë që vepra e z. Avdyl Uka të shenohen me nje pllake historike në shtëpinë e Avdyl Ukës, ku ai ka bërë historinë duke mbrojtur pragun e shtëpisë dhe familjen etij në një përballje të drejtpërdrejtë me pjesëtarë të policisë serbe në vitin 1991, të asaj historie veper kjo e cila parandaloj pilicine serbe te futej neper shtepite shqiptare. Historia e familjes Uka është e shkruarnëlibrin e vetëAvdylUkës “Mbrojtja e praguttëShtëpisë”, pastaj ne librinThesarkombetar I MergatesShqiptare ne Suedidhe ne shumevepratetjerateautoreveshqiptare ne Suedi.

XhaferTahiritha se do t’ipërmbushë me shumëpërkushtimkëtokërkesadhe do tëevidentohenedhefamiljedherastetjeranëVushtrri, ku do tëvendosenpllakatëngjashme me përmbajtjehistorike. DheAvdyli ne vitin 2020 do teshpallet NDERI I QYTETIT PER VUSHTRRI,

Vitin e ardhshëm do tëmbahetnjëmanifestimmëigjerë, ku do tëjenënëqendërmartirët e Studimës, thaTahiri, ndërsaanëtarët e SHSHASH janëtëftuarspecialëtëkësajngjarjethaai. Ndërkaq, z. HysenIbrahimibëritëditur se nëvëllimin e nëntëtëThesaritKombëtarnjëkapitulliveçantëiështëkushtuar 117 martirëvetëStudimesdhefamiljevetëtyre.

HysenIbrahimivlerësoimikëpritjenqëiubërikryetariiVushtrrisëXhaferTahiri.  “Kam vizituarshumëzyratëpresidentëve, tëkryetarëve, kryeministrave,por, nukmëkandodhurtëshohqënjëkryetarkomune, tëheqëderën e zyrësdhetëmbajëatëhapurpërsecilinqytetar. Transparencapërqytetarinështëgjëjamë e mirëpërnjëdrejtuesinstitucioni”, thaIbrahimi.

Ne fotonga e majta:FadilUka, AdemAhemti, HysenIbrahimi, AvdylUka, XhaferTahiri, BajramMuharremi,  Z. Muzaqi, Adnan Jetullahu, LulzimMeholli, Vushtrri, 5 korrik 2018

Nëvizitën e sotmetekryetariiVushtrrisë, bashkë me HysenIbrahimin, ishinedhepërfaqësuestjerëtë SHSHASH “Papa Klementi XI Albani”, z. BajramMuharremi, AvdylUka, AdemAhmeti, AdnanJetullahudheLulzimMeholli, sidhe z. FadilUkangaVushtrria.

 

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2021 KosovaLindore · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress
ShqipEnglishDeutsch