H𝐀𝐏𝐀𝐓 𝐄 𝐀𝐏𝐋𝐈𝐊𝐈𝐌𝐈𝐓 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐍Ë 𝐔-𝐀𝐋𝐁𝐀𝐍𝐈𝐀

Aplikoni në U-Albania dhe përzgjidhni "𝐊𝐨𝐥𝐞𝐠𝐣𝐢 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐫 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐢 𝐊𝐚𝐧𝐚𝐝𝐞𝐳 𝐢 𝐓𝐞𝐤𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐣𝐢𝐬ë"si një nga 10 preferencat tuaja dhe zgjidhni programin që dëshironi të studioni.Kujdes, edhe nëse nuk e keni vendosur akoma...